Therapeutische Casus: Systemische Opstellingen en Hypnotherapie met Zelfhulp-CD’s of mp3 bestanden van Luuc Christiaanse

Therapeutische Casus: Systemische Opstellingen en Hypnotherapie met Zelfhulp-CD’s of mp3 bestanden van Luuc Christiaanse

Casusbeschrijving:
Patiënt: Lieke, een vrouw van middelbare leeftijd, voelt zich buitengesloten binnen haar familie en mist werkelijk contact binnen de vriendenkring. Ze heeft vaak geprobeerd haar relaties te onderhouden, maar heeft uiteindelijk ingezien dat sommige vriendschappen, zelfs binnen de aangetrouwde familie, een illusie waren. Deze relaties waren als een “pakketje schroot met een dun laagje chroom” dat de tand des tijds niet doorstond. Lieke realiseerde zich dat haar voortdurende inspanningen om deze relaties te behouden, haar veel energie en emotionele pijn kostten.

Therapeutische Aanpak:

  1. Systemische Opstellingen:
    Lieke werd begeleid in een sessie met systemische opstellingen, waar ze de dynamieken binnen haar familie en vriendschappen kon onderzoeken. Tijdens deze opstellingen werd duidelijk dat veel van haar huidige problemen verband hielden met onverwerkte familiezaken uit het verleden. Ze ontdekte dat ze onbewust lasten droeg die niet van haar waren, maar door haar voorouders onbewust aan haar en het familiesysteem waren doorgegeven. Dit inzicht gaf haar de kracht om haar eigen plaats binnen het familiesysteem in te nemen.
  2. Hypnotherapie:
    Naast de systemische opstellingen, onderging Lieke aanvullend om de twee weken hypnotherapie. Tijdens de hypnosesessies werd ze begeleid om haar onderbewuste overtuigingen en emoties te onderzoeken. Ze ontdekte dat haar ‘doorgeschoten’ empathie voortkwam uit een diepgewortelde angst voor afwijzing. Door deze angst onder hypnose onder ogen te zien en daar verantwoordelijkheid voor te nemen, kon Lieke leren hoe ze haar empathie in balans kon brengen met gezond verstand.
  3. Zelfhulp-CD’s van Luuc Christiaanse:
    Lieke maakte gebruik van oefeningen op MP3-formaat op basis van zelfhulp-CD’s van Luuc Christiaanse, die speciaal ontwikkeld waren om mensen te helpen bij het verwerken van emotionele pijn en het verbeteren van hun zelfbeeld. Deze oefeningen boden haar dagelijkse begeleiding en steun binnen haar afgebakende hulpvraag, waardoor ze in haar eigen tempo verder ook thuis aan haar herstel kon werken.

Resultaten:
Na enkele sessies van intensieve therapie en gratis te downloaden mp3 tjes met zelfhulp programma’s, begon Lieke aanzienlijke veranderingen te ervaren. Ze voelde zich bevrijd van de last van onverwerkte familiepatronen en had geleerd haar empathie op een gezonde manier te reguleren. Lieke besloot om het contact met haar ‘oude vrienden’ en sommige familieleden te verbreken, omdat deze vaak toxische relaties haar groei belemmerden.

Waar oude vriendschappen stopten dienden zich vanzelf nieuwe aan:

Ondanks het verbreken van deze banden, voelde Lieke zich niet eenzaam. Integendeel, er kwamen nieuwe vrienden in haar leven die als familie voelden en haar steunden in haar proces van zelfontdekking en groei. Deze nieuwe relaties waren gebaseerd op wederzijds respect en begrip, en gaven haar het gevoel van verbondenheid dat ze altijd had gemist. Er waren geen no go area’s meer; ze kan met deze mensen alles bespreken.

Acceptatie van dat wat er is geeft rust

Lieke’s relatie met haar broer, met wie ze na de dood van hun moeder geen contact meer had, bleef op afstand. Hoewel ze het jammer vond dat de dingen zo waren gelopen, accepteerde ze de situatie zonder wrok. Ze wenste haar broer en zijn vrouw alle goeds, maar voelde geen behoefte meer om actief contact te zoeken. Als de liefde van de andere kant niet vrij kan stromen zul je dat moeten accepteren, besloot ze. Dit gaf haar innerlijke rust en ruimte om zich te richten op haar eigen welzijn. En mocht er toch een toenadering komen staat ze daar open voor.

Conclusie:
Lieke’s ervaring toont aan hoe krachtig de combinatie van systemische opstellingen, hypnotherapie en zelfhulp-werk kan zijn in het helen van emotionele wonden en het doorbreken van destructieve familiepatronen. Door deze therapieën kon Lieke haar eigen plaats innemen, gezonde grenzen stellen en betekenisvolle relaties opbouwen. Haar verhaal is een inspirerend voorbeeld van persoonlijke groei en transformatie.

Scroll naar boven