Waarom zou ik mijn eigen transformatie-proces moeten aangaan?

Kwantumbewustzijn, waar Simon Parkes, dr Charlie Ward, Mel K en David Nino Rodriquez over spreken, (zoals de transformatie naar 5D), inspireert me weer om mijn eigen transformatie-proces verder aan te gaan.
Hoe zit dat bij jou?

Dat het leven intrinsiek goed is kan alleen ontdekt worden door de Liefde te laten ontwaken in ons hart. Dat is de transformatie van rups tot vlinder. Onze ware natuur is die van de vlinder. Veel  mensen zullen niet kunnen transformeren, hoe pijnlijk dat ook klinkt. 

-Barry Long 1984

Simon Parkes spreekt over connecting consciousness. Vrij vertaald zou ik dat verbindend bewustzijn in contact met je zelf noemen.

Onderaan dit artikel staan twee links naar de Genoemde rondetafelmeeting en naar het spraakmakende interview met Advokaat Reinier Fuellmich, waar ik met deze blog op reageer.

Er zijn heel veel redenen die mensen kunnen hebben om niet te hoeven veranderen, laat staan te verlangen naar verbindende communicatie met de anderen. Maar is het een luxe om te veranderen of een noodzakelijkheid? Hierbij wat licht op deze vraag.

In het bovenstaande veranderingsprocesmodel kun je zien van welke aspecten een ware verandering afhankelijk is. Is er geen urgentie of een gebrek aan visie? Of spelen andere aspecten een rol?
Als er ooit een grotere urgentie is geweest dan is het in deze periode, lijkt het wel.

Het verlangen naar diepe verbinding en om dit met steeds meer mensen te kunnen ervaren is voor de meeste mensen een luxe, die ze zich nauwelijks kunnen voorstellen of veroorloven.
In de buitenwereld ervaren mensen nu juist grotere verdeeldheid en afgescheidenheid.

In deze moeilijke tijd (24-04-21) is ‘het spiritueel gaan verbinden’ volgens Reinier Fuellmich zelfs pure noodzaak. Hij schets een positief beeld voor hen die dat wel kunnen, maar geeft niet aan hoe je dit kunt bereiken. Bekijk zijn interview, als je zijn meest spraakmakende interview ooit nog niet zag in de link hieronder. Hieronder kun je lezen hoe de innerlijke verandering kan leiden tot meer verbinding met de buitenwereld, te beginnen met je naasten.

Hoe herken je dat het zo prettig – of nodig – is om verder te groeien en je te verbinden?


Ten eerste is het van belang dat je leert én accepteert te beseffen dat je vaker dan je wilt of beseft dat je niet bewust reageert op de ander. Ik bedoel dat je niet reageert, zoals je zou willen reageren. Achteraf kun je dat meestal wel herkennen of toegeven na het rustig nabespreken van een conflict. Als je dit met je partner kunt uitwisselen is dit een eerste stap naar het verbinden met de rest van de mensheid.

De automatische reactie komt, doordat lichte of zwaardere trauma’s actief worden, die meestal tijdens onze vroege jeugd niet verwerkt werden. Het gevoel wordt niet gevoeld maar een onbewuste overlevingsreflex neemt over.

Het overlevingsmechanisme werkt een programma af, dat de – ooit werkelijk benodigde – overlevingsimpuls direct als een robot weer tevoorschijn tovert. Dit, terwijl de situatie op een veel later moment in je leven plaats vindt en niet meer relevant is. Maar het onbewuste is zich van geen tijd bewust.

Dit gebeurt dus buiten je bewuste keuzeterrein om. Het is echter niet zo, dat als je dit hebt, dat je niet normaal zou zijn. 

En zeker niet, dat het niet zou kunnen worden opgelost! Dit gebeurt namelijk ook bij gezonde mensen, die maar enkele overleving-strategieën tot hun beschikking hebben. Ik denk dan aan de vele aangeleerde normen, die niets te maken hebben met de hierna nog te behandelen WAARDEN.

