Artikel Kernfusietraining® in Quote (rubriek DR Q) april 2004 van Sanne Kloosterboer, eindredactrice

Voor mijn bezoek aan Luuc Christiaanse heb ik thuis een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Bijna alles wilde hij van me weten: wat voor ziektes en kwalen heb ik of heb ik gehad, hoe zit mijn familie in elkaar, wat voor mensen zijn mijn vader en moeder, wat doe ik in mijn vrije tijd, droom ik veel, waar ben ik bang voor, enzovoort. Het is een beetje een verontrustend idee dat iemand die ik voor het eerst zie, al zoveel van mij weet. Maar gelukkig komt hij over als een gemoedelijke man. Ik ben afgekomen op het woord Stressmanagement. Ik wil dolgraag mijn stress managen, maar tegenwoordig lijkt het vaak of de stress mij managet. Christiaanse denkt dat ik baat kan hebben bij de door hem ontwikkelde Kernfusietraining®. 'Veel mensen zijn in de loop van hun leven van zichzelf, van hun kern afgeraakt', zegt hij. 'Hun persoon heeft een aantal afsplitsingen, die tegen elkaar inwerken. Dat kan leiden tot klachten.'

Christiaanse komt in zijn praktijk vaak mensen tegen die een oud gekwetst stuk in zich hebben. 'En als je een gekwetst kind in je hebt, is er zeker ook een overlevingskind', zo legt hij uit. 'Want je hebt dan onvermijdelijk een overlevingsstrategie ontwikkeld om het gekwetste stuk te beschermen.' Overlevingsstrategieën zijn bijvoorbeeld overdreven perfectionisme, manipulatief gedrag, de neiging je af te zonderen, te hoge eisen aan jezelf stellen en het onderdrukken van agressie door please-gedrag. Maar, zegt Christiaanse: 'Dat gekwetste kind heeft iets heel anders nodig.' Hij vergelijkt het nu met een orkest: het 'ik zélf' is de dirigent, het overlevingsdeel is de eerste violist en het gekwetste deel de piccolospeler. 'Dat overlevingsdeel is vaak nogal dominant aanwezig. Die merkt de werkelijke behoeften van het gekwetste kind niet op. Die piccolospeler kan nog niet zo goed spelen, vindt de overlever, de eerste violist en speelt er keihard overheen. Het gekwetste kind kan daardoor niet gehoord worden.'

Christiaanse werkt in de Kernfusietraining onder meer met familieopstellingen, waarvoor hij poppetjes gebruikt voor die opstellingen.
De verstrikkingen zijn namelijk in de kindertijd ontstaan. 'De essentie van de training is alle afsplitsingen weer tot je te nemen en voor ze te zorgen als waren het je kinderen. Dan vinden ze erkenning en rust.'

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van conflicten, die zich zowel thuis als op de werkvloer voordoen of bij interne conflicten, die het gevolg zijn van onverwerkte emotionele gebeurtenissen. De chronische stress, die daar het gevolg van is kan ondermeer slaapproblemen, (faal) angsten, hyperventilatie, darmproblemen, conflicten door gedrags-problemen en zelfs een burnout opleveren. U kunt kiezen voor een zakelijk of persoonlijk advies, een kortdurend effectief coaching -of therapietraject voor zowel volwassenen, ouders, jongeren als kinderen. We werken aan de hand van systemische oplossingen, zelfhulp-methoden op cd en de door de Mee-denkers ontwikkelde Kernfusiemethode. Wij, Marja Wijntjes en Luuc Christiaanse zijn beiden Europees geregistreerd hypnotherapeut.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina