Over Luuc Christiaanse van De Mee-denkers

– Geregistreerd hypnotherapeut bij WCP en EAP in Wenen en tot 1-1-2022 bij de RBCZ in Nederland.


Vanaf 1 januari 2022 ga ik me vooral richten op coaches en therapeuten om hen in individuele korte trajecten te trainen in het begeleiden van cliënten met het kernfusiemodel om te komen tot zelfoptimalisatie adv tafelopstellingen.

De ervaring van meer dan 30 jaar (1990) met dit model wil ik graag doorgeven.

Ook het werken met cliënten en studenten zal doorgaan.

Afbeelding Luuc Christiaanse

CV

Luuc is hypnotherapeut en geregistreerd ECP-therapeut. Binnen de Mee-denkers houd ik me bezig met preventieve geestelijke gezondheidszorg. Dit in de meest brede zin van dit begrip ten bate van families, bedrijven en individuen.

De Mee-denkers denken én voelen al sinds 1993 met u mee!

de Mee-denkers?

Sinds 2016 heeft mijn zakelijk partner en levensgezellin Marja de Mee-denkers verlaten. Ze bouwde vanaf 1992 mee aan het unieke kernfusiemodel van waaruit we werken. Dit om haar aandacht meer op haar demente vader en onze kleinkinderen te richten. De naam ‘de Mee-denkers’ is als merk gebleven

Hoe werk ik en vanuit welke basishouding?

We richten onze aandacht en onze empathie vooral op uw kwaliteiten en onbenutte talenten en het herstellen van wie u bedoeld was te zijn.

Maak kennis met mijn stem en neem even tijd voor deze korte gesproken introductie

Registraties

Luuc Christiaanse is Europees geregistreerd hypnotherapeut bij de Europese associatie voor psychotherapy (EAP) met een Euro certificaat Psychotherapie 

Luuc is tot 1-1-2022 lid van het NVPA (Beroepsorganisatie voor Psychotherapie en geregistreerd bij de de RBCZ als registertherapeut met de volgende registratienummers:

EAP: 02-NL-ECP 0051 en RBCZ nr. 205005R

ECP

Het kwaliteitsmerk van de ECP en WCP gerelateerde psychotherapie is het ECP, het Europese Certificaat voor Psychotherapie. En het WCP. De volledige opleiding voor het ECP en WCP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland.

Bel me zeker bij onverklaarbare lichamelijke klachten, nerveuze spanningen, gejaagdheid, angsten en stress. Of het nu om coaching, familieopstellingen, mindfulness of hypnotherapie gaat. Vraag gerust om verdere informatie als u een eigenaardige lading ervaart in contact met bepaalde mensen.

Mijn missie ook binnen de onverzekerde zorg en bij het geven van coaching

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in dit werk als coach, trainer, organisatieadviseur en therapeut

Mijn Inspiratie, motivatie en grondhouding in dit werk als integratief werkend systemisch hypnotherapeut leidde tot een behandel -en verklaringsmodel. Ik noem dit het Kernfusiemodel. Dit model helpt ook bij ’t streven naar ’n optimale relatie van therapeut naar cliënt. Het model, waarin zowel een intra-psychisch als systemisch onderzoek (genogram) plaats vindt geeft ook diagnostische inzichten. Zowel de hypothese, als ’t behandelplan kan na zo’n intake er organisch in volle afstemming uit voortvloeien.

Het doel is de verbinding te gaan ervaren in contact met jezelf

Dit met ’t doel om intra-psychisch in vol contact met mezelf verbinding te maken en te behouden met de cliënt. Door de cliënt met de aandacht naar binnen te richten komt deze ook met zichzelf in verbinding. Vanuit deze staat van zelfoptimalisatie worden contacten authentieker. De omgang met de klacht wordt hier ook snel helder door. Middels psycho-educatie wordt de cliënt er mee vertrouwd gemaakt.

Afstemmen op de wezenlijke hulpvraag

Het is mijn doel zó nieuwsgierig naar mensen te zijn dat ze nieuwsgierig naar zichzelf worden om te zien wie ze werkelijk zijn. De mogelijkheden om veranderingen te bewerkstelligen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de openheid van de communicatie tussen therapeut en cliënt. Door een structuur van interesse, respect, nieuwsgierigheid, compassie, empathie te vestigen ontstaat vertrouwen.

Het ont-moetingsproces

Door het werkconcept wél te hanteren en tegelijk weer los te laten – ontstaat de ont-moeting. En in zo’n ont-moeting is datgene mogelijk wat er optimaal in zit. Niet meer en niet minder. Zo’n ontmoetingsproces voltrekt zich door ’n natuurlijke afstemming waardoor een energiestroom op gang kan komen. Daar waar er vanuit die energiestroom een vraag ontstaat, ligt het antwoord voor het oprapen. Als je nog een gekwetst kind hebt, dat liefde en respect gemist heeft, of onbewust nog bezig bent dat van een of beide ouders te dragen, is er werk aan de winkel. Want dan is er per definitie ook nog een overlevingskind in ons, dat op bepaalde momenten actief wordt. Dit doet het innerlijk kind vanuit ’n naïeve onbewuste reflex, om ons te beschermen, zodra het kind in ons gekwetst wordt.

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen pijn

Hoe kun je deze onbewuste reflex transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor het gekwetste kind-deel in je zelf? Door te zien dat het overlevingskind en het gekwetste kind de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen. Ze zijn de orkestleden voor wie jijzelf, als dirigent verantwoordelijk bent. Zonder hen geen muziek, zonder hen geen harmonie. Voorlopig ben ik blij dat ik me steeds méér laat leiden door wie weet wat? Is het ‘De Grote Componist’ of is het ‘Het Publiek’ dat naar ons luistert en daarmee mede de harmonie bepaalt. De dynamiek tussen de strijkers (ratiozijde), blazers en triangelspeler/paukenist (gevoelszijde), wordt door het publiek gevoeld en opgevangen’. En ik help anderen graag dit ook te bereiken.

Kun je alle trauma’s op de zelfde wijze aanpakken en oplossen?

Afhankelijk van de mate van dissociatie van een gevoel of behoefte, veroorzaakt door een persoonlijk trauma, dan wel een symbiose-trauma of een systeembindingstrauma zal een overlevingsimpuls ontstaan. Deze werkt wel – of niet adequaat – binnen de omgeving en context waarbinnen men moet overleven. Hoe vaker een overlevingsstrategie niet werkt en hoe vindingrijker de strijkers zijn, hoe meer de blazers en triangel-speler in de knel komen. Hierdoor zal de Paukenist zo nu en dan flink aanslaan. – —- Naar prof. dr Franz Rupert 2002, München

De classificaties van het handboek DSM 5

De genoemde classificaties waren een poging om een uniforme onderverdeling te maken in de gevolgen van de effecten van langdurige (systemische) stress. De waarneembare symptomen bij de patiënt helpen psychiaters om een kader te scheppen voor wetenschappelijk onderzoek. Helaas werden die tot op heden voor het merendeel van de ziektes niet gestart. De DSM 5 classificaties passen heel goed binnen dit model maar helaas niet visa versa.

Mijn bezwaren tegen het hanteren van het verklarende handboek DSM 5 als behandelmodel

Ik ben het zowel met dr Allen Francis als dr Jim van Os eens dat het handboek wordt misbruikt door mensen te stigmatiseren en misbruikt wordt door de commerciële kant van de farmaceutische industrie. Een overeenkomst tussen het kernfusiemodel en de DSM 5 is dat beide, als behandelmodel, niet ’n wetenschappelijke, maar pragmatische onderbouwing hebben. Een verschil is dat de een werkt in mijn praktijk. De andere methode wordt gedragen door de gevestigde psychiatrie. En deze worden daarin gevolgd door de westerse overheden en de ziektekostenverzekeraars. Immers de DSM 5 hebben ze tot hun Bijbel verklaard.

M’n visie is dat het medisch model op zichzelf een te beperkt model is om adequate oplossingen te bieden

De vele bijwerkingen die voortkomen uit psycho-farmacologische medicijnen en/of cognitieve interventies (CGT) zijn vaak contraproductief. Daar waar juist bewustzijn nodig is, wordt dit hierdoor onbewust onderdrukt. Ik verklaar dit uit het nog verder onderdrukken van de blazers uit het orkest. Schrijnend is het dat dergelijke medicijnen niet op kinderen werden getest door Pharma. Psychiaters moeten daardoor in het veld vaak pionieren met hun patiëntjes!

Systemisch onderzoek aan de hand van een genogram om systemische trauma’s vast te stellen

Naast dat ik streef naar het herstellen van het intrapsychisch schisma (kernsplitsing), zoek ik in contact met mijn cliënten naar de gevolgen van de onverwerkte emoties door heftige life-events (onbestrafte moord, zelfmoord, holocaust etc.) door de generaties heen, die helaas vaak geleid hebben tot familiegeheimen, welke door systemische en wellicht genetische lijnen leiden tot een emotionele verstrikkingen of fysieke mutaties bij een sensitief lid van het nageslacht.

Luuc Christiaanse

Luuc Christiaanse is lid van of staat geregistreerd

bij de volgende organisaties:

Deze Worldregistered Psychotherapy geeft nog steeds geen recht op vergoeding in Nederland

Deze registratie Core-NLP Tbv NLP coaching geeft geen recht op vergoeding in Nederland

RBCZ / NVPA

Vanaf 1 januari 2022 sabbatical lid zonder vergoeding. Ik geef wel sessies coaching

Tot 1-1-2022 ingeschreven bij SCAG. Vanaf januari 2022 sabbatical lid NVPA zonder vergoeding. Ik geef wel sessies coaching

Deze registratie sinds 2000 geeft nog steeds geen recht op vergoeding in Nederland

Vanaf 1 januari 2022 sabbatical NVPA Dus geen registratie en geen vergoeding in 2022 Ik geef wel sessies coaching

Volg mij op

de sociale media:

Vragen?

Gratis downloads van zelfhulp-oefeningen!

Scroll naar boven