Tien tips t.a.v. herintreding bij dreigende overspanning of na Burn-out

1. Start met vrijwilligerswerk, liefst buitenactiviteiten.
2. Ga op zoek naar lotgenoten of vraag professioneel advies.
3. Richten je op preventie, zoek ervaringsdeskundigen.
4. Scheppen van voldoende mogelijkheden.
5. Goede begeleiding eisen tijdens het ziekteverzuim en/of WAO traject (wet Poortwachter).
6. Goede afstemming en samenwerking met alle betrokken partijen.
7. Vermijdt overinspanning.
8. Zoek heldere en duidelijke informatie en vakkundige hulp.
9. Niet gelukkig in je werk, zoek dan alternatieven.
10. Kijk op de CV databank

Wat is er voor nodig om dit te kunnen?

1. Motivatie
2. Flexibiliteit
3. Doorzettingsvermogen
4. De wil om weer deel te nemen aan het arbeidsproces
5. Acceptatie van je situatie (los ook de slepende persoonlijke problemen thuis op)
6. Optimisme
7. Positief denken
8. Initiatief zelf houden
9. Hulp kunnen aanvaarden of werk met de zelfhulp CD´s
10. Opstellen van een goed herintredingsplan
11. Goede en open communicatie
12. Contact houden met de werkgever en collega’s
13. Geloof in jezelf
14. Starten met arbeidstherapie
15. Voldoende tijd nemen voor het accepatie en verwerkingsproces
16. Wees eerlijk en zeg wat je wilt en denkt

Wat levert het JOU op?

1.  Een ‘nieuwe’ functie, nieuwe kansen
2.  (Zelf)respect en vanuit je omgeving
3.  Er weer bij horen
4.  Positief gevoel
5.  Rust
6.  Levensgeluk
7.  Vrijheid
8.  Zelfvertrouwen, je ervaart dat je nog heel veel wel kunt
9.  Eigenwaarde en trots
10. Regelmaat
11. Waardering
12. Grenzen kunnen stellen
13. Werken met vertrouwen en verantwoordelijkheid
14. Uitdaging
15. Bij en/of herscholing
16. Assertiever

Wat levert het de werkgever op?

1.  Gemotiveerde werknemer
2.  Loyaliteit van de werknemer
3.  Kennis binnen het bedrijf houden
4.  Positief beeld naar andere werknemers
5.  Goed personeels-, sociaal- en arbobeleid
6.  Voorbeeld functie
7.  Betere arbeidsomstandigheden
8.  Inzicht in (preventieve) werkplek aanpassing
9.  Visie bijstellen: een mens is (gelukkig) maar een mens
10. Inzet van goede ervaring, kennis en kunde
11. Een (ex)WAO’er is een goed klankbord voor de werkgever
12. Herkennen van signalen en tijdig anticiperen
13. Kostenbesparing Kernfusietraining© valt onder de scholingsaftrek bedrijven.
13a Vraag om bijdrage in de kosten!
14. Start met het verzamelen van mogelijk vakatures/functies

Scroll naar boven