Table of contents
« Vorige Volgende »
Reactie Luuc Christiaanse in de dialoog 'God en evolutie gaan goed samen' d.d. 28 mei 2005


Wanneer stijgt het gemeenschappelijk denken nu eens eindelijk uit boven het dualistisch denken?
Ik ben blij met het artikel van Emiel Hakkenes.
Ik zou Evolutie graag ook met een Hoofdletter schrijven, 'God en Evolutie' dus.

Als discussie, die immer gedoemd is tot halsstarrig posities innemen, zich via de dialoog kan ontwikkelen tot de trioloog, zou dat een goed begin zijn. En wat is dit nieuwe woord "trioloog"?
Een trioloog is een manier van waarnemen, waarbij de waarnemer beseft dat hij en de anderen die hem waarnemen en het waar-genomene, allemaal, op een hoger niveau, één en de zelfde zijn.
Het niveau-denken dient dan wel uit te stijgen boven de regulier-wetenschappelijke tijd-ruimtebeleving. Tijd voor een nieuw wetenschappelijk paradigma ("wetenschappelijk denkmodel")? Kwantummechanica en de Wiskunde zijn daar al ver in. Alleen deze nieuwe Kennis en Waarnemingen dienen nog te worden geïntegreerd in het beperkte bewustzijn van de mens, die geneigd is tot polariseren..

Net zoals de houtmolecuul in een stoel geen besef heeft, dat hij, en de andere houtmoleculen samen, het hout vormen, van waaruit de stoel is vervaardigd en al helemaal niet beseft dat de zich totaal anders presenterende ijzermoleculen samen de meerdere schroeven in de stoel vertegenwoordigen, zo stel ik me voor dat wij mensen als nietige individuutjes, tezamen de Mensheid vertegenwoordigen. Wij beseffen niet dat, bezien vanuit de schaal van een zich vierdimensionaal bewust ervarend Wezen, de mensheid misschien slechts gezien wordt als een gebruiksvoorwerp, zoals wij kijken naar de stoel. De zich nog steeds voltrekkende schepping perfectioneert zich door vallen en opstaan middels het evolutieproces. Is dat zo´n gek idee?
Ouspenski had hierop in de eerste helft van de vorige eeuw al een bijzondere kijk en vond een derde punt van waaruit de Evolutietheorie en de visie van de creationisten als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden. Hij noemde dit de 'wet van drie' die hij evenals de 'wet van zeven' integreerde in zijn natuurfilosofische oeuvre.

Vanuit dit derde punt bezien hoeven beide elkaar zeker niet uit te sluiten. Het is allemaal een kwestie van schaal. Een vlinder komt voort uit een rups nadat hij zich heeft ingepopt, zonder ooit te beseffen dat dat zo gegaan zou kunnen zijn. En een rups heeft geen enkel besef van een het bestaan van vlinders. Als in de Bijbel geschreven staat dat God de aarde in zeven dagen schiep en als we ervan uit mogen gaan dat God die tekst zelf heeft doorgegeven aan zijn schrijvers, dan is het een interessante gedachte om eens te bezien wat die 'Zeven Dagen' in Zijn Beleven, buiten onze beperkte schaal van denken in tijd, zouden inhouden. De Zevende dag is misschien nog maar net begonnen. Een dag voor de vierdimensionale God is misschien wel duizenden eeuwen lang, in onze tijdsbeleving. God kunnen we net zo min waarnemen als de platlander van Einstein ons als driedimensionaal wezen kan waarnemen, Misschien is God zelf wel één van de instrumenten of voorwerpen van een zich Vijfdimensionaal ervarend Wezen. En misschien zijn wij Zelf wel dat vijfdimensionale Wezen of een onderdeel daarvan, zonder het ons bewust te zijn. In de wiskunde spreekt men al van een 28 dimensionaal Heelal. Maar om dat te ervaren? Daar zijn we nog lang niet aan toe. Laten alle wetenschappers samen, eerst vrij van dogma´s eens onderzoeken of bovenstaande gedachtespinsels hout snijden. En misschien kan Premier Balkenende een potje vinden om deze interessante uitdaging aan te gaan. Een werkelijk Objectief Onderzoek met gebruikmaking van alle Zintuigen, alle huidige Kennis verenigd, binnen een Vol-ledig Bewustzijn. Dan komen er vast mooie Tijden. Ik voorspel dat we die Tijden heel anders zullen Beleven.

Luuc Christiaanse
28 mei 2005

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina