Korte samenvatting van een geslaagde Integratieve casus waarbij systemische verstrikkingen door uitgestelde rouw werden opgelost

Korte samenvatting van een geslaagde Integratieve casus waarbij systemische verstrikkingen door uitgestelde rouw werden opgelost

In deze casus staat de moeilijke opvoedbaarheid van een oudste dochter centraal, die de verdriet en machteloosheid van haar ouders draagt. Door onverwerkte rouw zijn er verstrikkingen in het gezin ontstaan. De dochter, Kim, is onzeker, heeft moeite met relaties en houdt geen rekening met anderen, problemen die niet opgelost worden door alleen intrapsychische of gedragsmatige benaderingen.

Een fenomenologische visie, vanuit Bert Hellingers Orders of Love, richt zich op het gehele gezin om de onderliggende dynamieken bloot te leggen. Hieruit blijkt dat Kim de pijn van haar moeder, die meerdere onverwerkte miskramen heeft gehad, overneemt uit loyaliteit. De moeder is daardoor emotioneel niet beschikbaar als partner en moeder, wat de verstrikking in het gezin verergert. 

De vader voelt zich buitengesloten in zijn vaderschap, wat leidt tot spanningen en respectloosheid binnen het gezin. Kim’s gedrag, zoals het voortdurend eisen van aandacht en het veroorzaken van conflicten, weerspiegelt deze verstrikkingen en brengt de onderliggende familiezielproblemen aan het licht.

De oplossing ligt in het erkennen van de onverwerkte rouw en het loslaten van blinde loyaliteit door de dochter. De ouders moeten hun eigen onverwerkte verdriet onder ogen zien om de destructieve patronen in het gezin te doorbreken.

Scroll naar boven