Wijsheden en spreuken van diverse personen en leraren

Zie ook mijn twitteraccount

Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen worden. Het is nooit te laat om te worden wat je al bent.
George Eliot

Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid.
Eckard Tolle

Wat weet je van een ander, als je jezelf niet kent?
Freek de Jonge

Ons hele leven zou muziek zijn, als we elk ogenblik de juiste tonen konden vinden.
R. Henri

Wacht niet tot morgen om de mensen die je liefhebt, te zeggen dat je ze graag ziet.
Deken Deschacht Valère

Verwijt het leven niet dat het waardeloos lijkt. Met sprookjesogen zie je een wereld vol wonderen.
Victor Bluthgen

Een goede coach ziet wie zijn spelers zijn en laat hen zien wie ze kunnen zijn.
Ara Raoul Parseghian

Als je hoofd is verbonden met je hart kunnen je handen en voeten de meest wonderlijke dingen doen.
Desirée Röver

Wees als de boeg van een boot die het water doorklieft maar het ongeschonden achterlaat.
Oosterse wijsheid

Talent krijgt pas waarde als je het benut.
Zig Ziglar

De mens is van nature onmatig, maar elke vorm van genot wordt minder intens als deze te vaak wordt herhaald.
Margreet de Heer

Ik gooide mijn drinkbeker weg toen ik bij de drinkbak een kind uit zijn handen zag drinken.
Diogenes

Ons leven wordt verspild door details. Maak het eenvoudig, maak het eenvoudig…
Henry David Thoreau

Als er plaats is in je hart, dan is er plaats in je huis.
Deens spreekwoord

De realiteit wacht niet op jouw mening, stem of goedkeuring. Ze blijft gewoon wat ze is en doet wat ze doet.
Byron Katie

Beter komt niet van meer, maar van een dieper ervaren en beleven van wat er al is.
Lynne Twist

Wanneer we vertraagd van de ene naar de andere plek gaan, kunnen we nog verrast worden door de dingen die we zien.
Awee Prins

In onze haast om ergens anders te komen, vertrappen we de bloem van het hiér zijn.
Tony Parsons

De essentie is dat je houdt van anderen zonder jezelf daarin te verliezen; je identiteit behouden in diepe liefde.
Iteke Weeda

Elk groeiproces gaat de weg van overgave.
Jef Vangenechten

De essentie is dat je van je zelf houdt, zodat anderen je werkelijk kunnen zien en van jou kunnen houden.
Luuc Christiaanse

Wat een bevrijding om te beseffen dat de ‘stem in mijn hoofd’ niet is wie ik ben. Wie ben ik dan? Degene die het ziet.
Het bewustzijn dat er al was voor het denken, de ruimte waarin het denken – of de emotie – plaatsvindt.
Eckhart Tolle

The truth will set you free. But before it does, it will make you angry.
Jerry Joiner

Er is geen noodzaak om je negatieve zelfbeeld in een positieve proberen te veranderen. Eigenlijk is het zelfs beter een negatief zelfbeeld te hebben, want dat kun je makkelijker laten varen. Wat je werkelijk bent heeft niets uit te staan met wat voor ‘zelfbeeld’ dan ook.
vrij naar Samarpan

En hoe zit het dan met familieverstrikkingen?
De spanning van verdrongen gevoelens, familiegeheimen en buitensluitingen kunnen onbewust worden overgedragen aan kinderen tot aan achterkleinkinderen toe. Deze onbewuste lading kan door gedrag en ook via onbewuste communicatie, overgenomen worden door één of meerdere kinderen. Het kind is zich hier niet van bewust, maar gaat wel lichamelijke klachten, niet passend of onaangenaam gedrag produceren. Dit gaat onbewust door tot diep in de volwassenheid. Deze lading is vaak zo zwaar voor de persoon, dat het daardoor vaak in een bepaald aspect geremd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Als men zo doorgaat met deze onbewuste doorgeefacties, door de – door het kind gespiegelde – verdrongen gevoelens niet als zodanig te herkennen, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst. Zij die de moed hebben om deze familieverstrikkingen op te lossen, helpen dus niet alleen zichzelf, maar indirect ook de rest van de familie, met name de eigen kinderen en het verdere nageslacht.
Luuc Christiaanse Amstelveen 26 november 2004

Bekende gevangenschap kan vertrouwder aanvoelen dan onbekende vrijheid.
Erik van Zuydam

Een oneerlijk Ja is een Nee tegen jezelf.
Byron Katie

Lijden is nodig tot je inziet dat het niet nodig is.
Eckhart Tolle

Wijsheid zegt me dat ik Niets ben. Liefde zegt me dat ik Alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven.
Nisargadatta Maharaj

De zoektocht naar goedkeuring van vrienden, collega’s en familieleden is een fulltimebaan zonder vakanties
Byron Katie

