Medische hypnose bij Prikkelbare darm stoornis (PDS)

Afbeelding PDS

Wat te doen aan een prikkelbare dikke darm (PDS), ook wel ´spastische colon´ of Irritable bowel syndrome (IBS) genoemd?

De Mee-denkers hebben een behandelprotocol, de kernfusietraining, dat naadloos bij deze klachten aansluit.

Ook volgens de maag-darmstichting, net als Brits wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, hebben 80% van de pds-patienten veel baat bij hypnotherapie en imaginatieoefeningen. De Mee-denkers helpen clienten ook door middel van systemische oplossingen in workshops familieopstellingen.

Algemeen

De prikkelbare dikke darm, ook wel “spastische colon” genoemd, kenmerkt zich door een gespannen gevoel (kramp) in de buik. De buikkrampen treden vooral op na het eten. De stoelgang is onregelmatig (afwisselend zachte en harde ontlasting). De medische oorzaak is onbekend. Ook mensen die zelf geen lactase aanmaken (met een lactoseintolerantie) hebben soortgelijke klachten met een andere oorzaak.

Wanneer moet u de arts raadplegen?

Als buikkrampen langer dan enkele dagen aanhouden. Als het onlastingspatroon ineens verandert, en dit 2 weken of langer aanhoudt. Bij bloed of slijm in de ontlasting. Bij verminderde eetlust en gewichtsverlies zonder aanwijsbare reden.

Geneesmiddelen

Er zijn geen geneesmiddelen vrij verkrijgbaar tegen deze aandoening. Wel helpen lactase pilletjes vooraf aan het eten van lactosebevattende voeding bij mensen met een lactoseintolerantie). Raadpleeg uw (goede) huisarts.

De psychische kant van de klacht

Emotionele factoren spelen een enorme rol. Verdrongen en onderdrukte emoties worden binnen de hypno-psychotherapie als één van de belangrijkste oorzaken gezien. Zoals ook de darm een voedsel verterende functie heeft, zo heeft het ook een verterende functie voor onze emotionele voeding. Wanneer we onze emoties verdrongen hebben, kunnen deze ook niet worden verteerd in de darmen. De darm wordt op dit geestelijke vlak niet getraind, waardoor de darm lui en spastisch kan worden. Door eerder naar de fysieke signalen van de buik te luisteren, en de emotionele betekenis ervan te doorgronden, blijft de aandacht bij de buik en verschuift de aandacht niet tot hogere lagen in de romp. Hoe lager ons energetisch zwaartepunt is (we noemen dit geankerd, geaard of gecenterd zijn) hoe dieper we vanuit de buik ademen.

Door het diepe en natuurlijke buikademen halen onze longen meer zuurstof uit de lucht en worden de afvalgassen zoals koolzuur en stikstof goed uitgeademd. Door deze volledige natuurlijke zuurstofverversing worden al onze cellen, inclusief die van de darmen optimaal gevoed. Vandaar dat wandelen en hardlopen een gunstige invloed heeft op de spastische dikke darm. Het kontakt met de voeten op de grond stimuleert de reflexzones onder de voeten, die in verbinding staan met de diverse organen zoals de dikke, dunne en twaalfvingerige darm. Door regelmatig te wandelen en de voeten daarbij goed af te wikkelen worden de voeten gemasseerd en bespaart u ook nog eens de kosten van veel behandelingen bij de voetreflexologe.

De psychische aspecten zouden onvolledig zijn weergegeven als daarbij de systemische belasting niet in ogenschouw zou worden genomen. Onverwerkte emoties van ouders en grootouders worden onbewust geprojecteerd op kinderen en het verdere nageslacht is ons gebleken. Deze onbewust overgedragen ladingen belasten het systeem van degene op wie de ladingen zijn geprojecteerd. Niet in het laatste geval heeft dat vaak een negatieve uitwerking op het darmsysteem. Ook hier geldt de vuistregel: Dat wat we buitensluiten kruipt weer in ons, of in onze kinderen, in de vorm van lichamelijke klachten.

Maatregelen die u kunt nemen

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging (wandelen). Eet regelmatig, gevarieerd en liefst vetarm en vezelrijk.
Ga naar het toilet zodra u aandrang voelt. Stress heeft een negatieve invloed op ons immuunsysteem en darmen..

