Burnout

Wat is burnout?

Burnout is de staat van ‘totaal opgebrand zijn’ die zou iedereen moeten willen voorkomen. Men komt in deze staat door langdurig overleven door zowel emoties als behoeften weg te drukken.

Burnout bij langdurige stress

Spanning is gezond. Te veel spanning kan stress veroorzaken. Een op de tien Nederlandse werknemers lijdt aan burn-out. Maar ook vakantiegangers en examenkandidaten vertonen psychische of fysieke klachten als de lat lange tijd te hoog ligt.

Snelle stress

In de eerste seconden na hevige schrik, een ongeluk, het ontwaren van een treiteraar, sturen de hersenen stresssignalen via ruggenmerg en zenuwuiteinden van het sympatisch zenuwstelsel het lichaam in. De zenuwuiteinden scheiden adrenaline en noradrenaline uit als stressveroorzakende moleculen. Het lichaam maakt zich klaar voor een vlucht, vecht- of bevriestreactie. (fight flight freeze)

Langzame stress

Na een paar minuten komt het langzamere stresssysteem op stoom. In de hersenen scheidt de hypothalamus (een hersenstructuur midden onderaan de hersenen) het corticotropine-releasing hormoon (CRH) uit. Dat reist door een bloedvatje een korte afstand naar de hypofyse (een hormoonproducerende klier die onderaan de hersenen hangt). De hypofyse reageert op CRH met de productie van adrenocorticotroop hormoon (ACTH). ACTH stroomt in het bloed mee en brengt in de bijnierschors de productie van glucocortico-steroïden op gang. Die beïnvloeden vele lichaamsprocessen. Het effect is afhankelijk van de grootte en de duur van de glucocortico steroïden productie.

Heeft u burnoutverschijnselen of bent u overbelast? Test het hier!

Heeft u last van:

 • Intense vermoeidheid
 • gevoel van totaal uitgeput zijn
 • helemaal op zijn
 • slaapproblemen 
 • lichamelijke aandoeningen 
 • spanningsklachten, zoals hoofd- nek- en rugpijnen
 • slecht concentreren
 • niet meer helder kunnen denken
 • niks meer kunnen onthouden
 • chaos in het hoofd 
 • hele dagen (en nachten) piekeren en malen 

Klachten van angst, wanhoop, paniek, somberheid, schuldgevoel, zelfverwijt, minderwaardigheidsgevoel en gauw van slag zijn komen dan vaak voor. 

Burnout herkennen door zelfonderzoek aan de hand van vragen

De stressschaal werkt als volgt: markeer de levensgebeurtenissen die bij jou in het afgelopen jaar voorkwamen en tel het aantal punten op om je score te bepalen: Levensgebeurtenissen werden in de lifeevent scorelist vastgelegd door Holmes in een onderzoek waarbij per life event stressscores werden toegekend.

Het aantal punten dat met in een jaar vooraf aan de klachten opgelopen heeft geeft de mate van stress aan. Na het invullen van de Holmes en Rahe-stressscorelist wordt bekeken hoeveel punten men scoort over een periode van twaalf maanden. Als er zich in die periode een belangrijke gebeurtenis meerdere malen heeft voorgedaan, tel je die gebeurtenis ook meerdere malen mee.

Wanneer je 150 of meer punten scoort wordt dat gezien als een zeer stressvolle situatie. Meer dan 300 punten wordt als ronduit gevaarlijk beschouwd. De onderzoekers koppelden ook een risico op ziek worden of een ongeluk krijgen aan een periode van veel stress. Bij een score van 150 punten of meer was de kans op een aandoening of ongeluk 50 procent, bij een score van 300 punten of meer liep de kans op naar 80 procent. Daar is later wel kritiek op gekomen, andere factoren zoals slechte gewoonten als roken, drinken en ongezonde voeding waren niet meegenomen in het onderzoek. Maar de boodschap is duidelijk.  Men kan zich ook afvragen, hoe het dan komt dat de groep van andere 50% niet ziek zijn geworden. Het ligt voor de hand dat de intrapsychische gesteldheid, de constitutie en de conditie van de persoon de anderen variabelen zullen moet zijn.

Vandaar dat ik mensen aanraad om preventief met het bijhouden van hun conditie bezig te zijn en de constitutie op peil brengt of houdt door zich te voeden met goed voedsel, vocht en gezonde lucht, maar bovenal dat men zich voedt met positieve indrukken en gedachten.

Waarom is een burnout schadelijk voor uw gezondheid?

Het is gebleken dat mensen met meer dan gemiddelde obsessieve, competitieve en compulsieve kenmerken, welke te herkennen zijn aan controlegedrag en extreem perfectionisme en gedrevenheid, vaker burn-out raken dan andere personen in dezelfde situatie. De langdurige stress, die voortkomt uit het langdurig onderdrukken van de eigen behoeften is schadelijk. Ooit was het vaak de beste keuze om eenmalig dit gevoel te parkeren. Op langere termijn echter zal, als het onderdrukte gevoel verder wordt weggestopt, het namelijk méér én andere (lichamelijke) klachten en symptomen gaan vertonen, wat uiteindelijk kan leiden tot zeer ernstige ziekten en een langdurige burnout.

Negatieve effecten van onbewust overlevingsgedrag

Onbewuste zelfbescherming of Overlevingsgedrag, of een inadequate coping en het daardoor onbewust werkende conflict kan vroeg of laat leiden tot klachten en zelfs tot burnout of zelfvervreemding. Veel mensen willen daar niet aan en doen er lacherig over. Maar al te vaak echter hoor ik van mijn cliënten met Burnout dat zij voorheen ook tot de ‘stoere lachers’ of ‘die hards’ behoorden. Dit genoemde gedrag is op zich een overlevingsstrategie of een aangemeten masker van mensen om in de harde omgeving waarin ze verkeren te kunnen overleven.

Om dit onbewust innerlijk conflict op te lossen is het niet perse nodig om in het verleden te gaan zitten wroeten. Deze belasting kan onder andere symbolisch-ritueel worden teruggelegd of via intra-psychische interventies op het moment in het ‘nu’ worden opgelost, zodat evenwicht ontstaat.
Hierdoor komt ruimte vrij voor een eigen levensstijl, waarbij eigen behoeftes ook aan bod komen.
Door deze kernfusietraining® wordt zelfvertrouwen versterkt en getraind om zelf effectief oplossingen aan te dragen.

De Mee-denkers adviseren vanuit de locatie Amstelveen, bij vermoede aanwezigheid van dergelijke kenmerken, problemen voor te zijn en van problemen uitdagingen te maken en de kans te pakken om dit proactief aan te pakken door en coachingstraject te starten met het doel meer autonoom te kunnen handelen in moeilijke stresssituaties. Binnen een dergelijk traject van meestal 7 sessies van 1,5 uur worden de vermoede verstrikkingen vanuit het systeem in kaart gebracht en werkt u thuis met de hiertoe ontwikkelde zelfhulp-cd’s, om het stressniveau tot aanvaardbare hoogte te reduceren. Belt u ons gerust vrijblijvend voor informatie.

Burnout behandelplan

Coaching op persoonlijke effectiviteit a.d.h.v. een kort traject van zeven sessies met hét zelfhulp-programma voor thuis.
Waarom zou iemand coaching nemen? Je bent toch goed zoals je bent.
Ondernemingen worden veel geconfronteerd met langdurige uitval, meestal door van-oorsprong loyale en perfectionistische hardwerkende medewerkers.
Vaak betreft het getalenteerde mensen waar veel in is geïnvesteerd en die er toch niet in slagen hun missie, hun passie en hun talenten te realiseren.
Onverklaarbaar niet te verwezenlijken carrières. Zelfinzicht in systhemische, dynamische processen is dan geraden.
Door individuele, onopgeloste zaken, niet altijd voortkomend uit de thuissituatie, systemisch op te lossen, blijken er binnen een systeem of onderneming positieve veranderingen op te kunnen treden.
Burnoutklachten kun je verbeteren door rust te nemen maar niet zonder in de volgende fase de onderliggende problematiek onder ogen te durven zien en deze aan te pakken en op te lossen. 

Kernfusietraining® is een integrale aanpak waarbij diverse succesvolle interventies geïntegreerd zijn tot een effectief werkende interventiemethode. De diagnose wordt zowel mentaal, emotioneel, lichaamsgeoriënteerd, als systhemisch afgenomen. 
Het behandelplan is ook op de harmonisering van de dimensies gericht. Zodra de diagnose burnout is gesteld, of liefst – lang ervoor – kan met de training begonnen worden. In het geval van een lichte overspanning duurt een traject 7 maal 1,5 uur. De duur van zo’n traject kan oplopen tot het dubbele en bij een zeer ernstige burnout tot wel vijf van deze kortere trajecten van 7 maal 1,5 uur, waarbij indien nodig naast onze behandeling, ook een traject osteopathie, energetische massage en/of voetreflexologie wordt aangeraden. 
Neem contact met ons op bij de eerste stressverschijnselen, zoals verstoorde betrekkingen en relaties, regelmatige communicatieproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, nerveuze spanningen, gejaagdheid, irreële angsten en stress.

Burnout herkennen

Mensen die zich herkennen in de volgende kenmerken hebben eerder kans een burn-out te krijgen:

 • harde werker
 • omarm sterke morele principes
 • doe dingen op “de juiste” manier
 • ben geneigd tot perfectionisme
 • heb oog voor detail
 • ben ordelijk
 • ben pragmatisch, praktisch, en “no-nonsense” in de benadering van situaties
 • ben voorzichtig
 • ben geneigd tot het verzamelen en bewaren van bezittingen
 • ben een gewetensvol mens
 • heb een sterke, eisende eigen autoriteit
 • heb een uitstekende zelf-discipline
 • ben in het algemeen gereserveerd
 • intimiteit is niet makkelijk voor me
 • ben graag onder de mensen, maar behoud een emotionele afstand
 • ben door gewetensvol te zijn wat voorzichtig en kan daardoor niet-genereus overkomen
 • ben in staat om toegewijd, emotioneel stabiel en betrouwbaar te zijn.

Last van een Burnout? Demee-denkers.nl in Amstelveen kan je helpen

Als beoefenaar van het door mij rond 1997 ontwikkelde kernfusiemodel, gebaseerd op kennis uit de hypnotherapie en transactionele analyse, kan ik mensen effectief helpen omdat dit verklaring -en behandelmodel mensen vanuit hun verlangen en hulpvraag, leert kijken naar de diepst weggestopte emoties en behoeften, daar verantwoordelijkheid voor te nemen en de inadequate overlevingsstrategieën veilig te kunnen ontmantelen. Hierdoor wordt de onnodige ziekmakende stress opgeheven. 

Niet alleen mensen uit Amstelveen weten mij te vinden. Mensen komen ook bij mij op doorverwijzing buiten de regio’s Amsterdam Haarlem en Utrecht.

Veelgestelde vragen over burnout

Wat is een burnout?

Het belangrijkste kenmerk van burnout is het verlies van energie en het gevoel dat de emotionele reserves zijn uitgeput. Je hebt dan het gevoel dat je anderen weinig meer kunt bieden in psychologische zin. Dit gevoel gaat gepaard met gevoelens van frustratie en bedrukking, omdat mensen zich realiseren dat ze niet door kunnen blijven gaan om zichzelf als persoon te kunnen blijven geven of zich verantwoordelijk te voelen zoals eerder wel het geval was.

Hoe kan ik een burn-out krijgen?

Mensen die zich herkennen in de bij “Burn-out herkennen” genoemde kenmerken hebben eerder kans een burn-out te krijgen.

Wat zijn symptomen van een dreigend burn-out?

Burnout gaat gepaard met tal van fysieke en psychische gezondheidsklachten waaronder een afnemende geestelijke gesteldheid, een aantasting van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, depressie, geïrriteerdheid, hulpeloosheid en angst. Lichamelijke klachten zijn ondermeer oververmoeidheid, hoofdpijn en maag- en darmklachten.

Hoe helpt u mij te voorkomen om opgebrand te zullen raken?

Als u de genoemde kenmerken herkent is mijn advies,om, al bij geringe klachten, preventief zelf hulp te vragen.

Gratis oriëntatie

Neem contact op om te kijken wat ik voor u kan doen!

Vragen?

Gratis downloads van zelfhulp-oefeningen!

Scroll naar boven