Burn-out

Hoe herken je een burnout – en hoe kun je een je een (naderend) burnout behandelen?

Werkstress een wezenlijk gevaar voor de gezondheid, vindt ook voormalig minister Lodewijk Asscher

Burn-outklachten kun je verbeteren door rust te nemen maar vooral door de onderliggende problematiek onder ogen te durven zien en deze aan te pakken en op te lossen. Kernfusietraining® is een integrale aanpak waarbij diverse succesvolle interventies geïntegreerd zijn tot een effectief werkende interventiemethode. De diagnose wordt zowel mentaal, emotioneel, lichaamsgeoriënteerd, als systhemisch afgenomen.

Het behandelplan is ook op de harmonisering van de dimensies gericht.Zodra de diagnose burnout is gesteld, of liefst – lang ervoor – kan met de training begonnen worden. In het geval van een lichte overspanning duurt een traject 7 maal 1½ uur. De duur van zo’n traject kan oplopen tot het dubbele en bij een zeer ernstige burn-out tot wel vijf van deze kortere trajecten van 7 maal 1½ uur, waarbij indien nodig naast onze behandeling, ook een traject osteopathie, energetische massage en/of voetreflexologie wordt aangeraden.

Met technieken uit de Kernfusietraining® kan de cliënt zich een methode eigen maken om zelf de blijvende verstoring van de neuro-immunologische balans steeds weer geheel of gedeeltelijk op te heffen. Door de oefeningen van de training komt de cliënt weer tot rust. In de stressreductietraining wordt gewerkt met technieken uit reiki, reflexologie, homeopathie, energetische therapie, hypnotherapie, nlp, transactionele analyse, RET, famillieconstallatiewerk en andere vormen van holistische psychotherapieën. De zelfhulpmethode met zelfhulp-cd’s wordt aangereikt om thuis mee te werken. Ademoefeningen, concentratie en herhaling, herhaling, herhaling, is hierbij heel belangrijk. Regelmatig thuis werken met de cd’s werkt sterk stressverlagend en is ook meteen voelbaar. Als een cliënt met burnoutklachten naar verloop van tijd haar of zijn collega’s gaat opzoeken op het werk wordt vaak al wanhopig geconstateerd dat de snelheid waarmee iedereen bezig is, alle opdrachten die gedaan moeten worden zo’n verlammend effect hebben, dat hij of zij denkt dat nooit meer te kunnen.

Teruggaan naar het werk wordt meestal gevoeld als haast onmogelijk. Om deze gedachten en gevoelens te veranderen wordt hier bij Kernfusietraining® preventief aandacht aan besteed door tijdens de training al direct te leren hoe grenzen te stellen. Liefst voordat er sprake is van burn-out-klachten kan de cliënt al beginnen met Kernfusietraining® om preventief de innerlijke stressbronnen aan te pakken. De intake-vragenlijst wordt nadat er een afspraak is gemaakt voor een kennismakingsgesprek thuis ingevuld vooraf aan dat gesprek.

Het ontstaan van burn-out-klachten

Om te begrijpen wat de stressreductietraining door middel van Kernfusietraining® voor u kan betekenen wordt hierbij een uitleg gegeven aan de hand van burn-out-klachten. De klachten komen overeen met die van een depressie en het posttraumatisch stress stoornis: De klachten zijn heel verschillend, maar voorop staat een intense vermoeidheid, gevoel van totaal uitgeput zijn, helemaal op zijn en dat dan ook nog vaak gecombineerd met slaapproblemen, hetgeen het herstel bemoeilijkt. Daarnaast hebben mensen allerlei lichamelijke aandoeningen en spanningsklachten, zoals hoofd- nek- en rugpijnen.

Opvallend is ook dat men zich slecht kan concentreren, niet meer helder kunnen denken, niks meer kunnen onthouden, dat er chaos in hun hoofd heerst waar geen vat op te krijgen lijkt; terwijl men soms tegelijkertijd de hele dag (en nacht) aan het piekeren en aan het malen is. Klachten van angst, wanhoop, paniek, somberheid, schuldgevoel, zelfverwijt, minderwaardigheidsgevoel en gauw van de kaart zijn komen veelvuldig voor. Niet in alle gevallen zullen deze symptomen zich tegelijk voordoen, een aantal van deze klachten kan al op (een beginnende) burn-out wijzen.

Aan burn-out gaat een lange periode van roofbouw vooraf die veelal niet als zodanig herkend wordt door de persoon zelf. Het gevolg is een chronische ontregeling van de hormoonspiegels. Overbelasting verhoogt de adrenaline en noradrenalineproductie met als gevolg dat er meer rusttijd nodig is dan normaal. Vanaf een bepaald moment gaat de vermoeidheid niet meer vanzelf over, want het herstelmechanisme functioneert niet meer, omdat er o.a. teveel adrenaline in het bloed zit. Het lijkt of het hele neuronhormonale stelsel zich anders heeft ingesteld, op een hogere uitgangswaarde. Dit kan vergeleken worden met de hoofdzekering, die het elektrische installatie uitschakelt. Deze slaat pas af als de normale zekeringen allemaal tegelijk en te veel hebt belast. Het gevaarlijke en uitputtende is dat het lichaam ook in rusttoestand teveel adrenaline produceert. Het cortisol-systeem moet de schadelijke effecten van adrenaline beperken. Bij structurele overbelasting kan dit leiden tot een blijvend verhoogd cortisol-niveau en kan schade ontstaan aan de hippocampus, een hersenstructuur in het limbische systeem, de emotionele hersenen. De nadelige gevolgen van teveel cortisol zijn: verminderde functie geheugen en concentratie, verandering van het afweersysteem, negatieve invloed op stemming en slaap en chronische vermoeidheid.

Het gaat niet vanzelf over!

Burn-out gaat niet vanzelf over. Zonder effectieve behandeling kunnen deze patiënten 5 jaar na de ziekmelding net zo opgefokt en gespannen zijn als toen ze nog werkten. Het kan ook zijn dat mensen apathisch en somber worden. Toch is behandeling met antidepressiva hier niet de juiste oplossing  (Zie art over Xeroxat 2005)
Sommige lichamelijke beschadigingen zijn onomkeerbaar. De boel gaat gewoon stuk. Dat kan overal in het lichaam zijn, vandaar de variatie aan klachten. Ook in het hoofd en juist in dat gedeelte van het brein wat je nodig hebt om te ordenen, te organiseren, te coördineren, overzicht te houden, te plannen, prioriteiten te stellen, etc. (uit: Omgaan met burnout, van Carien Karsten).

Cliënten met burnout zijn voor langere tijd uit het arbeidsproces en algeheel herstel laat lang op zich wachten. Sommige beroepsgroepen worden hier meer door getroffen dan andere. Een op de tien werknemers in Nederland voelt zich opgebrand. Hoge werkdruk vaak in combinatie met veel intermenselijk contact zorgt voor veel weerstand en dus veel stress. Dit komt omdat men vaker wordt geraakt in de onbewust verdrongen gebieden van de persoonlijkheid dan mensen die minder worden geconfronteerd met hun onbewuste processen.

Lees ook het artikel Op weg naar een burnout met OCPD kenmerken?

Zie hier een link naar een objectieve site over onder andere de effectiviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Scroll naar boven