 • Zelfzorgtips
 • Eet vetarm en vezelrijk voedsel
 • Eet regelmatig (reageer op de signalen van het lichaam)
 • Neem voldoende lichaamsbeweging, wandel bv. iedere dag 45 minuten
 • Vermijd stressvermeerderende situaties (reageer op de signalen van het lichaam)
 • Ga naar het toilet zodra u aandrang voelt (reageer op de signalen van het lichaam)
 • Luister naar uw gevoel en volg uw intuitie (reageer op de signalen van het lichaam)
 • Voorkom innerlijke stress door assertievere opstelling (reageer op de signalen van het lichaam)
 • Verhoog uw stressbestendigheid door zelfmanagement (reageer op de signalen van het lichaam)
 • Leer enkele malen per dag met uw volle aandacht aandacht juist naar het lichaamssignaal toe te gaan ipv de pijn te vermijden. (Oefen dit met de cd de Bevrijding track 4)
 • Werk eens per dag met een van onderstaande zelfhulp-cd’s met imaginatieoefeningen. te beginnen net de ‘droombevrijding eerste fase’ op mp3
 • Ook gratis te downloaden op MP3 via deze site.
 • De Droom
 • De Ont-knoping
 • De Bevrijding
 • Een Prettige vlucht

Sommige mensen hebben baat bij de ene cd en andere hebben meer baat bij een van de andere cd´s. Het is in het geval van zelfhulp een kwestie van uitproberen welke combinaties van cd´s het best bij u werkt. De cd´s hebben naast hun specifieke werkingsgebied, overeenkomstig dat ze stressreducerend werken en de aandacht verplaatsen naar de buik, met het doel om de klachten te reduceren.

Indien al deze tips onvoldoende soelaas bieden, kan het er op duiden dat er zich een systemisch probleem in uw darmen aan het manifesteren is en kunt u kontakt opnemen met de Mee-denkers voor een intake-gesprek of het boekje de Verlichting te lezen om meer inzicht hierin te krijgen.
Kernfusietraining is een specialisatie binnen de hypnotherapie, die ook bij PDS klachten bijzonder effectief is gebleken. Vaak ligt er aan een dergelijk probleem als PDS een systemische belasting ten gronslag. Dit kan in zo’n workshop, die wij maandelijks organiseren, duidelijk worden. Klik hier voor meer informatie

PDS therapie met behulp van Kernfusietraining®, en Systemische oplossingen bij Darmmanagement

De behandeling van het prikkelbare darm syndroom (PDS) inclusief het thuishulpprotocol.

Hieronder eerst het stress reductie protocol aan de hand van de twee zelfhypnose producties van Luuc Christiaanse Eenvoudig stressreductie protocol PDS Bij Prikkelbare dikke darm syndroom. Klachten: o.a. dagen ontlasting vasthouden en dan, na veel pijn ineens via diarree loslaten
Deze thuishulp-methode werd ontwikkeld door de ervaren hypnotherapeut Luuc Christiaanse?
Ervaar zelf effect van deze empirisch beproefde methode, die vele levens heeft verlicht. Werken met cd ‘De Droombevrijding’ en lees het Zelfhulpboekje ‘de Verlichting’
                 –  Stap 1 Herstellen van het innerlijke trauma.
Beluister minstens 10 avonden voor het slapen oef 4-10
                – Stap 2 Ontmantelen inadequate overlevings-impulsen (vasthouden – loslaten)
Beluister gehele cd voor het slapen minstens 5x per wk.
Beluister de cd voorin ‘t boekje ‘de Verlichting”
                – Stap 3 Beluister de cd in zijn geheel 1 maal per wk. ten einde de systemische (familie) belasting (systeembindingstrauma) op te ruimen.
                – Stap 4 Blijf stap 1t/m 3 nu weken tot maanden herhalen.
Mocht je meer toelichting nodig hebben, voel je vrij om een afspraak voor een instructiesessie te maken.

Dr P.J. Whorwell heeft sinds 1980 onderzoek gedaan naar de onbewuste effecten van PDS. Hij behandelde zijn patiënten met een klassieke vorm van hypnotherapie waarbij hij door middel van directe suggestie het parasympatische systeem leek te kunnen activeren.
Hij merkte op dat na de behandeling 75 tot 80% van de patiënten verbetering ondervond met behulp van deze klassieke hypnotherapie. Kernfusietraining®, waarbij aspecten van hypnotherapie geïntegreerd werden bij de ontwikkeling van deze methode lijkt echter nog effectiever te werken, hoewel hier nog geen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. Deze methode, incl. de thuishulp oefeningen op cd wordt door de Mee-denkers sinds 1994 succesvol toegepast.

