Liegen

Pseudologica-fantastica / P.F. de Liegziekte – pathalogische leugenaars of serieleugenaars

Liegen door niet assertief te kunnen zijn

Liegen kan ontstaan als overlevingsstrategie door angst of niet echt voor jezelf kunnen opkomen. Dus door niet assertief kunnen zijn. Liegende mensen zijn heel lastig en vaak ook belast door het familiesysteem. Het zijn mensen of kinderen die aldoor fantasie verhalen verzinnen.
Confronteer je iemand ermee? Negeer je het, en neem je niets meer serieus? Probeer je onder de vriendschap uit te komen? Maar deze liegers zijn dan nog helder en te doorzien. Mensen die dingen niet vertellen om wat voor reden dan ook, en waar je dan wel via via er achter komt dat ze je half voor zitten te liegen, die zijn veel lastiger.

In feite zijn leugenaars vaak slachtoffers van leugens, die in het familiesysteem ergens al speelden door een doofpotcultuur en lang bewaarde familiegeheimen. De leugenaar doet daar een schepje bovenop door de leugen verder te laten regeren. Zo zal de leugenaar zelfs over heel kleine dingen gaan liegen. Wie stopt het doorgeven van de leugencultuur, wie heeft de moed om een familiegeheim te ontrafelen? Paradoxaal genoeg kan dit de ziekelijke leugenaar zijn, die door deze schitzofrene houding een familiezwijgen te doorbreken.

Wat zijn de symptomen waar je het aan kunt herkennen?

Zoals de vrijer die “geen tijd” heeft en dan merk je na een tijdje opeens dat hij ook nog een andere vriendin heeft. Ja, gelogen is het niet, “geen tijd” maar op haar minst een dubieus soort van waarheid. Of de vriendin die geen tijd heeft, en allerlei verhalen over haar drukke werkplek heeft, zodat je automatisch de conclusie trekt dat ze het daarmee wel druk zal hebben, en je meelevend probeert rekening met haar te houden en het haar dan ook verder niet lastig maakt. En dan hoor je van vriendin 4 dat ze met vriendin 3 gezellig naar de film is geweest.

Iets niet zeggen of maar half, is geen liegen, dat klopt. En inderdaad , op welk moment heb je het recht verworven om te weten wat een ander wel of niet aan het doen is? In feite zijn liegers vaak mensen die de confrontatie met de waarheid niet aankunnen omdat ze bang zijn voor afwijzing. Onder het schijnbaar daderige gedrag schuilt dus een slachtoffer, die in wezen heel bang is en daardoor geen verantwoordelijkheid durft te nemen voor zijn of haar gedrag.

Veel mensen confronteren liegers niet met hun lieggedrag, omdat het ergens wel meelijwekkend is en zo suddert op die valse grond de “vriendschap” nog even door. Wat kun je in wezen voor band hebben met iemand die je belazert om wat voor reden dan ook. En nog leuker: wat voor een relatie ga jíj aan met iemand die liegt terwijl je hem belazerd door net te doen of er niets aan de hand is. Ben je zelf dan wel in de Waarheid?

Voor beide type mensen is er hoop

De Mee-denkers hebben ook voor liegers en niet-assertieven een kortdurend behandelplan, met het doel deze problematiek te helpen oplossen. De behandeling wordt sterk verkort naarmate de motivatie om vroegtijdig inzicht in zichzelf te krijgen, groter is en de hoop op een harmonieus leven sterker is… en men ook thuis met behulp van het meegeleverde zelfhulp-cd’s aan de gang gaat. Kernfusietraining®, waarbij dus ook thuis gewerkt kan worden aan de doelstelling met behulp van de Zelfhulp-cd’s, is voor zowel kinderen als volwassenen ook een effectieve aanpak voor dit (onbewuste) gedrag.

Mensen die aan zichzelf zijn komen werken door middel van onze aanpak, blijken achteraf ook in andere situaties meer levensplezier en zelfvertrouwen te hebben en met meer plezier te studeren of hun werk te doen. Zodra de diagnose is gesteld, kan aan de training begonnen worden. Het gedrag verbetert door de onderliggende problematiek onder ogen te durven zien en deze aan te pakken en op te lossen. Kernfusiertaining® is een integrale aanpak waarbij diverse succesvolle interventies geïntegreerd zijn tot een effectief werkende interventiemethode. U wordt zowel mentaal, emotioneel als fysiek weer in balans gebracht door het doen van de kortdurende training (7 maal 1 ½ uur)

Met technieken uit de Kernfusietraining® kan de cliënt zich een methode eigen maken om zelf de blijvende verstoring van de balans steeds weer op te heffen. Door de oefeningen van de training komt de cliënt weer tot rust. In deze training wordt gewerkt met technieken uit, energetische therapie, hypnotherapie, nlp, transactionele analyse, RET, famillieconstallatiewerk en andere vormen van holistiche psychotherapieen. Ook worden soms homeopathische middelen voorgeschreven. De zelfhulpmethode met zelfhulp-cd’s wordt aangereikt om thuis mee te werken. Regelmatig thuis werken met de cd’s werkt harmoniserend. U kunt de cd’s voordat u via deze website gaat bestellen, deels beluisteren om de sfeer ervan te proeven.

