Hoe vergelijken GGD en CBS de mate van oversterfte methodologisch?

En hoe vergelijken GGD en CBS de mate van oversterfte methodologisch?

 Wetenschappelijke Verklaring van Oversterfte: Griep vs. COVID-19

De oversterftecijfers en de impact van vaccinaties op griepdoden en coronadoden kunnen vanuit een wetenschappelijk perspectief worden geanalyseerd door verschillende factoren te vergelijken. Dit omvat onder andere de methodologie van sterftecijfers, de effectiviteit van vaccinaties, en de interpretatie van onderliggende doodsoorzaken. Hieronder worden deze aspecten systematisch besproken.

1. Methodologie van Sterftecijfers: CBS vs. GGD

– Griep (2018)

  – Overlijdens: 9.500 aan griep.

  – Registratie: 1.207 overlijdens direct aan griep gerapporteerd door CBS, omdat onderliggend lijden zoals kanker en hartfalen vaak als primaire doodsoorzaak werden beschouwd.

  – Hospitalisaties: 16.000 ziekenhuisopnames.

  – Vaccinatiegraad: 50% van de risicogroep was gevaccineerd.

  – Effectiviteit: Vaccin was redelijk effectief tegen de toenmalige griepstam.

– COVID-19 (2020)

  – Overlijdens: 20.173 aan COVID-19 volgens CBS-telling.

  – Registratie: Alle overlijdens waarbij COVID-19 een rol speelde, werden als zodanig geteld, ongeacht onderliggend lijden.

  – Hospitalisaties: 11.000 ziekenhuisopnames.

  – Vaccinatiegraad: Geen vaccinaties beschikbaar tijdens de eerste golf.

2. Effectiviteit van Vaccinaties

– Griepvaccinaties

  – Efficacy: Redelijke bescherming, maar niet volledig effectief.

  – Impact: Ondanks vaccinaties, leidde de griep tot hoge aantallen ziekenhuisopnames en overlijdens, wat aangeeft dat het vaccin niet voldoende bescherming bood tegen ernstige gevallen bij alle gevaccineerden.

– COVID-19 Vaccinaties

  – Efficacy: Hoge effectiviteit (75-95%) in het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte.

  – Impact: Hoewel er tijdens de eerste golf nog geen vaccin beschikbaar was, heeft latere vaccinatiecampagnes significant bijgedragen aan het reduceren van ernstige gevallen en sterfte.

3. Interpretatie van Onderliggende Doodsoorzaken

– Griep

  – Telling: Griep werd vaak als secundaire oorzaak gezien, met het onderliggend lijden als primaire doodsoorzaak. Dit leidde tot lagere gerapporteerde griepdoden in officiële statistieken.

  – Implications: Deze methodologie zorgt voor een lager aantal griepdoden in vergelijking met het werkelijke aantal sterfgevallen waar griep aan heeft bijgedragen.

– COVID-19

  – Telling: COVID-19 werd als primaire doodsoorzaak geteld wanneer het een rol speelde bij het overlijden, ongeacht andere onderliggende aandoeningen.

  – Implications: Deze aanpak resulteert in hogere aantallen gerapporteerde COVID-19 sterfgevallen en kan leiden tot discrepanties tussen oversterfte en directe COVID-19 sterfte.

4. Oversterfte en Onverklaarde Oversterfte

– 2020 Oversterfte

  – Verklaarde oversterfte: 16.000, wat 4.000 minder is dan het totale aantal COVID-19 overlijdens (20.173).

  – Dubbel Tellen: Overlijdens die normaal toegeschreven zouden worden aan onderliggend lijden, werden nu als COVID-19 sterfgevallen geteld, wat leidde tot potentiële overrapportage.

5. Conclusies en Hypotheses

– Vergelijkbaarheid: Griep en COVID-19 hebben beide significante impact op oversterfte, maar verschillen in methodologie van registratie beïnvloeden de cijfers aanzienlijk.

– Impact van Vaccinaties: Beide ziekten tonen de noodzaak van effectieve vaccinatiecampagnes, waarbij de effectiviteit van COVID-19 vaccins een grotere impact lijkt te hebben op het reduceren van ernstige gevallen en sterfte.

– Aanbevelingen voor Toekomstig Onderzoek:

  – Uniforme Registratiemethoden: Aanpassing van registratiemethoden om consistente en vergelijkbare gegevens te verkrijgen.

  – Longitudinale Studies: Onderzoek naar lange termijn impact van vaccinaties op oversterfte.

  – Onderliggende Lijden: Dieper inzicht in de rol van onderliggend lijden bij zowel griep als COVID-19 overlijdens.

Deze analyse benadrukt de complexiteit van het meten en interpreteren van oversterfte en onderstreept het belang van duidelijke en consistente methodologieën in het registreren van sterftecijfers.

Scroll naar boven