Uit het lood geslagen?

Wat te doen als je plotseling van bewustzijn verandert of zoals het ook wel ervaren wordt, wanneer je je door een gedachte, een voorval, of uitspraak van een ander, uit het lood geslagen voelt?

Realiseer je je dat je een waardevol sensitief en unieke aanvulling bent op de zich nog steeds voltrekkende schepping?

Jij bent als mens in potentie een universeel multidimensionaal energetisch lichaam met een, meestal voor ons te beperkt belevend driedimensionaal fysiek lichaam. Ons totale multidimensionale lichaam is tot veel meer in staat dan op het eerste gezicht lijkt, dus ook meer dan met de huidige paradigma, wetenschappelijk te bewijzen is. Zoals een houtmolecuul, die als hij tot denken in staat zou zijn, waarschijnlijk zou denken dat hij een los en afzonderlijk individuutje is, die héél vér weg nog onnoemlijk veel andere houtmoleculen ziet ploeteren en bewegen, zo ervaren we onze medemens meestal ook. Hun samenhang en samenwerking resulteert in wat voor ons een houten plank schijnt.

Misschien zien wezens ons op een andere schaal ons normaal ook wel net zo vast aan elkaar als wij de houtmoleculen zien en vormen we gezamenlijk de mensheid, zoals alle houtmoleculen tezamen voor ons een plank, slechts een gebruiksvoorwerp schijnt te zijn. Ons lichaam is in potentie een sensitieve ontvanger en zender tegelijk, waarmee we tegelijk ook onbewust onnoemelijk veel signalen uitzenden en ontvangen. Hoe oorspronkelijker iemand is gebleven of weer geworden is, hoe sensitiever deze ontvanger werkt. De zender zendt echter voortdurend ook onbewuste signalen uit. Onbewuste signalen worden uitgezonden door dat er geheimen of onverwerkte emoties gemaskeerd worden. Besef dus steeds wat er is en geef het de aandacht die het verdient. Tracht je ontvanger niet uit te zetten, maar laat de onbewust opgevangen-en-bewust-waar-te- nemen-reacties, in je bewustzijn komen en neem er de verantwoordelijkheid voor.

Het alternatief is dat je anders onbewust signalen gaat terugzenden, die een negatieve spiraal kunnen inluiden, en uiteindelijk een heel ziekmakend effect kan hebben. Soms voor jou en de ander. Soms schijnbaar alleen voor de ander. Meestal is die ander echter een kind van je, een neefje of een kleinkind, en die zal jouw onbewust gebleven signalen en projecties in blinde Liefde voor je dragen en daar ziek van kunnen worden. Als dit is wat je wilt, ga er dan gerust mee door. Echter als je je kinderen en kleinkinderen wilt behoeden voor de gevolgen van het dragen van jouw rugzak vol met voor jullie beiden onbewust gebleven emotionele ladingen, kom dan tot een bewust besef van je eigen emotionele leven.

Dit door uiting te geven aan dat gene wat je denkt, voelt en ervaart eventueel aangevuld met de angst die je hebt omtrent de gevolgen, die deze ontboezeming voor jou en je gedrag zou kunnen hebben ten aanzien van de relatie die je hebt met degene tegen wie je dit zegt.
Schakel dus over op je bewuste zender,kom in je Kracht en zet je maskers af. Besef ook dat iedereen die je ontmoet een spiegel voor jezelf is, met name zij die dicht bij je zijn, zoals familie, kinderen en vrienden die je daardoor eerder kunnen raken. Soms is het iets dat je uit de omgeving oppikt, wat leidt tot een veranderend bewustzijn, waardoor je ineens een ander gevoel overkomt.

Soms is het een heel oud stemmetje in je zelf. Als je je aanvankelijk goed voelt en bewust kunt zijn dat deze verandering veroorzaakt werd door iets wat die ander uitzond door zijn gedrag of verschijning, neem je dan voor ongeacht wat die ander door zijn gedrag projecteert dat jij het geprojecteerde gevoel dat, dit specifieke gedrag bij je oproept, óf bij die ander laat, óf dit, indien mogelijk, direct benoemt aan de persoon in kwestie. Je kunt dan benoemen wat je in dit contact ervaart en vragen of die ander daar iets van herkent, dan wel er daarna zo spoedig mogelijk in volle daadkracht en met respect voor die ander op terug komt. Het helpt door er van uit te gaan dat die ander zich niet bewust was van zijn projectie. Want of die signalen nu van binnen of van buiten komen, zie dat het uiteindelijk iets met je eigen houding te maken heeft, of die signalen ophouden dan wel door je zelf in stand gehouden worden. Het proces stopt als je in staat bent er de enig juist passende volwassen en bewuste reactie op te geven.

Of dat wat je uit het lood sloeg nu van binnenuit of van buitenaf komt, wees alert en innerlijke nieuwsgierig naar wat er aan de hand is, reageer vanuit Liefde en Kracht zodat je meer met jezelf en je omgeving in harmonie kunt komen.

Scroll naar boven