Casus

Antwoord naar aanleiding van een vraag van een partner van iemand die lijdt aan SF, de liegziekte (aug 2005)

Vraag: Mijn vriend lijdt aan SF de liegziekte. Heeft de kernfusietraining baat hierbij?? Kun je hiervoor ook bij het RIAGG tercht?? En wat zijn de kosten van zo’n training?
Met vriendelijke groeten, …

Antwoord: Dag, we hebben veel ervaring met mensen met dergelijk gedrag, mits het vuur voldoende aan de schenen van de cliënt is gelegd door zijn omgeving, om te willen, lees: wel te moeten, veranderen. Onze ervaring is dat het lieggedrag vaak voortkomt uit een cyclus van herhalingen binnen een familiesysteem. Er ligt vaak een groot familiegeheim aan ten grondslag waar de cliënt zelf zich vaak helemaal niet van bewust is. Er kan een heel oud geheim of familieverdriet achter liggen, dat voor de kinderen verborgen is gehouden dat zelfs de ouders van de cliënten zich er niet bewust van zijn. De cliënt heeft het geheim, dat een gespannen sfeer geeft, ooit als kind aangevoeld en opgepakt als een bepaalde spanning en is uit overleving gaan liegen. Overigens kan een kind om die reden ook gaan stelen of ander gedrag gaan ontwikkelen. Dit proces is goed om te keren met Kernfusietraining®.

Behandeling

Hoe zit dat dan met die familiegeheimen zul je zeggen?

De spanning van verdrongen gevoelens, familiegeheimen en buitensluitingen kunnen onbewust worden overgedragen aan kinderen tot aan achterkleinkinderen aan toe. Deze onbewuste lading kan door gedrag, en ook via onbewuste communicatie, overgenomen worden door één of meerdere kinderen. Dit kind is zich hier vaak niet bewust van, maar gaat wel lichamelijke klachten of onaangenaam gedrag produceren. Deze lading is vaak zo zwaar voor een kind, dat het daardoor vaak in een bepaald aspect geremd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Als we zo doorgaan met deze onbewuste doorgeefacties, dan wel het, door het kind gespiegelde, verdrongen gevoel niet als zodanig te herkennen, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst. Zij die de moed hebben om deze familieverstrikkingen op te lossen, helpen dus niet alleen zichzelf, maar indirect ook het systeem waarin ze zich bevinden, waaronder de eigen kinderen en het verdere nageslacht.

Het verschil in visie tussen de Kernfusiemethode en de gesubsidieerde Cognitieve Gedragstherapie, beoefend, zoals bij het RIAGG binnen de GGZ. We streven er naar om maximaal zeven individuele Kernfusietraining sessies te plannen, die elk met een interval van 2 weken 1½ uur per keer in beslag nemen, waar één van de sessies kan worden vervangen voor een workshop familieopstellingen van 2 dagdelen. In tegenstelling tot gedragstherapie en langdurige kuren met medicatie wordt de cliënt gezien en benaderd, als een uit meerdere bewustzijnsniveaus bestaand wezen.

Bij Kernfusietraining® wordt het aangemeten masker of het ‘Overlevings-Ik’ zeker niet een nog slimmer trucje geleerd om het ooit onderdrukte gevoel nog verder weg te stoppen. Op langere termijn zal, als het onderdrukte gevoel verder wordt weggestopt, het meer én andere (lichamelijke) klachten gaan vertonen. Waar de interventies bij de Kernfusiemethode wel op zijn gericht is bewustwording van het ‘Volwassen- IK’, ten einde een nieuwe verantwoordelijkheids- positie in te nemen. Dit t.a.v. het afbouwen van het oude en inadequaat werkende, ooit onbewust aangemeten, masker, als ook verantwoordelijkheid nemen voor het onderdrukte gevoel.

In onze visie gaat daarom gedragstherapie uit van een beperkt model, dat alleen op korte termijn resultaten kan boeken. De Kernfusiemethode richt zich op bewustzijn en inzicht op langere termijn.

Zie hier een link naar een objectieve site over onder andere de effectiviteit van hypnotherapie, welk een onderdeel kan zijn van het aanpakken van dit grote probleem.

Scroll naar boven