Het Kernfusiemodel®

De integratieve Kernfusietraining®, bij zelfsturingsbevordering en emotionele-ontwikkeling

De Kernfusietraining®, die door ons is ontwikkeld vanuit de diverse psychotherapeutische stromingen inclusief  systemische veld oplossingen is een effectieve kortdurend behandelmethode gebleken. De kernfusietrainer bekijkt de mens met een hulpvraag vanuit een integratieve benadering, waarbij verschillende verklarings-modellen zijn geïntegreerd. Deze visie leidt tot de integratieve benaderingswijze.

In de gezondheidszorg leiden verschillende verklaringsmodellen tot de volgende diverse behandelingsbenaderingen:
  • Artsen richten zich met name vanuit het medisch model op het behandelen van psychische dan wel fysieke symptomen, de ene groep vanuit een alopatische en de andere groep vanuit een homeopatische visie.
  • Fysiotherapeuten, mensendiecktherapeuten en Cesartherapeuten behandelen de klachten vanuit een  medisch-mechanisch-ontspanningsmodel en trachten door aandacht te geven aan de lokale spanningshaard en door houdings -en bewegingsoefeningen de problemen en spanningen op te heffen.
  • Osteopaten (in de USA reeds lang een gevestigde en erkende therapie)kijken vanuit een medisch-mechanisch model naar de samenhang van klachten die zijn voortgekomen uit veelvuldige compensaties van de diverse orgaansystemen in relatie tot het skelet en de cranio-sacraalsbewegingen in het menselijk lichaam als bio- mechanisch systeem.
  • Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen vanuit het stressmodel hun cliënten door middel van o.a. ademtherapie of ontspannings- relaxatietherapie of visualisatieoefeningen.
  • Gedragstherapeuten richten zich vanuit het conditionerings -en leermodel op het aanleren van passende gedachten en passend gedrag én het afleren van negatieve gedachten en het inadequate gedrag.
  • Psychodynamische therapeuten richten de aandacht vanuit het psychodynamisch model op de intrapsychische conflicten, voorkomend uit het onverwerkte verleden.
  • Cliënt-centered therapeuten willen de cliënt helpen om zijn verantwoordelijkheid en keuzevrijheid uit te  breiden.
  • EMDR -en hypno-psychotherapeuten behandelen vanuit het conditioneringsmodel, stressmodel,   psychoanalytisch model en leermodel, psycho-somatische klachten van mensen voortkomend uit een   onbewust conflict, post-traumatische stress stoornis of uit een geconditioneerde opvoeding.
  • Systemisch werkende familietherapeuten behandelen het gehele gezinssysteem inclusief traumaverwerking t.a.v. overleden relaties en het stress-effect door het buitensluiten of vergeten van (overleden) familieleden.

De integratieve benadering door middel van Kernfusietraining®:

De bovengenoemde therapiemethoden hebben ieder hun sterke en zwakke kanten.Nadat de huisarts de medische diagnose gesteld heeft, om vast te stellen dat eventuele medische behandeling wel of niet noodzakelijk is, selecteert de Kernfusietrainer® bij een hulpvraag die interventies vanuit bovengenoemde behandelbenaderingen, die voor de effectieve voortgang van de therapie van belang zijn.Mensen hebben niet alleen een relatie met hun symptomen maar ook met andere ervaringen, waarover zij kunnen beschikken: materieel (lichaam), alsmede onbewuste dierlijke aspecten (driften), mechanische (conditionerings) aspecten, de sociale omgeving en religieuse factoren (communicatie) familieverbanden en verstrikkingen (systemisch familiewerk) en spiritualiteit (Hoger bewustzijn en intuïtie) kunnen de mens beïnvloeden. Fysieke- psychodynamische- conditionerings- familie- sociale- en spirituele patronen hebben een wisselwerking op elkaar.

Naast zelfsturingsbevordering en emotionele-ontwikkeling, wordt Kernfusietraining® ook effectief toegepast bij de volgende klachten:

Zingeving en zijnsgrondklachten

‘Is dit alles wat er is’ gevoel, het plezier in het leven verloren, burnoutsyndrome, ‘het lege-nest’-syndrome, midlife-crisis, ‘in een gat vallen’ na pensionering en rouwverwerking.

Dwangmatige handelingen (of gevolgen ervan) zoals:

eetproblemen, overmatig alcoholgebruik, bedplassen, nagelbijten, snoepen, roken, handen wassen, schoonmaken, tic’s en zo meer.

Angsten en fobieën

zoals faalangst, straat- en pleinvrees, vliegangst, claustrofobie, hoogtevrees, angst voor de: tandarts- voor een operatie- voor ziekte- voor de dood- voor de angst, levens/doodsangst.

Emotionele klachten

zoals onzekerheid, depressiviteit (ook de post-natale depressie), overspannenheid, dissociatieverschijnselen (waarbij je het gevoel kunt hebben dat jij het niet bent die iets doet of ervaart), schuldgevoelens, gevoelens van minderwaardigheid of ontoereikendheid.

Lichamelijke klachten

zoals chronische pijn, migraine, hoofdpijnen, maag(zweer)klachten, (spastische) dikke darm, allergieën, huidklachten (wratten, eczeem, psoriasis, jeuk), acute- en chronische hyperventilatie, bepaalde rugpijnen, menstruatieproblemen, astmatische aandoeningen, gewrichtspijnen, fantoompijn, problemen rond de zwangerschap.

Voor een volledige uitleg van het Kernfusiemodel® kunt u deze videopresentatie volgen

Veelgestelde vragen over het kernfusiemodel en kernfusietraining

Wat is kernfusietraining?

Kernfusietraining is een door mij rond de eeuwwisseling ontwikkelde zelfontwikkelingstraining op basis van het kernfusiemodel. Mensen die hier voor kiezen doen dit met het doel om te komen tot zelfoptimalisatie.

Kan ik met kernfusietraining stress reduceren ?

Het harmoniserende effect van deze methode van leidt ertoe dat degene die leerden zichzelf in harmonie te brengen, ook makkelijker in het leven staan, ongeacht de uitdagingen die men steeds zal blijven ondervinden.

Wat is het bijzondere aan dit kernfusiemodel?

Dit model is een integratief verklaring en behandelmodel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende ego-posities van waaruit men met problemen kan worden geconfronteerd en waarbij wordt aangeleerd er op een effectieve wijze mee om te gaan. Het model geeft zowel Interpersoonlijk als systemisch handvatten om inzicht te krijgen in hoe dingen zijn zoals ze zijn vanuit het familiesysteem waar je uit voortkwam, als ook dingen in je zelf aan te pakken en op te lossen.

Hoe helpt u mij met kernfusietraining?

Het kernfusiemodel is erop gericht om aan de hand van een door de coachee of cliënt gestelde hulpvraag hem of haar te begeleiden om ook in die probleemsituatie vanuit een optimale positie te kunnen blijven reageren.

Gratis oriëntatie

Neem contact op om te kijken wat ik voor u kan doen!

Vragen?

Gratis downloads van zelfhulp-oefeningen!

Scroll naar boven