Mensen, die psychiatrische diagnoses volgens de DSM 5 opgespeld hebben gekregen, kregen die diagnose doordat ze zó vaak een nieuwe overlevingsstrategie hebben moeten kiezen. Dit, omdat de vorigen niet meer werkten.

De menselijke psyche in orkest metafoor en een voorbeeld van een zelfoptimalisatie-tafelopstelling.

Afbeelding Kernfusiemodel®

kernfusiemodel.

Echte vriendschappen heb je pas als beide individuen vanuit het groene gebied communiceren en eigenlijk geen vrienden nodig hebben #greendeal?


Afbeelding opstelling

Zelfoptimalisatieopstelling

Je kunt de menselijke binnenwereld vergelijken met een orkest, waar vele verschillende musici in spelen. De mens is enorm vindingrijk met z’n vele bewustzijnstoestanden. Dit idee is niet nieuw. De 20st eeuwse filosofen Gurdjev en Ouspenski schreven in hun boeken ook over de vele-ikken-theorie. 

De violisten (Ratiozijde) hebben vaak de neiging blaasmusici (gevoelszijde) te moeten overspelen. Dit puur en alleen om hen te beschermen voor het eventueel ‘afgaan’ voor het publiek. Ten tijde van het ontstaan van die noodzaak was dat ooit de beste keuze. Het probleem van een overleverings-reflex is dat het als een robot steeds bliksemsnel, buiten het bewustzijn om, het zelfde reageert, op een soortgelijke wijze, als die eerste keer.

Verder is deze onbewust reagerende strijk-muzikant zich niet bewust van de dirigent, met als taak de harmonie te verzorgen. Iedere concertbezoeker die naar zo’n kakofonie luistert, huivert en verlangt naar een maestro, die de leiding herpakt. De maestro schaamt zich achteraf.
Om deze situatie te veranderen zijn meerdere aspecten in het geding. Als je het simpele veranderings-procestabel hierboven bekeken hebt, wordt duidelijk wat er mis kan gaan en hoe je kunt merken welk aspect er eerst aangepakt dient te worden. Het devies is dan om advies in te winnen. Dit, omdat vreemde ogen, vanuit een ander perspectief, meer kunnen zien.

Wat is dan de volgende stap om mijn eigen proces aan te gaan?

De autonome-Ik in ons, kun je vergelijken met de maestro, die de partituur kent, die door de componist werd geschreven. De dirigent geeft vaak intuïtief, via de dirigeerstok, de intentie weer, die de componist middels noten noteerde op de partituur.

Dus is het ook in ons eigen innerlijk proces van belang dat de dirigent de harmonie bewaart. Hierbij zal hij in eerste instantie aan de piccolo-speler moeten tonen dat hijzelf in de separate repetitiesessies extra aandacht aan hem of haar zal besteden. Hiervoor ontwikkelde ik het zelfhulpgereedschap op CD en MP3 ‘de Droombevrijding fase 1’, die als eerste oefening minstens 10 keer kan worden afgeluisterd. Deze is hieronder gratis te downloaden.
Zodra de eerste violist in de gaten krijgt dat de dirigent zelf, vanuit het totaaloverzicht, zich volledig ontfermen kan over de piccolo-speler, zal de eerste violist stoppen met ingrijpen. Het is immers ook niet meer noodzakelijk.
Voor het versneld helpen ‘ontmantelen’ van de verder onnodige overlevingsimpuls, kun je de tweede fase ‘Droombevrijding’ in de webwinkel aanschaffen en ook downloaden op je smartphone (van welk merk dan ook), via jouw gratis aan te maken PCloudaccount.
En zo kun je ongestoord offline, in vliegtuigmode, naar deze ontspannen meditatiebegeleiding luisteren, totdat je diep in slaap gaat.

Het zal duidelijk zijn dat de eerste violist staat voor de Ratio (het denken) en de overige strijkers in deze metafoor (zie kernfusie schema hierboven) staan voor de diverse overlevingsimpulsen (zie ook ‘coping’ op deze site).

De blazers aan de andere zijde staan voor de basisgevoelens:

 • BANG
 • BOOS
 • BEDROEFD
 • BLIJDSCHAP
 • EENZAAMHEID

Als volwassen autonome-Ik kun je verantwoordelijkheid nemen over die gevoelens, waar je als kind in bepaalde situaties misschien niet toe in staat was.

NB Er zijn zelfs situaties denkbaar dat een kind niet vrij is om zijn blijdschap te tonen, als je bijvoorbeeld denkt aan onverwerkte rouw in families.

De overige gevoelens en de verdere spirituele aspecten, die we onderscheiden, behoren tot het hogere bewustzijn; het Hoger Zelf.

In de metafoor is dat het hart, de componist, die rechtstreeks in verbinding staat met het morfogenetische veld (Rupert Sheldrake) van alle andere componisten, waar we ons mee kunnen verbinden (Het Hoger Zelf van familie, vrienden, buurtgenoten, stadsgenoten, landgenoten soortgenoten, de mensheid).

Welke hogere emoties en spirituele aspecten  komen tot onze beschikking als we ons zelfoptimalisatie-proces, nodig voor de transformatie naar 5D, aangaan?

Om te beginnen is daar de intuitie, die we allemaal al tot onze beschikking hebben, maar waar we niet altijd bij kunnen als we teveel in de overlevingstoestand verkeren. De volgende hogere aspecten vanuit het geweten en Hogere Zelf zijn ondermeer:

 • LIEFDE
 • INTUITIE
 • EMPATHIE
 • MEDEDOGEN
 • ETHIEK
 • HOOP
 • VERTROUWEN
 • GELOOF
 • MEDELEVEN
 • VERLANGEN
 • PASSIE
 • VERTROUWEN
 • MISSIE
 • INSPIRATIE 
 • GELUK

De moeilijkst toegankelijke Hogere emoties zijn vaak:

SCHULD en  SCHAAMTE, die ook uit het GEWETEN voortkomen. Meestal gaat het daarbij niet om dingen waar je zelf schuld aan hebt of waarvoor je je zou moeten schamen. Veel vaker gaat het om het ‘dragen’ van systemische schuld en/of schaamte. Denk bijvoorbeeld aan onbestrafte moord, of onverwerkte rouw bij zelfmoord in families of gewetenloze holocaust daden in vorige generaties. Het thema schuld speelt juist als mensen daar niet bewust van zijn. Men draagt dan onbewust die schuld en/of schaamte, veroorzaakt door buitensluiting, met zich mee. 

Waar zetelen onze Talenten in dit model van de psyche?

Talenten vinden hun oorsprong in het Hoger Zelf. Des te meer mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun basis-emoties en gezonde behoeften, des te meer de talenten tot wasdom kunnen komen en in vaardigheden kunnen worden omgezet. Blinde loyaliteit naar een Leraar of Guru, leiden meestal ook naar een dwaalpad, wat je van je eigen oorspronkelijke missie afhoudt. Volgzaamheid, zonder eigen (zelf)onderzoek te hebben gedaan is zeker geen talent en komt vaak voort uit ‘te druk zijn’ of uit rigiditeit, starheid of luiheid. Deze drie ernstige schadelijke strategieën, naast de genoemde blinde loyaliteit, zijn dood in de pot voor de verdere ontwikkeling van de mens. Bij zakelijk afgenomen assessments komt dit gelukkig vaak naar voren, zodat, indien men daar voor kiest dit in coaching kan gaan verkennen.

Talenten, die door welke oorzaak dan ook, niet tot ontwikkeling kunnen komen en dus niet omgezet kunnen worden in vaardigheden kunnen uiteindelijk leiden tot frustratie, zelfs tot depressie of burn-out. Dit is het verschil tussen de leiding over je zelf nemen of het lijden levenslang ondergaan.

Talenten waar je aan kunt denken zijn:

 • Charisma
 • Daadkracht
 • Doorzettingsvermogen
 • Precisie 
 • Geduld
 • Doeltreffend
 • Enthousiasmeren 
 • Alertheid
 • Begripvol
 • Inventiviteit
 • Creativiteit
 • Het verlangen en vermogen tot verbinden
 • Observatievermogen

Waar zetelen onze Waarden in dit model van de psyche?

Waarden komen voort uit het geweten, in tegenstelling tot normen, die door opvoeding werden opgelegd, zonder dat van binnenuit te hebben beleefd. Hierbij enkele voorbeelden, die voor iedereen een andere volgorde kunnen hebben:

 • Gezondheid
 • Loyaliteit
 • Respect
 • Vriendelijkheid
 • Humor,
 • Veiligheid
 • Geduld
 • Privacy
 • Behulpzaamheid
 • Vrijheid (van meningsuiting)
 • Sportiviteit
 • Dankbaarheid
 • Vriendschap
 • Gehoorzaamheid (uit respect)
 • Plezier/Genieten

Hoe kan ik het meest effectief en efficiënt  mijn eigen groeiproces of transformatieproces aangaan en tot een succes brengen?

Niet ieder mens is in staat om op eigen kracht tot hetzelfde groeiproces te komen. Maar door te onderzoeken waar de weerstand zit, kun je je met de juiste hulpvraag en passend verlangen je doel bereiken en kan ieder tot zijn optimale Zelf doordringen. Hierdoor word je diegene, die je bedoeld was te zijn.

Hierbij zijn onze sterkste vijanden: 

 • WEERSTAND
 • WANHOOP
 • WANTROUWEN
 • HOOGMOED

Zoek je hulp of ondersteuning of heb je advies of gereedschap hierbij nodig?

Laat me alsjeblieft weten hoe ik kan helpen als ik niet duidelijk was.

Als je nieuwsgierig geworden bent hoe je dit kunt bereiken, kijk dan wat je kunt vinden op deze site over zelfoptimalisatie aan de hand van het kernfusie-model. Tik in het zoekvenster (vergrootglas) bijvoorbeeld het woord ‘zelfoptimalisatie’ in of click onderstaande links aan. Of neem contact op met de whatsapp knop op de hoofdpagina. En kijk ook eens wat je kunt doen met behulp van het zelfhulpgereedschap welke we in de webwinkel aanbieden op mp3 en CD.

De eerste MP3 oefening van Luuc Christiaanse met muziek van Michiel Brandes met gesproken inleiding door Bram van der Vlugt .

Je kunt de MP3 hier gratis downloaden.
Bram en Michiel gunden mij ooit dit succes; Nu gun ik een ieder deze evergreen.

Hieronder staat de link om de gratis aangeboden waardevolle reset oefening ‘de Droombevrijding fase 1’ te downloaden (duur 30 minuten bij naar bed gaan opzetten; je slaapt makkelijker in). Kijk op de eerste pagina in de winkel hoe je er het meest effectief off-line mee aan de gang kunt. Veel succes en misschien tot ziens.

Kijk ook eens naar onze reviews of testimonials van tevreden cliënten.

Aanleidingen om deze blog te publiceren:

Ook top-advokaat Reinier Fuellmich geeft in dit spraakmakende interview de noodzaak weer om ons, niet alleen te verenigen, maar ook spiritueel te verbinden om uit de dreigende verdeeldheid te komen:

Top Advocaat Reiner Fuellmich – pandemie is bewezen misdaad tegen de mensheid | Stichting Vaccin Vrij

En ook dr Bakdi maakt zich zorgen:

Click hier voor het ronde tafelmeeting met Simon Parkes, drCharlieWard, Mel K en David Nino Rodriguez van 22-04-2021

Hoe kan ik helpen om weer tot herstel van de verbinding te komen?

Download de gratis mp3 voor je smartphone.

Click hier voor meer informatie over zelfhulp bij groeiprocessen

Click hier voor meer informatie over het kernfusiemodel

Click hier voor meer informatie over hypnotherapie

Scroll naar boven