Table of contents
« Vorige Volgende »
Burnout en chronisch vermoeidheidssyndroom kunt u voorkomen door preventief te werken met de zelfhulpmethode.

Luuc Christiaanse van het Centrum voor Preventieve Gezondheidszorg en Stress Management, de Mee-denkers te Amstelveen
Coach / therapeut d.m.v. psychotherapie, hypnotherapie, Systemische oplossingen en Kernfusietraining®

Omschrijving van uw werk:

We werken met een integratieve vorm van kortdurende therapie, die we Kernfusietraining® hebben genoemd. We streven
er naar om maximaal zeven individuele Kernfusietraining sessies te plannen, die elk met een interval van 2 weken 1½ uur per keer in beslag nemen. In tegenstelling tot gedragstherapie en pillenkuren wordt de cliënt gezien en benaderd als een uit meerdere bewustzijnsniveaus bestaand organisme, die minimaal bestaat uit één Kernfusietriade. Bij Kernfusietraining wordt
het aangemeten masker of het 'Overlevings-Ik' zeker niet een nog slimmer trucje geleerd om het onderdrukte gevoel verder
weg te stoppen. Waar de interventies wel op zijn gericht is bewustwording van het 'Volwassen- IK', ten einde een nieuwe verantwoordelijkheidspositie in te nemen t.a.v. het afbouwen van het oude en inadequaat werkende, ooit onbewust aangemeten, masker, als ook het verantwoordelijkheid nemen van het onderdrukte gevoel. In onze visie gaat daarom gedragstherapie uit van een heel beperkt model, dat alleen op korte termijn resultaten boekt. Op langere termijn zal het
steeds verder weggedrukte gevoel meer en andere klachten genereren. In de tweemaandelijks bijeenkomsten wordt er
steeds gericht gewerkt aan het oplossen van het onbewuste intra-psychische conflict. Thuis kan men in de tussenliggende periode dagelijks in een ontspannen toestand naar de - bij de Mee-denkers aangeschafte - zelfhulp-cd's luisteren. Deze vier cd's beslaan elk een specifiek gebied van de Kernfusie-triade, waarbij op metaforische wijze voedende suggesties worden aangeboden.
Indien geïndiceerd wordt de cliënt uitgenodigd aan een groepstraining deel te nemen in de vorm van een workshop
Systemische oplossingen van 3 dagdelen, waarvan een planning op de website staat. De groepstraining is niet perse noodzakelijk. Deze kan echter wel veel toevoegen, daar, waar familieverstrikkingen de emotionele ontwikkeling hebben verstoort, en daar waar een kind ooit uit blinde loyaliteit de onbewust uitgezonden ladingen van één of beide ouders heeft gedragen.
In zo'n geval kan bij het kind met deze voor zijn leeftijd te zware last de eigen emotionele ontwikkeling gestagneerd geraakt zijn. Door in de groep een familieconstellatie neer te zetten kan op fenomenologische wijze de verstrikking zichtbaar worden
en verschuivingen plaatsvinden, waardoor de verstrikking wordt opgelost en de - inmiddels in leeftijd volwassen - deelnemer ook een dito gevoelsleven aan kan nemen. Dergelijke familieconstellatie trainingen hebben vaak een enorm positieve en diepe impact op het gevoelsleven van de deelnemers en hun naasten.

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina