Definitie hypnotherapie

Zo ontstaat dan de definitie van hypnotherapie: "hypnotherapie is, een vorm van hulpverlening, waarbij de hypnotherapeut spontane c.q. aanwezige trancefenomenen versterkt of induceert en zich rechtstreeks richt tot het onderbewuste van de cliënt om op die wijze hem of haar in staat te stellen en te activeren tot het reduceren c.q., oplossen van klachten van emotionele, mentale of fysieke aard."

De uniekheid van hypnotherapie

Het unieke van hypnotherapie ten aanzien van de beïnvloeding van psychische processen ligt in het gebruik maken van de mogelijkheden van de trancetoestand. Hierbij zijn drie kenmerken van de trancetoestand van belang:

  1. een verhoogd vermogen van de cliënt om stimuli om te zetten in responsen;
  2. een verminderde werkzaamheid van psychische afweermechanismen;
  3. de mogelijkheid van directe communicatie met het onderbewuste van de cliënt.

Hierdoor kan het aanleren van responsen, het afleren van responsen, en openleggen, herbeleven en verwerken van psychische conflicten aanzienlijk worden vergemakkelijkt.

Werkwijze van de hypnotherapeut

Na een gedegen intake gesprek, zal de hypnotherapeut besluiten tot een behandeling waarbij hij een hypnotische trance oproept, waarin hij therapeutisch gebruik maakt van de diverse trancefenomenen. De hypnotherapeut zal bijvoorbeeld een verhoogde suggestibiliteit benutten om invloed uit te oefenen op het gedrag en de lichaamsprocessen, of er wordt anesthesie gebruikt bij pijnbestrijding in de ruimste zin van het woord, en wordt hypermnesie gebruikt bij de verwerking van traumatische ervaringen. Na afloop van de hypnotherapeutische sessie haalt de hypnotherapeut de cliënt weer uit hypnose. Veelal bestaat een behandeling uit een reeks van bijeenkomsten. Deze sessies kunnen naar gelang de klacht dit vereist openleggend, verwerkend, toekomstgericht etc. zijn. Waar nodig, is plaats voor een tussentijdse evaluatie en wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zelfhypnoseopdrachten thuis.

Verschillen met andere behandelingwijzen

Daar waar andere therapievormen soms ook communiceren met het onderbewuste, schuilt de kracht van de hypnotherapeut juist in zijn kennis van en vaardigheid in het efficiënt en bewust therapeutisch hanteren van trancefenomenen.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina