2e lijns psychotherapie GGZ

Premies en de eigen bijdrage vormen inmiddels een groot gedeelte van de kortdurende therapie.

Vergoedingen van behandelingen psychotherapeutische zorg 2e lijn via DBC zijn alleen mogelijk met een verwijzing psychotherapie van de huisarts of psychiater. Dit is alleen mogelijk bij zware problematiek, mits geïndiceerd.

Hoewel we van 2008 tot 2012 binnen de verzekerde GGZ zorg zeer prettig, effectief en concurrerend binnen de 2e lijns zorg konden werken is dit door de onbegrijpelijke gewijzigde gemeenschappelijke houding van Ministerie van VWS, zorgverzekeraars en NZa sinds juni 2012 niet meer mogelijk voor ons.

In 2017 wordt het onder alternatieve geneeswijzen vergoed https://nvpa.org/verzekeringen/public

Er waait een zware storm over Nederland. Helaas gaat dat ook ten koste van onze clienten.

Ook zullen de 1st lijns behandelingen via Menzis vanaf 1-1-2014 niet langer worden vergoed met de bewuste verwijzing van de huisarts. Wel kunt u de behandelingen vergoed krijgen uit het aanvullende pakket.

Overige mogelijkheden om de effectieve Kernfusietraining te bekostigen

Coaching

Onze coachingstrajecten middels Kernfusietraining® bij verbetering van de persoonlijke effectiviteit, worden door bedrijven vaak vergoed, daar ze zeer effectief zijn in vergelijking met die trajecten die door de meeste psychologen worden gegeven.

Voor HR managers is het goed om te beseffen dat het effectiever en efficienter is om al bij lichte signalen een dergelijk preventief traject aan te bieden. Dit om langdurige uitval voor te zijn.

Bel voor een vrijblijvende presentatie die Luuc Christiaanse graag zelf komt geven op locatie (bij bedrijven groter dan 25 medewerkers).

Zowel de door ons gegeven hypnotherapie (incl. kindertherapie) als de psychotherapeutische behandelingen worden soms binnen het aanvullend pakket en door andere zorgverzekeraars binnen de 1st lijns psychologische hulpverlenning deels vergoed.

De Mee-denkers zijn elk afzonderlijk Europees geregistreerd hypnotherapeut.

Eindtermen van GGZ psycholoog BIG nevengeschikt aan therapeut met een Eurocertificaat Psychotherapie ECP

Kwaliteit ECP ** klik op deze link om het PLATO rapport BOVEN OF ONDER NAP’ in te zien

Helaas is het ECP nog niet door VWS genomineerd om te worden geregistreerd gelijk aan de GZ psycholoog in het BIG register. Kleine landen hebben trage radertjes en we ervaren veel weerstand bij het erkenningsproces door VWS mbt onze Europese registratie bij de EAP.

Sinds 2013 wordt hypnotherapie ECP helaas alleen vergoed in het alternatieve pakket van uw aanvullende verzekeringen onder het kopje psychosociale zorg.

Controleer uw vergoedingsmogelijkheden bij korte behandelingen van 20 minuten:
https://nvpa.org/verzekeringen/public

Daarnaast zijn zowel Luuc als Marja Christiaanse sinds februari 2010 in het bezit van the World Certificate of Psychotherapy welke ondermeer is ondertekend door prof. dr Alfred Pritz van de Freud universiteit en secretaris van de EAP in Wenen.

Scroll naar top