De manier waarop wij het symptoom van de spastische dikke darm bezien is afwijkend van het medisch model. Het is een complementaire en integratieve benadering, waarbij ook de systemische belasting wordt onderzocht.
De wijze waarop we erna kijken is dat het een uiting is van een psychodynamisch (intern) conflict waar iemand zich niet van bewust is. Op onbewuste niveau kan emotionele energie (een verstrikking) op de één of andere wijze niet stromen. Deze blokkade verplaatst zich en gaat zich op fysieke wijze manifesteren. Men kan de door-onverwerkte-emotionele-energie-sterk-belaste-dikke-darm op een andere wijze ontlasten dan dat de darm zou doen bij normale voortstuwing, door het voedingspatroon er op aan te passen, al dan niet met orthomoleculaire ondersteuning. Vaak kan het de symptomen verlichten. Dit zonder de oorzaak aan te pakken.

Mijn ervaring met het werken met zulke ernstige fysieke symptomen als een spastische colon is dat er een quantumsprong kan plaatsvinden door het herkennen, aanpakken en oplossen van het onderbewuste emotionele conflict door middel van Kernfusietraining®. Hierdoor gaan de specifieke cellen weer naar behoren functioneren. Zie ook: De zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra

Als het conflict eenmaal herkend is, en de emoties zijn geïntegreerd in het bestaan van de cliënt verdwijnen de fysieke symptomen omdat de energie ook fysiek weer kan stromen. De weerstand en de loyaliteit naar familieleden speelt vaak een veel grotere rol bij de behandeling dan het aanvankelijke conflict zelf. Omdat de weerstand tegen het fenomeen hypnose voor een groot deel wegvalt door het regelmatig thuis werken met de zelfhulp cd’s, wordt het makkelijker om het conflict mbv de Kernfusietraining® op te lossen.

Als de arts of diëtist niet voldoende kan helpen, kan men zelfs, als men erg gemotiveerd is en het een emotionele oorzaak lijkt te hebben, thuis al in zijn eentje het probleem aan gaan pakken. Dit kan al voordat de intake heeft plaatsgevonden. (Lees wel de instructies eerst goed).

Waarom werkt deze behandeling zo effectief?

Onze darmbewegingen zijn niet direct te beïnvloeden zoals bijvoorbeeld de bewegingen van de longen en in meerdere mate onze armen en benen. Darmen reageren op emoties, zoals bijvoorbeeld een aanval van diarree vooraf aan een stressvol optreden, spreekbeurt of een af te leggen examen. Anderzijds kan de kramp waarin de dikke darm zich kan bevinden, het algemeen welbevinden sterk negatief beïnvloeden. Ontspanning heeft een positieve invloed op de darmwerking in het algemeen, dus als de stress gereduceerd wordt en de verstrikkingen op energetisch en emotioneel niveau kunnen worden opgelost door middel van Kernfusietraining® kan de opname en verwerking van de voedingsstoffen weer onbelemmerd doorgang vinden. Door deze methode wordt u een methode aangereikt, de darmen op onbewust niveau, te stimuleren en weer op een natuurlijke wijze – ontspannen – te werken.

De behandeling in combinatie met het zelfhulp-cd programma beslaat meestal zo’n 7 sessies van 1½ uur gedurende een periode van 3 maanden. Aan de hand van een uitgebreide intakelijst zal een behandelmethode worden besproken en wordt u geleerd op welke wijze u kunt ingrijpen op de onbewuste invloed van PDS. Door regelmatig thuis te luisteren naar de indirecte suggesties gegeven (middels metaforen) en begeleid door rustgevende muziek zal de dikke darm minder prikkels te verwerken krijgen. Hierdoor zal het contact met dit gebied van uw lichaam gezonder en aangenamer worden, waardoor de behoefte om het contact met dit darmgebied te vermijden, zal afnemen.
Sommige mensen merken al na een paar behandelingen een significante verbetering. Hoe snel dat bij u zult gaan, kunt u alleen ondervinden door er gemotiveerd mee aan de gang te gaan. Soms merken mensen dat ook andere klachten waar ze last van hebben (door het zogenaamde rimpelingseffect) verminderen of zelfs oplossen.

Indien al deze tips onvoldoende soelaas bieden of als er vragen blijven, kunt u contact opnemen met de Mee-denkers voor een intake-gesprek of te overwegen om deel te nemen aan een workshop familieopstellingen. Vaak ligt er namelijk aan een dergelijk probleem als PDS een systemische belasting ten grondslag. Dit kan in zo’n workshop, of in de avondbijeenkomsten in de Kernleergroep, duidelijk worden.
Wilt u meer weten over onze werkwijzen, of een kennismakingsgesprek aanvragen?
Neem dan contact met ons op.

Scroll naar boven