Uitnodiging
Ik wil niet weten hoe je in je levensonderhoud voorziet.
Ik wil weten waar je naar hunkert, ik wil weten of je durft te dromen van vervulling van je verlangen.
Ik wil niet weten hoe oud je bent.
Ik wil weten of je voor gek durft te staan uit liefde, ter wille van je dromen, ter wille van het avontuur van in leven zijn.
Ik wil niet weten welke planeten in conjunctie staan met jouw naam.
Ik wil weten of je het centrum hebt bereikt van je smart, of de verraderlijke kanten van het leven je hart openden, of dat je je levenslust hebt verloren en je je hebt afgesloten uit angst voor nog meer pijn.
Ik wil weten of je bij je pijn kunt zijn, de mijne of de jouwe, zonder iets te doen die te verbergen of te laten verdwijnen.
Ik wil weten of je bij vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe, of je uitbundig kunt dansen en of je extatisch kunt zijn tot in de toppen van je vingers en de puntjes van je tenen, zonder ons te waarschuwen voorzichtig of reëel te zijn, of te denken aan de beperkingen van je menselijkheid.
Ik wil niet weten of het verhaal dat je me verteld waar is.
Ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen om trouw aan je zelf te zijn; of je het kunt verdragen van verraad te worden beschuldigd en geen verraad aan jezelf te plegen.
Ik wil weten of je trouw en dus betrouwbaar kunt zijn.
Ik wil weten of je schoonheid kunt laten ontstaan uit de aanwezigheid van het ‘zijn’.
Ik wil weten of je kunt leven met falen, jouw falen en mijn falen, en toch aan de oever van het meer kunt staan om ‘ja!’ te roepen tegen de zilveren maan.
Ik wil niet weten waar je woont en hoeveel geld je hebt.
Ik wil weten of je na een nacht van verdriet en wanhoop opstaat, vermoeid, gekwetst tot in je botten, en voor de kinderen doet wat nodig is.
Ik wil niet weten wie je bent of hoe je hier bent gekomen.
Ik wil weten of je met mij in het centrum van het vuur wilt staan zonder terug te deinzen.
Ik wil weten of je innerlijk steun biedt als al het andere wegvalt.
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf en of je in lege momenten werkelijk op je gezelschap gesteld bent.
© Oriah Mountain Dreamer, vertaling uit het boek The Invitation San Francisco, 1999

The Invitation
It doesn’t interest me what you do for a living.
I want to know what you ache for
and if you dare to dream of meeting your heart’s longing.

It doesn’t interest me how old you are.
I want to know if you will risk looking like a fool
for love
for your dream
for the adventure of being alive.

It doesn’t interest me what planets are squaring your moon…
I want to know if you have touched the centre of your own sorrow
if you have been opened by life’s betrayals
or have become shrivelled and closed
from fear of further pain.

I want to know if you can sit with pain
mine or your own
without moving to hide it
or fade it
or fix it.

I want to know if you can be with joy
mine or your own
if you can dance with wildness
and let the ecstasy fill you to the tips of your fingers and toes
without cautioning us to
be careful
be realistic
remember the limitations of being human.

It doesn’t interest me if the story you are telling me
is true.
I want to know if you can
disappoint another
to be true to yourself.
If you can bear the accusation of betrayal
and not betray your own soul.
If you can be faithless
and therefore trustworthy.

I want to know if you can see Beauty
even when it is not pretty
every day.
And if you can source your own life
from its presence.

I want to know if you can live with failure
yours and mine
and still stand at the edge of the lake
and shout to the silver of the full moon,
“Yes.”

It doesn’t interest me
to know where you live or how much money you have.
I want to know if you can get up
after the night of grief and despair
weary and bruised to the bone
and do what needs to be done
to feed the children.

It doesn’t interest me who you know
or how you came to be here.
I want to know if you will stand
in the centre of the fire
with me
and not shrink back.

It doesn’t interest me where or what or with whom
you have studied.
I want to know what sustains you
from the inside
when all else falls away.

I want to know if you can be alone
with yourself
and if you truly like the company you keep
in the empty moments.
© Oriah Mountain Dreamer, from the book The Invitation published by HarperSanFrancisco, 1999

