Hypnotherapie en lichamelijke problematiek

Hypnotherapie is een werkwijze waarbij het eigen herstellend vermogen van de cliënt geactiveerd wordt. Als zodanig is het gelijk te stellen met een methode voor het doelgericht oproepen van placebo-effecten. Of met andere woorden: de vermogens van de cliënt die verantwoordelijk zijn voor placebo-effecten, zijn dezelfde die voor hypnotherapeutisch succes zorgen. Het is de techniek van de hypnotherapeut om placebo-effecten op te roepen bij cliënten, waarbij dat zonder zijn inbreng niet of niet in die mate zou gebeuren. Door hun kennis van suggestie, kunnen veel hypnotherapeuten cliënten helpen die onder 'nocebo-suggesties' lijden. Onder nocebo-suggestie wordt verstaan: ziekmakende communicatieve invloed, zoals door artsen of anderen, die zich niet van dit effect bewust zijn, opgeroepen angst voor ziekte. Via suggestie kunnen tal van lichaamsfuncties beïnvloed worden, mits de suggestie door de regelcentra van het lichaam begrepen worden. Ook autonoom beschouwde lichamelijke functies, kunnen via suggestie beïnvloed worden; daarbij is het cruciaal dat men met de gebruikte taal aansluiting vind bij de (onderbewuste) regelsystemen van het lichaam. De combinatie trance en suggestie maakt het mogelijk om met grote precisie invloed uit te oefenen op lichaamsfuncties. Met name kan de lokale bloed circulatie beïnvloed worden. Spierontspanning en ademhaling laten zich in trance ook zeer goed via suggestie beïnvloeden. Daarnaast zijn een groot aantal lichamelijke functies die met wisselend succes beïnvloedbaar blijken; daarvan staat de algehele en lokale immuunrespons momenteel het meest in de aandacht. Het unieke van hypnotherapie is dat lichamelijke processen langs psychische weg kunnen worden beïnvloed. Uit de hypnotherapeutische casuïstiek en evaluatieonderzoek is bekend dat de volgende ziektebeelden goed op hypnotherapie reageren:

 • maag en darmen: misselijkheid, slikklachten, braken, irritable bowel syndrome (overgevoelige ingewanden syndroom), voedingsproblemen, ulcus pepticum (zweer in het slijmvlies van. o.a. de maag door inwerking van maag- of darmsap), colitis ulcerosa (onsteking van het colem), postgastroectoomie of dumping syndroom (plotselinge lediging), e.a.
 • ademhaling: hoesten, hik, hyperventilatie, astma, allergie reacties, e. a.
 • hart en vaten: hypertensie (hoge bloeddruk), blozen, bloeden, coronaire hartziekten (kransslagader), hoofdpijnen met een vasculaire oorsprong, migraine, perifere doorbloedingsstoornissen, ziekte van Buerger (ontsteking van de vaatwand met vorming van stolsels), ziekte van Raynaud (bleekheid van vingers of tenen bij koude of emoties), e.a.
 • urineweg en geslachtsorganen: urine retentie (achterblijven van stoffen die normaal gesproken uitgescheiden hadden moeten worden), urine incontinentie (onvermogen urine op te houden), bedplassen, e. a.
 • bewegingsapparaat: rugpijn, artritis (gewrichtsontsteking), e. a.
 • gynaecologisch: menstruatiestoornissen, e. a.
 • neurologisch: tinnitus (oorsuizen), ziekte van Meniere (bewegingsduizelingheid gepaard met gehoorsvermindering, suizen, misselijkheid, braken, koud zweet, angstgevoel), aangezichtspijn, slaapstoornissen, e. a.
 • huidklachten: eczeem, psoriasis (aangroei zilverachtige schilfering), wratten, condylomata (vijgwratten), herpes genitalis (blaasjes aan de geslachtsorganen), e. a.
 • klier: diabetes mellitus (suikerziekte), hyperthyreoidie (overmatige werking van de schildklier)
 • seksueel: impotentie; vaginisme (onwillekeurige kramp van de vagina spieren), ejaculatio preaecox (vroegtijdig zaaduitstorting), e. a.
Hypnotherapie en psychische processen

Hypnotherapie kan als zodanig gebruikt worden bij het behandelen van psychische klachten, die het gevolg zijn van gewoontevorming dan wel van neurotische psychologische conflicten, waarbij impulsen onder invloed van angst, schuld en/of schaamte worden afgeweerd uit het bewustzijn. Ook bewijst hypnotherapie haar nut bij de behandeling van meervoudige persoonlijkheidssyndromen [Van der Hart, 1990].
Naast behandeling van psychische klachten, kan hypnotherapie ook gebruikt worden bij de psychische begeleiding van lichamelijke klachten en/of ingrepen. Tevens valt te denken aan:

 • pijnbeheersing; angstreductie; psychische voorbereiding op lichamelijke ingrepen (bv. zwangerschap, tandheelkundige behandeling psychische verwerking van lichamelijke ingrepen (bv. verwerking chirurgische ingreep).
 • vage klachten als hoofd- en rugpijn, waarvoor vele patiënten regelmatig zonder resultaat bij de huisarts terugkomen. Door een benadering van het onderbewuste door middel van lichamelijke suggesties, gedragsverandering en emotionele verwerking kunnen deze klachten vaak afdoende behandeld worden.
 • Bovendien kan hypnotherapie cliënten helpen om beter gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden, zoals het verbeteren van leerprestaties: het vergroten van de creatieve mogelijkheden (bv. in de kunst).

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina