Onderzoek

Al lang werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hypnotherapie. Zo werd in het begin van de 19e eeuw al in het medische tijdschrift "The Lancet" over hypnotherapie geschreven. Tot in de huidige tijd, met geavanceerdere onderzoeksmethodes is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek verricht, waaruit veelvuldig de positieve effecten van hypnotherapie beschreven werden.

Beperkingen en contra-indicaties

Het stellen van contra-indicaties is een gewaardeerde medische traditie. Maar bij veel therapieën is dat simpeler dan bij hypnotherapie. In de literatuur vinden we verschillende pogingen om contra-indicaties te stellen. De specifieke ervaringen van de auteurs vormen meestal daarbij meer het uitgangspunt dan onderzoeksgegevens. Het aantal gevallen waarin hypnotherapie ten onrechte werd aangewend is nu eenmaal gering: een gedegen onderzoek vraagt om een flink aantal casussen . Als contra-indicaties kunnen echter worden genoemd:

  • chronische psychose,
  • uitgesproken hysterische karakterstructuur,
  • heftige angsttoestanden,
  • sterke (erotiserende) afhankelijkheidsbehoefde,
  • ernstige psychopathie,
  • sterk narcistische persoonlijkheid,
  • ernstige depressie met suïcidaliteit,
  • zeer onstabiele patiënten. met name wanneer er zich grote wisselingen in stemming voordoen.

Hypnotische trance is een natuurlijke toestand van lichaam en geest die meestal gepaard gaat met relaxatie. Absolute contra-indicaties voor het oproepen van deze toestand via suggestie lijken er niet te zijn; ontspanning werkt bijna altijd bevorderlijk voor het welbevinden van de cliënt.
Wanneer klachten ontstaan door mechanische, chemische, economische of maatschappelijke factoren, waarbij bewuste en onderbewuste psychische factoren een ondergeschikte rol lijken te spelen, dan mogen we van hypnotherapie weinig verwachtten. Toch kan bij botbreuk, vergiftiging, faillissement of ontslag (psychische) hypnotherapeutische ondersteuning als aanvulling nuttig zijn. De mogelijkheden van hypnotherapie reiken niet verder dan de mogelijkheden, die bij de cliënt (latent) aanwezig zijn. Vermogens die niet al in geringe mate bij de cliënt aanwezig zijn kunnen ook niet met behulp van hypnotherapie opgeroepen worden. Wanneer de vermogens slechts fragmentarisch aanwezig zijn, kunnen ze echter via hypnotherapeutische technieken efficiënt uitgebouwd worden. Genetische tekortkomingen kunnen niet via hypnotherapie verholpen worden.
Beschadigingen aan het lichaam en aan het centrale zenuwstelsel die tot functieverlies leiden, kunnen niet met hypnotherapie ongedaan gemaakt worden. Hierbij moeten we opmerken dat de latente vermogens van cliënten vaker onderschat dan overschat worden, zodat er vaker te weinig dan te veel gebruik van hypnotherapie gemaakt wordt.

Webshop voor zelfhulp

Voor thuiswerk met zelfhulp-cd's (en downloads) bij o.a. stresspreventie, slaapproblemen, vlieg -en faalangst, persoonlijke ontwikkeling

het Kernfusiemodel®

Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining® en TA te bekijken
Klik om de videopresentatie 'komen tot herverbinding' in het kader van Kernfusietraining en TA te bekijkenn

Voor het effectief bereiken van persoonlijke Zelfoptimalisatie kan ook dit model worden ingezet bij coaching

Bekijk hier de powerpointpresentatie [Adobe Acrobat PDF - 788.36 KB]

Mail ons...

U kunt ons bereiken via de (mail) adressen op de contact pagina