De president in Washington laat weten dat hij ons land wenst te kopen. Hoe kan men de hemel kopen of verkopen? Of het land? Het idee is ons vreemd. Als we de frisheid van de lucht en de schittering van het water niet bezitten, hoe kunt u die dan kopen?
Elk deel van de aarde is heilig voor mijn volk. Iedere glanzende dennennaald, iedere zandige oever, iedere nevel in de donkere bossen, iedere weide, ieder gonzende insekt.
Alles is heilig in herinnering en ervaring van mijn volk. Wij kennen het sap dat door de bomen stroomt zoals we het bloed kennen dat door onze aderen stroomt. We zijn een deel van de aarde en deze is een deel van ons. De geurende bloemen zijn onze zusters. De toppen van de rotsen, de sappen in het weiland, de warmte van de pony en de mens, alle behoren ze tot dezelfde familie.
Het blinkende water dat beweegt in de beken en rivieren is geen gewoon water, maar het bloed onzer voorouders. Als wij u ons land verkopen moet u bedenken dat het heilig is. Ieder spookachtige weerschijn in het heldere water van de meren vertelt van gebeurtenissen en herinneringen in het leven van mijn volk.
Het gemurmel van het water is de stem van mijn vaders vader. De rivieren zijn onze broeders. Ze lessen onze dorst. Ze dragen onze kano’s en voeden onze kinderen. Dus moet u de rivieren even vriendelijk bejegenen als een broer.
Als wij ons land verkopen, bedenkt u dan dat de lucht ons dierbaar is, dat de lucht haar geest deelt met alle leven dat ze in stand houdt. De wind die onze grootvader de eerste adem schonk ontvangt ook zijn laatste zucht.
De wind geeft ook onze kinderen de levensgeest. Dus als wij u ons land verkopen moet u het afzonderen en eerbiedigen, als een plaats waar de mens de wind kan gaan proeven die zoet is als weidebloemen.
Zult u uw kinderen hetzelfde leren dat wij de onze leerden? Dat de aarde onze moeder is? Wat de aarde overkomt treft alle zonen van de aarde. Dit weten we: de aarde behoort niet aan de mens toe, de mens behoort de aarde toe. Alle dingen zijn verbonden als het bloed dat ons alle verenigt. De mens heeft het web van het leven niet geweven, hij is er slechts in verstrikt. Wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan.
Een ding is zeker: onze God is ook uw God. De aarde is hem dierbaar en de aarde schaden is haar schepper met minachting overladen. Ons lot is een mysterie voor ons.
Wat gebeurt er als alle bisons zijn afgeslacht? De wilde paarden getemd? Wat gebeurt er als de geheime plekken in het bos vervuld zijn van de geur van vele mannen en het uitzicht van de begroeide heuvels wordt bezoedeld door sprekende draden?
Waar zal nog struikgewas zijn? Nergens! Waar zal de arend zijn? Verdwenen! En wat betekent het de snelle pony en de jacht vaarwel te zeggen? Het einde van leven en het begin van overleven.
Wanneer de laatste Rode Man verdwenen is met zijn wildernis, en zijn herinnering slechts de schaduw is van een wolk die over de prairie drijft, zullen deze oevers en wouden hier dan nog zijn?
We houden van deze aarde zoals een pasgeborene houdt van zijn moeders hartslag. Als we u dus ons land verkopen, houdt u er dan van zoals wij erven hielden. Zorg ervoor zoals wij ervoor zorgden. Houd de herinnering aan het land in gedachten, zoals het is wanneer u het ontvangt.
Bewaar het land voor alle kinderen en heb het lief, zoals God ons allen liefheeft.
Zoals wij deel uitmaken van het land, zo maakt ook u er deel van uit. Deze aarde is ons dierbaar. Ze is ook u dierbaar. Dit weten we zeker: er is maar één God. Niemand, Rode Man noch Blanke Man kan in afzondering leven. Uiteindelijk zijn wij broeders.
Toespraak van opperhoofd Seattle van de Dwamish-stam, 1854.

Het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd
Sammy Davis jr.

God heeft de zintuigen naar buiten gericht,
daarom kijkt de mens naar buiten, niet naar binnen.
Zo nu en dan heeft een avontuurlijke ziel, op zoek naar onsterfelijkheid,
terug naar binnen gekeken en zichzelf gevonden.
Katha Upanishad

Een Groot Mens
Een werkelijk groot mens is niet iemand
bij wie een ander zich klein voelt.
Een werkelijk Groot mens is iemand
bij wie een ander zich groots voelt.
Catherine Ingram

Het leven geeft ons altijd de leraar
die we op dat moment nodig hebben.
Dat kan elke muskiet, elke pech, elk rood licht, elke vervelende chef,
elke ziekte, elk verlies, elk moment van vreugde of droefenis,
elke verslaving, elk stuk afval, elke ademhaling zijn.
Elk moment is de goeroe.
Joan Tollifsen

“Nature is showing us only the tail of the lion,
but I have no doubt that the lion belongs to it,
even though, because of its large size,
it cannot totally reveal itself all at once.”
Albert Einstein

De tijd is eeuwig
Het heelal oneindig
Accepteer het onvermijdelijke
Waardeer en benut het tijdelijke
Maria (Ziezoo) Visser, Humaniste

We don’t see things as they are.
We see things as we are.
Anaïs Nin

Het begin en het einde zijn er altijd geweest
Het Einde voor het Begin
En het begin na het einde
En alles is altijd NU
Gurdjieff

Alles wat je niet wilt ervaren
draag je met je mee en
die lading geef je onbewust door
aan je naasten en met name
via je kinderen aan je nageslacht
Beter Nu beleefd dan iedere keer weer
We leven in een geweldige tijd
voor Nu de Enige
Luuc Christiaanse

