In dagelijkse trance

Dat een hypnotherapeut zijn patiënten altijd eerst in trance brengt, berust volgens Luuc op een misverstand. "Nee, een hypnotherapeut benut bij voorkeur de tijdens het gesprek spontaan optredende trances. Dat zijn veranderingen in het bewustzijn of in de waarneming. Iedereen maakt dergelijke trances in zijn dagelijks leven mee. Twee herkenbare voorbeelden. Je bent zo in gedachten verzonken, dat je gaat staren. En je wordt je pas bewust van dat staren als iemand je aanspreekt of je naam roept. Of je bent zo in een boek verdiept, dat je iemand niet de kamer hebt horen binnenkomen. Door het stellen van specifieke, ´naar binnen richtende´ vragen kan een hypnotherapeut een dergelijk effect bewerkstelligen. Ook kunnen cliënten met behulp van een bandje of een zelfhulp-CD thuis wennen aan deze bewustzijnsstaat. Tijdens een dagelijkse trance zijn mensen makkelijker bereid zijn om belemmerende gewoonten, overtuigingen en gedachten overboord te gooien en te vervangen door nieuw aangedragen suggesties. Kinderen onder de acht jaar zijn eigenlijk voortdurend in zo´n trance. Daarom leren ze ook zo snel en nemen ze makkelijk suggesties over."

Luuc ontkracht graag de hocus-pocusverhalen dat iemand in zo´n trance willoos is overgeleverd aan de hypnotherapeut die hem op dat moment behandelt. "Dat berust op een misverstand. In zo´n trance kun je geen dingen doen, die tegen je wil of tegen je geweten ingaan. Je houdt ook tijdens zo´n trancetoestand contact met je eigen geweten. Je kunt altijd zeggen 'Ik wil eruit´ als je dat op een bepaald moment wilt. En dan gebeurt dat ook."

Omgaan met gevoelens

Volgens Luuc hebben mensen de oplossing van hun problemen meestal zelf in huis. Ook van veel lichamelijke klachten. "Neem als voorbeeld maagpijn. Maagpijn is in veel gevallen naar binnen geslagen agressie. Dus leert een hypnotherapeut iemand met maagpijn assertiever te worden, verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gevoelens en die gevoelens ook naar buiten te brengen. Daarom vraagt een hypnotherapeut ook zo veel naar gevoelens. En wanneer je eenmaal hebt geleerd om met die gevoelens om te gaan, ze naar buiten te brengen, dan wordt het in en rond je maag vanzelf rustiger. Voor nekpijn en voor pijn in het darmgebied geldt hetzelfde."
Chronische rugpijn, vooral in de onderrug, is in de ogen van Luuc vaak terug te voeren op angsten. "Daar werkt hypnotherapie ook heel goed bij. Wij adviseren mensen met onder-rugpijnen ook altijd om minstens twee tot drie liter water per dag te drinken. Omdat ook uitgedroogde tussenwervelschijven pijn in de onderrug kunnen veroorzaken.
Een groot deel van de hoofdpijnen zie je daardoor trouwens ook verdwijnen. Te weinig water drinken (in combinatie met alcoholgebruik) is ook een patroon dat makkelijker te veranderen is met hypnotherapie. Verder leidt het opheffen van spanningen/blokkades via hypnotherapie ook tot stressvermindering. En minder stress betekent, professor Ballieux heeft dat destijds in Utrecht al aangetoond, tot een betere werking van de afweer en het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Langs die weg werkt hypnotherapie dus ook bij de bestrijding van lichamelijke klachten. Zonodig als aanvulling op de behandelingen van een regulier werkend arts of medisch specialist.
"

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina