Fobieën

Ruimtelijke fobieën, onzekerheid of niet-reële angsten

Inleiding en een verklaringsmodel voor het ontstaan van angst en onzekerheid

Aan de ene kant hoort onzekerheid bij het leven van alle dag, zo gezegd in het Nu, aan de andere kant is het zo, dat als de onzekerheid excessieve vormen aanneemt dat je iets uit het verleden ervaart. Veel mensen, echter, hebben ergens onbewust als kind aangeleerd gevoelens, zoals angst en onzekerheid, onveiligheid te vermijden, door maskers op te zetten door zich aan te passen en zich bijvoorbeeld, dominant, perfectionistisch, of autoritair te gaan gedragen zodra, dergelijke onaangename gevoelens zich dreigen aan te dienen.

Mensen hebben allerlei vormen van overlevingsstrategieën, die ik hier niet allemaal noemen zal. Deze door hem of haar gekozen overlevingsstrategie kan op dergelijke momenten zo snel in werking treden dat iemand heel lang goed lijkt te functioneren en zichzelf charismatisch, stabiel dan wel zich zelfverzekerd zal wanen. Anderen kunnen, als ze daar gevoelig voor zijn, in contact met mensen met een dergelijke overlevingsstrategie zich daardoor uit het lood geslagen door voelen. Dit komt doordat mensen die hun “ondoorleefde emoties” onbewust vermijden, deze per definitie zullen projecteren op mensen die gevoelig zijn voor dergelijk gedrag.

In het sociaal verkeer van ouders, verzorgers en leerkrachten naar kinderen werkt dit altijd zo, omdat kinderen afhankelijk zijn van hun verzorging en hun voorbeeldgedrag. Dus de nare gevoelens, waar een ouder, hoe goed bedoeld ook, het kind voor wil behoeden, zullen uiteindelijk ergens en vaak heel lang er na het kind toch inhalen en parten gaan spelen. Want hoe perfect de overlevingsstrategie ook lijkt te werken, op de langere termijn blijft niemand gevrijwaard van het voelen van de emotie of het ervaren van de spanning of stress door het lang onderdrukken ervan.

Als het allemaal dan zó onbewust is, hoe kun je dan het verschil bemerken tussen een overlevingsstrategie als autoritair gedrag tegenover zelfverzekerdheid of perfectionisme tegenover dingen-gewoon-met-aandacht-doen?

Wel, als je zelf zo nu en dan uit het lood geslagen voelt door

  • anderen die nog autoritairder of afwijzender zijn dan jij naar je zelf toe geworden bent, of door
  • iemand die door je masker heen prikt of
  • als je op een examen ineens last van faalangst krijgt, etc. weet je dat het tijd wordt eens naar je zelf en de mensen om je heen te kijken, want: Een werkelijk groot mens is niet iemand waarbij een ander zich klein voelt. Een werkelijk Groot mens is iemand waarbij een ander zich Groots voelt.

Soorten fobieën

Ruimtelijke fobieën

Ruimtelijke fobieën of niet-reële angsten gaan bijna altijd gepaard met sterke lichamelijke prikkels zoals een bonkend hart, hyperventilatie, verandering van lichaamstemperatuur en desoriëntatie.

Het is onduidelijk hoeveel mensen een fobie hebben. Er wordt waarschijnlijk veel geleden in stilte.Typisch voor een fobie is de excessieve reactie. Het is voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen waarom mensen zo reageren.

Ergens rond het vijfde of zesde levensjaar komen we te weten wat wel en wat niet eng of vies wordt gevonden. Daar bestaan tussen gezinnen grote verschillen in. Wetenschappers hebben ontdekt dat mensen met een fobie vaak een groter aantal zaken vies en eng vinden dan anderen. De kans op fobieën bij kinderen is ook groter als een van de ouders zelf een fobie heeft. Erfelijke aanleg speelt ook een rol. Uit onderzoek bij eeneiige tweelingen blijkt dat als een van hen een angststoornis heeft, zoals een fobie, de kans groot is dat de ander haar ook ontwikkelt, ook als beiden afzonderlijk zijn opgevoed.

Hoe fobieën ontstaan is onduidelijk. Er is lang getheoretiseerd over de evolutionaire noodzaak om bang te zijn voor dieren zoals beren, haaien en giftige insecten. Maar dat verklaart niet waarom mensen ook bang kunnen zijn voor onschuldige diertjes als spinnen of kakkerlakken. Er bestaan geen aanwijzingen dat die beestjes vroeger heel gevaarlijk waren. De laatste jaren wint de stelling terrein dat sommige dieren bij alle mensen gevoelens van walging oproepen, waarbij er zich bij een klein deel van de zeer ‘walgingsgevoeligen’ een specifieke fobie kan ontwikkelen. Dit hangt vooral samen met de beweeglijkheid van de diertjes en de mate waarin ze in de leefomgeving voorkomen. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat fobieën in alle culturen voorkomen, met aanmerkelijke interculturele verschillen. In India bijvoorbeeld, vindt men spinnen heel wat minder eng dan in Nederland.

Vrouwen hebben beduidend meer last van fobieën dan mannen. Van alle patiënten die zich melden is ongeveer 90 procent vrouw. We denken dat fobieën bij mannen minder voorkomen omdat die al vroeg geacht worden stoer te zijn en de confrontatie met griezelige dingen aan te gaan. Het vermijdingsgedrag dat bij het in stand houden van fobieën zo’n belangrijke rol speelt, wordt van vrouwen gemakkelijker geaccepteerd. Wat mogelijk ook meespeelt is het gegeven dat vrouwen zich gemakkelijker laten behandelen.. Het vermoeden bestaat dat er veel onbehandelde fobiepatiënten rondlopen. De meeste mensen lossen hun fobie zoveel mogelijk op door vermijding van wat hun zo angstig maakt. Mensen moeten in het dagelijks leven heel veel last van hun fobie hebben voordat ze zich melden voor behandeling. Een confrontatie met het object van de fobie is de uiteindelijke test of men is verlost van de fobie. Mensen moeten aan den lijve ondervinden dat waar ze bang voor waren niet zo erg is hoe het leek.

Ongeveer 80 procent van de patiënten is na 2 of drie sessies van haar (of zijn) fobie af. Bijvoorbeeld in het geval van een spinnenfobie krijgt men aan het eind van de behandeling de suggestie mee mee om een paar keer per jaar op zoek naar spinnen te gaan om ze te vangen en uit huis te verwijderen. Dat voorkomt dat de patiënt in een oude fout vervalt en spinnen gaat mijden.

Vliegangst

angst om te vliegen en neer te storten, meestal echter de angst om opgesloten te zijn en er niet uit te kunnen, zie ook claustrofobie (zie bij testimonials: clienten aan het woord)

Rijangst

niet-reële angst voor autorijden meestal op de snelweg en angst om controle te verliezen

Straatvrees

agorafobie, straatfobie of pleinvrees genoemd, angst om een bepaalde afstand van het huis te overbruggen en daar in paniek te raken

Reisangst

angst om op reis of ver van huis te gaan, daar ziek te worden of om controle te verliezen

Claustrofobie

ruimtevrees – angst om opgesloten te zitten in een afgesloten ruimte, tussen mensen of in een lift, vaak durft men ook een toiletdeur niet op slot te doen

Liftangst

vorm van claustrofobie (zie bij testimonials: clienten aan het woord)

Hoogtevrees

angst om op een bepaalde hoogte de controle over zichzelf te verliezen

Watervrees

angst om in- of op het water de controle over zichzelf te verliezen en/of angst om te verdrinken, terwijl men meestal goed kan zwemmen

Geluidenangst

angst voor bepaalde geluiden of overmatige geïrriteerdheid bij het horen van bepaalde geluiden. Dit kan ieder geluid betreffen.

Onweerangst

angst voor onweer kan zich uiten in volkomen paniek bij het horen en zien van onweer, in ernstiger mate verstopt iemand zich onder het bed of in de kelder.

Spinnenfobie

als een confrontatie met een spin of kakkerlak leidt tot hartkloppingen, een onbedwingbare neiging om te vluchten en een allesoverheersende angst, kan er sprake zijn van een fobie.Verreweg de meest voorkomende dierfobie is die voor spinnen. De kans op het ontwikkelen van een specifieke fobie is voor alle mensen gedurende hun hele leven ongeveer 10 procent. Sommige therapeuten leggen een verband met de angst voor de (boze) moeder.

Ontlasting verliesangst

de angst om van huis aandrang te krijgen om ontlasting te verliezen en geen controle te hebben over de darmen. Over het algemeen een wat ernstiger probleem dat meestal zeven sessies personal coaching vereist.

Urineverliesangst

angst om in bepaalde situaties de controle over de blaas te verliezen. Dit kunnen zowel ruimtelijk- als sociaal verbonden situaties zijn, meestal betreft het een combinatie van beide.

Behandeling

De Mee-denkers hebben ook voor bovengenoemde symptomen stress een kortdurend behandelplan, met het doel deze zelf op te lossen. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om vroegtijdig inzicht in zichzelf te krijgen, groter is en de hoop op een harmonieusleven sterker is en men ook thuis met behulp van de meegeleverde zelfhulp-cd’s aan de gang gaat. Gemiddeld is met Kernfusietraining® minder dan 3 sessies van 1 ½ uur personal coaching noodzakelijk, om vrij van deze angsten te kunnen functioneren.

Kernfusietraining®, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan de doelstelling met behulp van de Zelfhulp-cd’s, is voor zowel kinderen als volwassenen ook een effectieve aanpak van fobieën en irreële angsten. Mensen die aan zichzelf zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer levensplezier en zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen.

Zodra de diagnose is gesteld, kan met de training begonnen worden. De klachten verbeteren door rust te nemen maar vooral door de onderliggende problematiek onder ogen te durven zien en deze aan te pakken en op te lossen. Kernfusiertaining® is een integrale aanpak waarbij diverse succesvolle interventies geintegreerd zijn tot een effectief werkende interventiemethode. U wordt zowel mentaal, emotioaneel als fysiek weer in balans gebracht door het doen van de kortdurende training

Met technieken uit de Kernfusitraining® kan de cliënt zich een methode eigen maken om zelf de blijvende verstoring van de neuroimmunologische balans steeds weer geheel of gedeeltelijk op te heffen. Door de oefeningen van de training komt de cliënt weer tot rust .In de stressreductietraining wordt gewerkt met technieken uit reiki, reflexologie, homeopathie, energetische therapie, hypnotherapie, nlp, transactionele analyse, RET, famillieconstallatiewerk en andere vormen van holistiche psychotherapieen. De zelfhulpmethode met zelfhulp-cd’s wordt aangereikt om thuis mee te werken. Ademoefeningen, concentratie en herhalen, herhalen, herhalen zijn hierbij heel belangrijk Regelmatig thuis werken met de cd’s werkt sterk stressverlagend en is ook meteen voelbaar. Mensen kunnen eerst even gaan geeuwen,waarna het ademen vloeiender verloopt.

Zie hier een link naar een objectieve site over onder andere de effectiviteit van hypnotherapie.

Controleer uw vergoedingsmogelijkheden bij korte behandelingen van 25 minuten:

Kijk op https://nvpa.org/verzekeringen/public

Scroll naar boven