“En alleen is leven Leven
als het toevoegt aan zichZelf
en alleen is leven Leven
als het tot de dood ontroert”
Jan Dols, ’s Graveland 1980

Het antwoord ligt niet in het verstand.
Je kunt het denken niet gebruiken
om je te bevrijden van de problemen
en kronkels die het denken zélf heeft gecreëerd.
Het is een nobel streven,
maar gedoemd om te mislukken.
John Wheeler

Je vindt geen vrede
door de omstandigheden
van je leven te veranderen,
maar door te beseffen
wie je ten diepste bent.
Eckhart Tolle

Bevrijding van angst is te vinden in angst,
niet in niet-angstig zijn.
Bevrijding van hebzucht is te vinden in hebzucht,
niet in niet-hebzuchtig zijn.
U.G. Krishnamurti

Hoe ouder ik word, hoe meer ik ga twijfelen aan
de waarheid van de bekende doctrine,
dat wijsheid met de jaren komt.
H.L. Mencken

Gisteren stond ik nog
aan de rand van de afgrond.
Vandaag ben ik gelukkig
een stapje verder.
Willem de Ridder

Inner Strength
If you can start the day without caffeine or pep pills,
If you can be cheerful, ignoring aches and pains,
If you can eat the same food everyday and be grateful for it,
If you can understand when loved ones are too busy to give you time,
If you can celebrate life, even in captivity,
If you can take criticism and blame without resentment,
If you can face the world without lies and deceit,
If you can sleep without the aid of drugs,
If you can do all these things,
then . . .
you are probably the family dog.

Waarom creëren we al die spirituele paden?
Waarom projecteren we het Oneindige op een spirituele held?
Waarom zijn we zo geïnteresseerd in transcendente ervaringen?
Is de werkelijkheid van ons alledaagse leven niet voldoende?
Is er iets mis met het leven zoals het is?
Jan Kersschot

Wat licht wil gaan geven
moet het branden verdragen.
Viktor Frankl

De intuïtieve geest is een godsgeschenk,
en het rationele verstand is een dienaar.
Wij hebben een maatschappij geschapen
die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.
Albert Einstein

Als je je afvraagt wat de ideale omstandigheden
voor je zouden zijn, kijk dan eens naar
je levenssituatie van dit moment.Bron onbekend

Er moet een moment in je leven geweest zijn
dat je volkomen gelukkig was zonder enige aanleiding.
Dat is, wat iedereen kent en zoekt.
Waarom ken je dat zo goed en waarom
herken je dat als het ware?
Omdat het je wezenlijke natuur is. vrij naar Alexander Smit
Er is een vrijheid,
zelfs van de noodzaak om vrij te zijn,
Er is een vrijheid, zelfs van de noodzaak
om te pogen spiritueel te zijn.
Die de dualiteit van waken of slapen,
van verlicht of onverlicht, te boven gaat.
Deze vrijheid is het ontspannen in de hoedanigheid
van de dingen, precies zoals ze zijn.
Arjuna

Zodra je iets wilt
is er angst.
Isaac Shappiro

If you expect something to happen
through your surrender,
then it is not surrender,
but a businessdeal.
Bron onbekend

Als je gewoon stopt met zoeken
ontstaat de mogelijkheid dat je inziet
dat je er al bent.
Leo Hartong

Je hebt geen relatie met je partner,
je hebt een relatie met het beeld
dat je van je partner hebt.
bron onbekend

What we call problem-solving
is actually problem-making.
Eckhart Tolle

Confusion is the doorway
to a new understanding.
Richard Bandler

The acceptance of life as it is
allows the seeking for unity to naturally fall away.
Life is then seen as an expression of wholeness,
rather than as a seeking for it.
(vrij naar) Nathan Gill

Mensen willen in vrede met zichzelf leven, maar met alles wat ze doen om die vrede te vinden vernietigen ze de vrede die er al is. U.G. Krishnamurti

You can’t trust a man.
You can’t trust a woman.
No-body is reliable.
No-thing is reliable.
No circumstance is reliable.
No belief is reliable.
We have to look and see
what is reliable.
Samarpan

Ons streven heeft een lastige tweelingbroer
die angst heet. Met andere woorden:
De hoop op succes is vaak omgekeerd evenredig
aan de vrees om te falen.
Leo Hartong

Zolang we geloven dat we een zoeker zijn
die een hoger bewustzijnsniveau moet bereiken,
denken we dat we beter of spiritueler moeten worden.
We blijven zodoende onze ideaalbeelden achternalopen.
We blijven op zoek naar perfectie.
Dit is een strijd die we nooit zullen winnen.
Jan Kersschot

Om te zijn wie je bent heb je geen
methoden en technieken nodig.
Technieken zijn een voorbehoedmiddel
tegen de onmiddellijke herkenning
van wie je bent.
(vrij naar) Alexander Smit

