Table of contents
« Vorige Volgende »

Intelligent Design / 'God en evolutie gaan goed samen'
door Emiel Hakkenes
Trouw, 2005-05-27

Je kunt heel goed de evolutietheorie bevestigen en tegelijkertijd geloven dat God de aarde geschapen heeft, zegt professor Cees Dekker, die zich een 'theistïsche evolutionist' noemt.
'Toeval is geen toereikende verklaring voor de biodiversiteit op aarde'', zegt nanotechnoloog Cees Dekker. De topwetenschapper spreekt in een zaaltje van de Jacobikerk in Utrecht. Voor een gehoor van voornamelijk studenten geeft hij geroutineerd een powerpointpresentatie over geloof en wetenschap. Kern van Dekkers boodschap: je kunt heel goed een weldenkend mens zijn en toch geloven dat God de aarde heeft geschapen.

Dat laatste staat dezer dagen weer ter discussie, sinds minister Van der Hoeven aangaf dat ze een debat wil voeren over het leven op aarde als intelligent design. Een van de mensen met wie de minister daarover zou willen spreken is Dekker.
De afspraak voor een discussie-avond met Dekker in Utrecht stond al een half jaar. Maar dankzij de minister van onderwijs staat de christelijke natuurwetenschapper opeens 'nogal tegen wil en dank' in het middelpunt van de belangstelling. Want hoe kan het toch dat een intellectueel in het sprookje van de schepping gelooft?
,,Schepping en evolutie sluiten elkaar niet uit'', zegt Dekker. Maar de wereldbeelden van de verstokte aanhangers van beide visies conflicteren wel. Is de mens nu geschapen naar Gods beeld of een schitterend ongeluk en dus een wegwerpproduct?
Dekker rekent zich tot de 'theistïsche evolutionisten': ,,God is de schepper van het leven en de evolutie toont ons hoe hij dat gedaan heeft.'' Daarin onderscheidt Dekker zich van de creationisten die Genesis 1 letterlijk lezen, maar ook van de 'materiële evolutionisten' die alles op toeval baseren. Een spontane oerknal is voor die laatsten het begin van onze aarde. Dekker ontkent die oerknal niet, maar ziet in de explosie van energie en deeltjes God die zegt: 'er moet licht zijn'. Dekker: ,,Deze theïstische visie geeft een rationeel en bevredigend perspectief.''

Dat perspectief is geen belemmering in zijn wetenschappelijke werk, antwoordt Dekker op een vraag uit de zaal. ,,In mijn onderzoeksobjecten zie ik de glorie van God, maar in mijn werkwijze verschil ik geen haar van atheïstische collega's.'' De 'gelovige' Cees Dekker conflicteert niet met de 'wetenschapper' Cees Dekker. Net zo min als 'vader' Dekker botst met 'contrabasspeler' Dekker.
,,Je kunt niet logisch aantonen dat geloof in God onzin is'', meent Dekker. En: ,,De kans dat de eiwitten die de basis van alle leven vormen spontaan in de juiste noodzakelijke volgorde zijn geraakt is even groot als de kans dat een volkomen willekeurige reeks letters een leesbare zin geeft: nul.''
De wetenschapper is grootmoedig genoeg om toe te geven dat hij ook niet alles weet. Hoe het kan dat mensen dingen kunnen die dieren niet kunnen, zoals hun eigen bestaan overdenken? ,,Geen idee'', zegt Dekker. En als God de schepper is, wie heeft God dan geschapen? ,,Dat gaat mij boven de pet. Maar de Bijbel zegt dat God er altijd is geweest, hij gaat tijd en ruimte te boven, want die heeft hij zelf gemaakt. Misschien dat ik het Hem eens kan vragen als ik voor Hem sta.''

Hoe kan het toch, vraagt een vrouw in de zaal, dat de discussie over schepping of evolutie steeds weer oplaait? ,,Elke generatie moet er opnieuw over nadenken'', vindt Dekker. ,,Er is sterke weerzin tegen het idee van een ontwerp in de natuur. Het raakt nogal een gevoelige snaar. Mensen hun levensbeschouwing komt ter discussie te staan.''
Is het wel verstandig, wil iemand anders weten, om op scholen het ontstaan van de wereld te behandelen - moet je leerlingen opzadelen met een levensbeschouwing? ,,Ik weet het niet'', zegt Dekker. ,,Want ik weet niet precies wat er in schoolboekjes staat. De opvatting van intelligent design is nog prematuur. Laten we daar eerst maar een academische discussie over voeren.''
Voormalig rector magnificus Drent van de Vrije Universiteit in Amsterdam vindt dat wetenschap en geloof strikt van elkaar gescheiden moeten blijven. Anders ontstaan er grote problemen met fundamentalistische creationisten. ,,Jammer'', noemt Dekker die opvatting. ,,Zeker van iemand met een theïstische visie.'' (Drent is lid van de Protestantse kerk in Nederland, red.) ,,Ik ben geen creationist'', benadrukt Dekker nog maar eens. ,,Genesis is geen natuurkundeboek, wel een belangrijke openbaring.''
De nanotechnoloog wil best met minister Van der Hoeven van gedachten wisselen, zegt hij. ,,Een debat kan het inzicht opleveren dat je een weldenkend mens kunt zijn als je gelooft in de schepping. Dat is belangrijk voor jonge mensen die denken dat ze tijdens hun studie noodgedwongen atheïst moeten worden, omdat ze anders niet serieus genomen zullen worden.''

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina