Systhemische opstellingen

Systhemische organisatie/familie -of Zelfoptimalistie-opstellingen

De opstellingen kunnen veilig met symbolen of poppetjes in individuele sessies worden gedaan; zonder tussenkomst van levende representanten of plaatsvervangende personen. De opsteller Luuc Christiaanse kan in contact met het Hoger Zelf van de cliënt afwisselend heel goed representeren voor elk van de representerende poppen of symbolen 

Afbeelding opstelling
Hier een voorbeeld van een fase binnen zo’n opstelling

Unfinished business

Als er nog unfinished business ligt uit de vroege jeugd, dat er als het ware nog een kind in je leeft, dat liefde gemist heeft en zich niet (voldoende) gezien heeft gevoeld, leeft er per definitie ook nog een afgesplitst overlevingsdeel in ons, dat actief wordt om het andere deel, vanuit een naïeve onbewuste reflex, te beschermen, zodra dat ontkende, niet geziene kind in ons gekwetst wordt. 

Transformeren

Hoe kun je dit reflexmatig gedrag transformeren en verantwoordelijkheid nemen voor de onvolwassen delen binnen je zelf, in plaats van je onbewuste pijn te projecteren op anderen?
Door te zien dat het overlevingsdeel en het gekwetste deel de twee zijden van een zelfde medaille vertegenwoordigen, twee afgesplitste delen. Zij zijn onze orkestleden voor wie we als dirigent verantwoordelijk zijn.
Zonder hen te erkennen kan er geen heldere muziek klinken, zonder hen geen harmonie.

Voorlopig ben ik blij dat ik me steeds méér laat leiden door wie weet wat? Is het De Grote Componist of is het ‘Het Publiek’ dat naar ons luistert en daarmee mede de harmonie bepaalt. Wat er zich binnen het orkest afspeelt, wordt door het Publiek gevoeld en opgevangen.

Als u zelf verstrikkingen ervaart in het werk, door dat het niet echt wil vlotten op het werk, kan het zeer inzichtgevend zijn een coaching door Kernfusietraining® te volgen, al is het maar om eens te onderzoeken wat u zelf kunt veranderen om dingen effectiever te doen verlopen.

Organisaties

Ook als directeur(-eigenaar) kunt u als inbrenger van een organisatorisch probleem toeschouwer van de bewegingen van de bedrijfscultuur worden, die zich aan u afspiegelt. ‘Representerende symbolen’ nemen tijdelijk de rol van de werknemers in, worden door U opgesteld in de ruimte en krijgen, door de manier waarop ze opgesteld zijn, informatie over de plaats in de organisatie van degenen die ze representeren.

Luuc Christiaanse, die zelf veel ervaring heeft met organisaties en de verschillende bedrijfsculturen in het bedrijfsleven, leidt deze individuele zelfoptimalisatie -en organisatieopstellingen. 

Veelgestelde vragen

Wat zijn systhemische opstellingen?

Systemische opstellingen zijn opstellingen met levende plaatsvervangers uit een familiesysteem of waar gebruik gemaakt wordt van symbolen, matjes of poppetjes, om inzicht te geven in situaties en vervolgens de opstelling aan de hand van ‘Intuïtief’ aanvoelen van de plek in de opstelling, daarin een andere, meer passende, positie te vinden. Dit teneinde meer harmonie te vinden. Het kan gaan over familiesystemen, maar zeker ook over andere systemen zoals organisatie-systemen. Met name organisatie-systemen laten zich het makkelijks in een individuele sessie, met poppetjes als representanten, in harmonie brengen. Dit uiteraard met de hoogst in rang zijnde hulpvrager.

Hoe helpt deze methode mij om minder bevattelijk te zijn voor autoritaire, arrogante of dominante mensen?

Zodra u aan de hand van de passende hulpvraag de opstelling in een eindopstelling heeft veranderd wordt daarvan een foto gemaakt, die u bijvoorbeeld op het beginscherm van uw smartphone kunt zetten, waardoor dit nieuwe beeld van uzelf meer en meer kan indalen in het bewustzijn. De gevoeligheid voor deze genoemde ‘triggers’ neemt dan zienderogen af.

Wat zijn zelfoptimalisatieopstellingen?

Zelfoptimalisatieopstellingen zijn opstellingen waarbij innerlijke delen talenten en andere aspecten van je zelf worden opgesteld met behulp van poppetjes. Vervolgens worden alle aspecten en delen in samenwerking met het Hoger Zelf in een harmonischer positie te gebracht, in die situaties, waar de cliënt dat eerder niet kon.

Wat voor effect heeft dat op mijn relatie met mijn ouders, partner, kinderen of chef?

Zodra de optimale opstelling die werd neergezet, is ingedaald in het onderbewuste, zullen de overige familieleden de veranderingen in uzelf ook onbewust opvangen, waardoor men anders zal reageren dan voorheen. Vaak wordt dit als heel positief ervaren.

Gratis oriëntatie

Neem contact op om te kijken wat ik voor u kan doen!

Vragen?

Gratis downloads van zelfhulp-oefeningen!

Scroll naar boven