Je denkt dat jij je gedachten denkt,
Maar je gedachten denken jou.
Je leeft het leven van je gedachten.
bron Universeel

Belief resides within the shadow of doubt.
It only functions effectively
in direct proportion to the suppression
of the doubt that it seeks to override.
Tony Parsons

Werken aan “jezelf” komt meestal neer op
sleutelen aan het verkeerde deel van je zelf.
Bij werkelijk aan je zelf werken
mag je hulp vragen aan hen die jou daarin
in hun eigen ont-wikkeling zijn voorgegaan
Luuc Christiaanse

It is your hope for a better future
that keeps you in chains today.
Ram Tzu

Het spirituele pad:
Kan een pad je dichterbij
brengen bij wat je al bent?
Jan Kersschot

Telkens als je in beslag wordt genomen
door dwangmatig denken, ga je uit de weg wat is.
Je wilt niet zijn waar je bent; Hier en NU.
Eckhart Tolle

Hoe kunnen mensen leren om zonder angst te leven?
…………………
Door eerst te leren om mét hun angst te leven.
Francis Lucille

Het denken heeft een valse identiteit gecreëerd
van gedachten en concepten.
Dat is de bron van het lijden.
Jij, als bewustzijn was en bent altijd vrij
van de beperkende ideeën en
ervaringen die het denken creëert.
Je bent niet een beperkt iemand die lijdt.
Je ware natuur is immer vrij, perfect en compleet.
Alle drama’s en trauma’s hebben je nooit echt geraakt.
Je hebt je alleen maar ingebeeld
dat je iemand was die je niet bent.
Die verbeelding kan nu stoppen,
simpelweg door te zien
dat het nooit waar is geweest.
John Wheeler

Kom, ga daar eens zitten.
Doe helemaal niets en ontspan je.
Want jouw scheiding van God
is het zwaarste werk van de wereld.
Hafiz

Are you feeling anger, fear, envy,
jealousy, lust or depression? Good!
That’s just part of why we are here.
What to do about these demons? Nothing!
Just sit and observe as they happen,
instead of trying to make them go away or get better.
You have already spent a lifetime being a
spiritual warrior, trying to control your destiny
according to the concepts of each moment.
Enough is enough already!
Satyam Nadeen

Als je de sleutel naar bevrijding zoekt,
is er slecht nieuws en goed nieuws.
Het slechte nieuws is:
er is helemaal geen sleutel tot bevrijding.
Het goede nieuws is:
de deur staat altijd open
Jan Kersschot

Living your life as an ego
was never meant to be fun.
It’s supposed to be disappointing.
(vrij naar) Tony Parsons

Soms moet je een ander ontrouw zijn
om trouw te blijven aan jezelf.
Dorotheus

By letting go our fascination with the extraordinary and spectacular,
we can allow ourselves to recognise
the simple wonder that lies
within the ordinary.
Tony Parsons

Alles wat je volledig aanvaardt brengt je naar de vrede, ook het aanvaarden dat je niet kunt aanvaarden,
dat je je verzet.
Eckhart Tolle

If you are courageous, listen to the heart.
If you are a coward, listen to the head.
But for the cowards there is no paradise.
Paradise opens its doors only
for the courageous.
Osho

When you invite every feeling
that wants to come,
and you invite it to stay as long
as it wants to stay,
then you can be in peace
for the rest of your life.
S. Golden

You can only be lost
if you are trying to get somewhere.
Ram Tzu

Hoe meer je herkent dat jij niet het denken bent,
maar de waarnemer van het denken,
des te meer zal het denken zijn vermogen
verliezen om jou ongelukkig te maken.
Erik van Zuydam

When you live in the world of the mind,
there is nobody, not a single soul,
that is good enough.
Not your wife, not your husband,
not your children, not your colleagues,
not your politicians, not yourself,
Isaac Shapiro

What’s wrong with right Now
unless you think about it?
Bob Adamson

When you realize that you don’t know,
you become very intelligent.
Eckhart Tolle

Zelfverbetering:
Ik zal me echt inspannen om meer ontspannen te worden.
Ik zal serieus werken aan mijn gevoel voor humor.
Ik kan nauwelijks wachten om wat geduldiger te worden.
Ik zal intolerantie niet langer tolereren.
Ik zal mijn best doen om spontaner te worden.
De komende tijd wil ik meer in het Nu leven.
_______
Jezelf willen verbeteren
Is jezelf geweld aandoen.
Erik van Zuydam

Er zijn slechts twee problemen:
óf er is iets wat we niet willen,
óf we willen iets wat er niet is.
Alexander Smit

Als er werkelijk een vrije wil bestaat,
Zouden we dan niet heel tevreden zijn met
het leven dat we tot dusver hebben geleefd?
Erik van Zuydam

Het probleem is niet dat je niet in het Hier en Nu bent.
Het probleem is dat je eruit wilt.
Omdat het NU je niet bevalt ga je op zoek
naar iets anders dan wat er nu is.
Maar iets anders dan wat er NU is, is er niet.
(vrij naar) Alexander Smit

