Definitie Burnout van de ICOH (international Comitee for Occupational Health):

Er is eindelijk een internationaal aanvaarde definitie voor Burnout. Het wetenschappelijk comité van de ICOH (vakorganisatie van arbeidsgeneeskunde) heeft de volgende definitie vasstgesteld en erkend:
Burnout is een stoornis, die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam, geest en ziel. welke vaak gevolgd zijn op een periode van extreme stress, na life events, die kort na elkaar plaats vonden, zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen plaatsvinden.

Een aantekening hierbij is op zijn plaats. Niet alle mensen krijgen een burnout, zelfs niet bij een score van bijvoorbeeld 600 binnen een jaar op de test schaal van Holmes. Kennelijk spelen er naast de life events over de laatste periode van een jaar ook andere componenten een rol, waardoor de één meer veerkracht ten toon spreidt dan de ander.
Verklaringen hiervoor zijn:

 • De conditionele gesteldheid van de persoon vlak voor de start van de opeenvolging van life events.
 • De constitutionele gesteldheid van de persoon, vlak voor de start van de opeenvolging van life events.

Zowel conditie als constitutie worden beinvloed door:

 • Hoe men zich voedt, door zowel vaste voeding, vloeibare, lucht, indrukken en gedachten
 • Vaste voeding, (gezond voedsel met voldoende vitamines, mineralen en bouwstoffen, juiste balans vet en kolidraten (denk aan belastende stoffen bij te veel aan suiker, zout, verzadigde vetten)
 • Vloeibare voeding, 2 tot 3 liter water per dag.(denk aan belastende vloeistoffen, zoals koffie, alcohol)
 • Het ademsysteem, ademritme, diepte van het ademen (denk aan belastende gassen door roken en stedelijke en industriele vervuiling
 • Met welke gedachten voed je je zelf (denk aan ziekmakende en belemmerende overtuigingen)
 • Met welke indrukken voed je jezelf. Maak je wel eens een ommetje en ben je graag in de natuur of zit   je meer dan vijf uur per dag voor je computer -of TV scherm (denk aan de beelden waarmee jezelf voedt)
 • De mate waarin iemand zijn geestelijke spanningen, spriritueel, mentaal, emotioneel of fysiek kan sturen
 • Het vermogen om rust te kunnen nemen tussen de werkzame periode en de slaapperiode
 • Het vermogen om tijdens de slaap te kunnen verwerken door dromen
 • De mate waamee men met onoplosbare innerlijke conflicten en onverwerkte trauma's behept is door: geestelijke belasting vanuit gezinsproblematiek, door oude emotionele ladingen vanuit het gehele familiesysteem
Bovenstaande gesteldheid beinvloedt:
 • de geestelijke veerkracht,
 • de "Ik-sterkte",
 • de interne -of externe lotsbepaling van de persoon,
 • coping, hoe heeft iemand leren omgaan met problemen,
 • de mate waarin iemand in staat is om intuïtieve signalen op te vangen dan wel te negeren.
 • het vermogen om stil te kunnen zijn tussen twee handelingen in (meditatief en contemplatief vermogen)
 • het vermogen zich te kunnen concentreren,
 • de mate waarin iemand allergisch is vóór, of zich juist kan afsluiten van negatieve impulsen,

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina