Standaard spirituele samenlevingsovereenkomst

Spirituele samenlevingsovereenkomst kunt u, als het u aanspreekt en u een verdiepende impuls wilt geven aan uw relatie ter bevestiging van uw Liefde voor elkaar, samen ondertekenen.
Marja en ik trouwden op 4 augustus 1978 met elkaar en in november 2000 hebben we ter bekrachtiging van onze liefde deze samenlevingsovereenkomst getekend.
Als u deze tekst wilt gebruiken en aanpassen kunt u hem afdrukken, emailen of opslaan als pdf bestand met de knoppen rechtsboven in dit artikel.

+++Standaard Spirituele samenlevingsverbintenis, bewerkt naar Neal Donald Welsh

van …………………………………………………………………………………………………..

ter gelegenheid van …………………………………………………………………………….
Wij kiezen ervoor om samen te leven, samen te zijn en samen te groeien.
Wij hopen dat het ritueel van deze spirituele samenlevingsverbintenis
ons nog dichter bij elkaar brengt
Wij gaan deze samenlevingsverbintenis niet, zoals vaak gebeurd, aan om reden
veiligheid of zekerheid.
De enige echte veiligheid is niet, zoals vaak gebeurd is, te bezitten, noch
bezeten te worden, te eisen of te verwachten, of zelfs te hopen.
dat wat één van ons denkt in het leven nodig te hebben
ons door de ander wordt gegeven.
Maar eerder te weten dat alles wat wij in het leven nodig hebben.
alle liefde, alle wijsheid, alle inzicht, alle kracht, alle kennis, alle zorg,
alle medeleven en alle stabiliteit. binnen in onszelf te vinden is.
Wij gaan deze samenlevingsverbintenis niet, zoals vaak gebeurd is, aan in de hoop
om al deze dingen te ontvangen, maar in de hoop om deze geschenken
te geven, opdat de ander ze in grotere mate bezitten zal.
Wij zien deze samenlevingsverbintenis niet, zoals vaak gebeurd is,
als een manier om elkaar op enige manier te beperken, te controleren,
of te belemmeren in de uitdrukking van onze enige waarheid en
eerlijke viering van dat wat het beste en hoogste in ons is,
inclusief onze liefde voor het universele, onze liefde voor mensen,
onze liefde voor kinderen, onze liefde voor natuur, onze liefde voor
creativiteit, onze liefde voor werk of voor enig ander aspect
van ons wezen, dat ons wezenlijk weergeeft en ons vreugde brengt.
Wij zien ons samenwonen niet, zoals vaak gebeurd is, als iets dat
verplichtingen voortbrengt,
maar wij zien het eerder als iets dat mogelijkheden biedt.
Mogelijkheden voor groei, voor volledige Zelfexpressie, voor het optillen
van ons leven tot het hoogst bereikbare, voor het helen van elke niet positief
voedende gedachte, gevoel of klein idee dat we ooit over onszelf gehad
hebben, voor het samen evolueren naar het hoogst bereikbare, ook
energetisch en voor ultieme hereniging van onze zielen.
Mogelijkheden voor een gezamenlijke reis door het leven met iemand
die ons als gelijkwaardig partner liefheeft, die ons volledig respecteert,
waarbij we de bevoegdheden en verantwoordelijkheden
die bij elk partnerschap horen eerlijk delen, de lasten samen dragen en
de vreugde en blijdschap gelijkelijk genieten.
Deze samenlevingsverbintenis staat symbool voor onze hogere
inzichten, voor onze spirituele aard en onze spirituele waarheid,
voor de zuiverheid van ons ware en hoogste Zelf,
voor de zuiverheid van de onvoorwaardelijke en zuivere liefde
van de universele stroom die ons bijstaat nu en voor altijd.

Ik, ………………………, vraag jou, ……………………. , mijn partner te zijn, mijn geliefde en mijn vriend,
Ik verklaar je mijn intentie om jou onvoorwaardelijk mijn diepste vriendschap
en liefde te geven
Wanneer je goede momenten beleeft, maar ook wanneer de omstandigheden slecht zijn,
Wanneer je je herinnert Wie je bent, maar ook wanneer je dat vergeet,
Wanneer je met liefde handelt, maar ook wanneer je dat nalaat.
Ik verklaar voor de universele stroom dat ik altijd naar het spirituele licht
in jou zal zoeken en altijd het spirituele licht in mij zal willen delen,
zelfs en met name in welke donkere momenten er ook zullen komen.
Het is mijn intentie om altijd bij jou te zijn in een spiritueel partnerschap van onze zielen,
dat wij samen het werk van het universum mogen doen en
al het goede in ons mogen delen met alle mensen wiens leven wij raken.
Ik, ………………………. , vraag jou, …………………………… , mijn partner te zijn, mijn
geliefde en mijn vriendin,
Ik verklaar je mijn intentie om jou onvoorwaardelijk mijn diepste vriendschap
en liefde te geven.
Wanneer je goede momenten beleeft, maar ook wanneer de omstandigheden slecht zijn,
Wanneer je je herinnert Wie je bent, maar ook wanneer je dat vergeet,
Wanneer je met liefde handelt, maar ook wanneer je dat nalaat.
Ik verklaar voor de universele stroom dat ik altijd naar het spirituele licht
in jou zal zoeken en altijd het spirituele licht in mij zal willen delen,
zelfs en met name in welke donkere momenten er ook zullen komen.
Het is mijn intentie om altijd bij jou te zijn in een spiritueel partnerschap van onze zielen
Dat wij samen het werk van het universum mogen doen en
al het goede in ons mogen delen met alle mensen wiens leven wij raken.
Onze liefde is als een oeroude hereniging en herkenning, onontkoombaar,
onvoorwaardelijk en voorbestemd.
De andere ziel, jouw ziel, lag in de aarde naast mijn klei
miljoenen jaren voordat de stilte van de natuur doorbroken werd.
Toen kwam de scheiding en groeiden we allebei uit tot afzonderlijke vormen
van klei die elk een ander karakter en een andere bestemming herbergden.
Maar gedurende de hele eeuwigheid heeft ons verborgen geheugen getreurd
om het feit dat wij elkaar kwijtraakten.
Terwijl ons ik van klei duizenden jaren lang door het universum zwierf,
is ons verlangen naar elkaar altijd blijven bestaan.
Op de golven van onze verborgen herinnering hebben onze twee zielen
elkaar weer teruggevonden op deze plaats in het universum.
Nu is de tijd gekomen dat we samen de geheimen van de sterrenhemel ontsluieren,
ons inschepen voor een reis naar een land dat alleen op onze kaart staat,
een nieuwe hemel ontsluiten, waar we onze fantasie de vrije loop kunnen laten,
waar wij zelf kunnen scheppen wat altijd al in ons verborgen lag.
Voor mijn zielsverwant, Er is een engel uit de hemel weggevlogen
en zij heeft haar glazen vleugels afgelegd. Toen zij alles had gedaan
om weg te mogen kwam zij met een zachte landing in mijn warme bed terecht.
Als zij lacht dan zingen duizenden violen en in haar ogen staat een grote regenboog.
Er is iets hemels in haar aardse lijf verscholen ook al zie je dat niet met het blote oog
Zij is niet van deze wereld. Zij is niet van deze tijd want zij tovert met haar handen
maakt de nacht een eeuwigheid. Ik proef de liefde op haar lippen hoor de zomer in haar stem
en het lijkt als zij me aanraakt of ik in de wolken ben. Er is een engel uit de hemel weggevlogen
en nu ligt hij hier verlegen en verdwaald. Heel voorzichtig gaan zijn mooie ogen open
en wat ik daarin kan lezen blijft voorlopig onvertaald. Maar hij streelt me met zijn zachte lieve handen
en dat vind ik voor het ogenblik genoeg. Wat een geluk dat hij nou net
naast mij wou landen. Ik heb met hem een prachtig leven voor de boeg.
Hij is niet van deze wereld Hij is niet van deze tijd. Want hij tovert met zijn handen
maakt de nacht een eeuwigheid. Ik proef de liefde op zijn lippen
hoor de zomer in zijn stem. En het lijkt als hij me aanraakt of ik in de wolken ben.  
Datum ……………………………………………………

Scroll naar boven