Hoe vrij is vrijheid als je er eerst
een lange weg van spirituele oefening, discipline,
methoden en technieken voor moet afleggen?
Vrijheid kan slechts werkelijk vrijheid zijn
als het altijd en onvoorwaardelijk beschikbaar is.
Erik van Zuydam

Zodra je iets wilt loslaten
hou je het juist vast.
Loslaten is niet een bezigheid
die je kunt beoefenen.
Het is niet een Doen,
maar een ont-doen.
Loslaten is geen activiteit,
maar het stoppen van een activiteit;
de activiteit van vasthouden.
vrij naar Vivian Elfrink

The moment that
you find yourself,
will be in the Now.
Jeru Kabal

Als je je niet verzet tegen wat is,
komt het voortdurende mentale geraas tot rust.
Vrijwel al het mentale geraas komt voort
Uit onophoudelijk verzet
Eckhart Tolle

The ultimate state of love is freedom,
absolute freedom, and any relationship
that destroys freedom is not worthwhile. Osho
The ultimate state of love is freedom,
absolute freedom, and any relationship
that destroys freedom is not worthwhile.
Osho

Verlangenloosheid
is je diepste verlangen.
Alexander Smit

The end of belief
is the beginning of intelligence.
M. Ishwara

De wijze is niet iemand
die alle antwoorden heeft.
De wijze is iemand
die geen vragen meer heeft.
Wayne Liquorman

Zoeken is altijd speuren naar dat wat er al is
en denken dat het elders te vinden is.
Tony Parsons

Zekerheden die men bang is te verliezen,
zijn geen zekerheden.
FRÈRE WERRY

You have to relate to people,
but no relationship is going to give you happiness, because it never comes from the outside.
It always flows from the inside.
Osho

Whenever you are unhappy;
all it is, is a thought that reality
should be different than the way it is.
Without this thought there is only
your pure nature.
You are That.
Isaac Shapiro

Life is always taking care of you,
especially when you think it is not.
M. Ishwara

Je problemen zijn het probleem niet.
Het probleem is diegene
die er een oplossing voor zoekt.
Erik van Zuydam

If there really was a “you”
in control of your thoughts and feelings,
would this “you” ever have
an unhappy thought or emotion?
Leo Hartong

Wie zoekt,
zal niet vinden.
Ram Tzu

The dream we are living
has absolutely no purpose
other than our awakening from it.
Tony Parsons

The only reason people get
lost in their minds, is because
it’s unfamiliar territory
Paul Fix

Onsterfelijkheid is niet
een voortzetting van het sterfelijke,
en oneindigheid is niet
een verlengstuk van het eindige.
Voorbij het sterfelijke en het eindige zul je ontdekken dat hetgeen je werkelijk bent aan de dood ontstijgt.
Leo Hartong

Vrijheid kan beangstigend zijn
Als je je veiligheid vond in begrenzingen.
Marian van de Wetering

No problem can survive
in the Now.
Eckhart Tolle
De waarheid ligt niet in het midden. De waarheid is paradoxaal.
Alexander Smit

It is your hope for a better future
that keeps you in chains today.
Ram Tzu

Al het mentaal-emotionele lijden
is het product van het ego
en is het gevolg van verzet.
E. Tolle

Just when I found out
the meaning of live,
they changed it.
George Carlin

Je zult alles wat je nodig hebt ontvangen,
als je ophoudt te vragen wat je niet nodig hebt.
Shri Nisargadatta Maharaj

Wat je ook vraagt wat je denkt nodig te hebben Let er maar op, je zult altijd krijgen wat je nodig hebt!
Luuc Christiaanse

The truth will set you free. But before it does, it will make you angry.
Jerry Joiner

Verlichting?
Wees maar gewoon totaal aanwezig in alles. Doe alles met totale presentie en gevoeligheid, dan toont het leven je vanzelfde volheid die je bent.
Hans Laurentius (ooit verlicht)

Whatever it is that you experience;this is what the Divine has given you to help you to be in the moment.
This is perfect for you. Nothing else to do other than to use it.
Samarpan

Vrij zijn van conditionering is onmogelijk.
Je kunt alleen vrij zijn van het idee
dat een conditionering je bindt, of je vrij maakt.
Een conditionering kan je noch binden, noch vrijmaken.
Dat zien is werkelijke vrijheid.
Alexander Smit

Loneliness is when you are missing the other,
Aloneness is when you are finding yourself. Osho
Whatever I seek, or think I want,
however long the shoppinglist may be,
all of my desires are only a reflection
of my longing to come home..
Tony Parsons

Op het moment dat je in vrede bent
is er geen gepieker, geen angst,
geen toekomst, geen vasthouden,
geen oordelen, geen verzet,
geen willen,
geen …. IK
Erik van Zuydam

When does heaven come?
When this moment is enough.
When this place is enough.
When this friend is enough,
When this events and circumstances are enough.
When you no longer crave something
other than what stands before you. Paul Ferrini
Je bent alleen manipuleerbaar
als je denkt dat je iets nodig
hebt van een ander.
Isaac Shapiro

Is this moment
your enemy or your friend?
Eckhart Tolle

Er is geen vrijheid voor het ego.
Er is alleen vrijheid van het ego.
Erik van Zuydam

Life is not a problem to be solved.
Life is a mystery to be lived.
Osho

Het enige lijden dat er bestaat,
is het lijden dat ontstaat
door een gedachte.
Byron Katie

Wie het idee heeft dat hij
iets moet loslaten, leeft in de veronderstelling
dat hij ergens aan vastzit.
Alexander Smit

What stops you from being present
is nothing but your hope for the future.
If you continue to hope and tell yourself stories
you will remain asleep, because reality
still is the way it is, whether you like it or not.
Would you want it any other way?
Would you want your happiness to depend
on something other than your nature?
A.H. Almaas

Vertaling:
Dat, wat je ervan weerhoudt om aanwezig te zijn
is niets anders dan je hoop op de toekomst.
Als je doorgaat met hopen en jezelf verhalen te vertellen
zul je in slaap blijven, want de werkelijkheid is nog steeds
zoals die is, of je het nu leuk vind of niet.
Zou je willen dat het anders was? Zou je willen dat je geluk
afhankelijk was van iets anders dan je eigen natuur?
A.H. Almaas

Het enige menselijke drama
is het afwijzen van de ervaring
die er in het moment is.
Isaac Shapiro

Life does not have a meaning.
Meaning has to do with the mind.
For the mind everything is for some purpose,
to make something better, faster, easier.
Life is more like a dance.
What is the meaning of dancing?
What is it’s purpose? Enjoyment!
Life has the same purpose. Enjoyment.
Samarpan

In complicatie
ligt onechtheid.
H.W.L. Poonjaji

Weten wie je bent, is weten
dat er geen iemand is.
Hans Laurentius

Het uiteindelijke inzicht
komt niet voort uit zoeken,
maar verlost je ervan.
Leo Hartong

Life is a very nice place to be.
You’re always going to get what you need,
not what you think you need.
Then you come to see that what you
need is what you want.
Then you come to want “what is”.
That way you always win,
no matter what.
Byron Katie

Het zijn niet de gedachten die de complexiteit bepalen,
maar onze pogingen om ze te sorteren, beheersen,
organiseren, richten en vermijden.
Zonder de poging om het allemaal te veranderen
blijft er niets anders over dan vertoeven
in de wereld-zoals-hij-is. Steven Harrison
The only thing that keeps your resistance alive
is the promise that it protects you
from a painful experience.
But all it does is
create more pain.
Isaac Shapiro

In het NU leven
betekent niet dat je krampachtig je aandacht
fixeert op een moment in de tijd.
Dat is een onzinnige kwelling.
Leven in het NU betekent simpelweg
dat je bewust aanwezig bent
in de ervaring van dit moment,
zonder die te willen vervangen voor iets anders.
Erik van Zuydam

We wachten en we wachten.
We kijken uit naar het moment
waarop we ons echte leven gaan leven.
We wachten op allerlei hoopvolle gebeurtenissen,
en negeren daarbij de rijke smaak van het NU
ten gunste van de verbleekte ervaring van de fantasie.
Catherine Ingram

Stop striving after all kinds of things; stop dreaming, scheming, planning, achieving, moving,
trying to be something, trying to get somewhere.
You forget the simplest, most obvious thing,
which is just to be HERE.
A.H. Almaas

Alles wat je niet wilt ervaren
draag je met je mee.
Isaac Shapiro

Je hartstocht leven is niet gevaarlijk.
Het is veel erger; het is onbekend.
Maar wat bekend is, kan nooit nieuw of creatief zijn.
Als we sterven aan onze hartstocht,
hebben we tenminste geleefd.
Als we in het bekende blijven leven, zijn we al dood.
Steven Harrison

Ieder mens heeft zijn ups and downs
Wij te veel downs, lets send in the clowns.
Je hele leven lang
een soort van overlevingsstrategie
van niks tot honderd,
die vraag heeft mij altijd overdonderd,
het is geen vrijbrief voor mijn immorele gedachten
ik eis van mij zelf, veel van het leven te verwachten
dat is de essentie van mijn gedachtegang
Leef je leven zo goed als je kan
Dat je bent geboren,
dat je bent uitverkoren.
zolang je zo kon leven,
is er nooit iets verloren!
Linda Moering

Leven is verandering.
Niets is blijvend – geluk nog ongeluk –
en het opgeven van de poging om de een of andere
permanente toestand te creëren,
is net zo direct beschikbaar
als gewoon stil zijn.
Steven Harrison

Iedere existentiële vraag komt voort uit angst.
Het zoeken naar antwoorden is een poging om
controle te krijgen over de onrust die we voelen.
Maar het gaat er niet om dat je
overal een antwoord op vindt.
Waar het om gaat is dat je je kunt ontspannen
in het ongemak van het niet-weten.
Erik van Zuydam

Let it Be
John Lennon

Elke weg
is de weg naar huis.
Jan van Delden

Happiness is just relaxing
with who you are
Bron onbekend

We kunnen niet voorkomen dat gedachten
als zwarte vogels boven ons hoofd cirkelen,
wél kunnen we vermijden dat ze nesten bouwen in ons haar.
Lao tze

When does heaven come?
When this moment is enough.
When this place is enough.
When this friend is enough,
When this events and circumstances are enough.
When you no longer crave something
other than what stands before you. Paul Ferrini
You can’t always get what you want,
but you may find out that you always get what you need
Roling Stones

Ontmoeten
Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord op de vraag op iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je.
Ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander.
Maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is die ander binnen laten in het huis van jezelf.
Met als risico dat hij of zij ontdekt dat niet alles echt is in jouw huis.
Dat jij je soms anders voordoet, dat je kwetsbaar bent
en anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen, gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je die ander zo diep laat binnendringen,
kun je van een ontmoeting spreken.
Een echte ontmoeting laat sporen na.
Bron onbekend

No dejes ir un día
sin cojerle un secreto, grande o breve.
Sea tu vida alerta
descubrimiento cotidiano.
Por cada miga de pan duro
que te dé Dios, tú dale
el diamante más fresco de tu alma.
Juan Ramón Jiménez

Vertaling:
Laat geen dag verstrijken
zonder hem een groot of klein geheim te ontfutselen.
Je leven zij waakzaam,
elke dag een ontdekking.
Voor elke kruimel hard brood,
die God jou geeft, geef jij hem
de zuiverste edelsteen van je ziel.
Juan Ramón Jiménez

Alle godsdiensten
hebben een sleutel
op de deur
maar de deur
gaat vanzelf open
Marc Chagall

“Er zijn drie waarheden.
Mijn waarheid.
Jouw waarheid.en
de Waarheid.”
Soufi-meester Tierno Bokar (1875-1939)

Leraren vermogen niets zolang de inwendige leraar je niet onderwijst. Het gaat erom het boek van je hart te openen.
Vivekananda

You have to relate to people, but no relationship is going to give you happiness, because it never comes from the outside.
It always flows from the inside.
Osho

De uitnodiging
Ik wil niet weten hoe je in je levensonderhoud voorziet.
Ik wil weten waar je naar hunkert, ik wil weten of je durft te dromen van vervulling van je verlangen.
Ik wil niet weten hoe oud je bent.
Ik wil weten of je voor gek durft te staan uit liefde, ter wille van je dromen, ter wille van het avontuur van in leven zijn.
Ik wil niet weten welke planeten in conjunctie staan met jouw naam.
Ik wil weten of je het centrum hebt bereikt van je smart, of de verraderlijke kanten van het leven je hart openden, of dat je je levenslust hebt verloren en je je hebt afgesloten uit angst voor nog meer pijn.
Ik wil weten of je bij je pijn kunt zijn, de mijne of de jouwe, zonder iets te doen die te verbergen of te laten verdwijnen.
Ik wil weten of je bij vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe, of je uitbundig kunt dansen en of je extatisch kunt zijn tot in de toppen van je vingers en de puntjes van je tenen, zonder ons te waarschuwen voorzichtig of reëel te zijn, of te denken aan de beperkingen van je menselijkheid.
Ik wil niet weten of het verhaal dat je me verteld waar is.
Ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen om trouw aan je zelf te zijn; of je het kunt verdragen van verraad te worden beschuldigd en geen verraad aan jezelf te plegen.
Ik wil weten of je trouw en dus betrouwbaar kunt zijn.
Ik wil weten of je schoonheid kunt laten ontstaan uit de aanwezigheid van het ‘zijn’.
Ik wil weten of je kunt leven met falen, jouw falen en mijn falen, en toch aan de oever van het meer kunt staan om ‘ja!’ te roepen tegen de zilveren maan.
Ik wil niet weten waar je woont en hoeveel geld je hebt.
Ik wil weten of je na een nacht van verdriet en wanhoop opstaat, vermoeid, gekwetst tot in je botten, en voor de kinderen doet wat nodig is.
Ik wil niet weten wie je bent of hoe je hier bent gekomen.
Ik wil weten of je met mij in het centrum van het vuur wilt staan zonder terug te deinzen.
Ik wil weten of je innerlijk steun biedt als al het andere wegvalt.
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf en of je in lege momenten werkelijk op je gezelschap gesteld bent.
Oriah Mountain Dreamer – 1994

Preventief werken aan Stress Management is, net zoals Churchill zei over Democratie, de minst slechte optie!

Scroll naar boven