Loslaten is zien dat alles in liefde plaats vindt – werkelijke universele wijsheid!

LOSLATEN BETEKENT IN OORSPRONG LOS LATEN

Loslaten betekent loslaten wat je je had toegeëigend; los laten is niet-toe-eigenen.
Los laten betekent niet afstandelijk blijven of onverschillig doen; het is het diepere besef dat het totaal niet uitmaakt wát er gebeurt.
Los laten betekent niet dat je niet de hand hebt in een resultaat; het is weten dat ieder volgend moment het volmaakte resultaat is van het vorige.
Los laten betekent noch jezelf noch de ander tot een beter mens proberen te maken; het is zien dat iedereen op elk moment ‘van Zelf sprekend’ is.
Los laten betekent niet dat je niet ego-ïstisch mag zijn, want dat ben je hoe dan ook; het is zien dat je – hoe dan ook – jouw unieke volmaakte ego-focus bent van wat IS.
Los laten is jezelf alle bezorgde en beschermende impulsen toestaan, in het vol-ledige besef dat het een reflex is van je eigen illusionaire doodsangst.
Los laten is jezelf al je gebrekkigheden en tekortkomingen toestaan, in het besef dat ze een perfecte aanvulling zijn op wat gebeurt.
Los laten is zien dat elk oordeel en alle kritiek op anderen over jezelf gaat, en dat (dús) alle zelfkritiek jouw idee is dat je anders moet zijn, terwijl je weet dat je conti-nu al anders bént.
Los laten betekent niet dat je niet mág ontkennen, noch dat je móét accepteren; het is de constante uitnodiging zien en de bereidheid hebben te bevestigen en te omarmen wat IS.
Los laten is noch spijt hebben van het verleden, noch hopen op een betere toekomst; het is zien dat je puur NU bestaat met alles wat je NU puur ervaart.
Los laten betekent niet proberen te worden wat je droomt te zijn; het is zien dat je hoe dan ook je hele leven droomt, en dat JIJ die complete droom BENT.

LOS LATEN IS ZIEN DAT ALLES IN LIEFDE (z’n) PLAATS VINDT.

erick ‘ i m u’ douwes (2002©)

Scroll naar boven