Interview over Burn-out

Interview door dr Sieberen Voordewind met Luuc Christiaanse

Werkplek:           

Adviescentrum Voor Preventieve Gezondheidszorg te Amstelveen

Beroep:

Coach/therapeut d.m.v. psychotherapie, hypnotherapie, Systemische oplossingen en Kernfusietraining®
Europees geregistreerd bij de EAP middels een ECP bij de World Councel via het WCP

Zie hier een link naar een objectieve site over oa de effectieviteit van hypnotherapie http://www.iocob.nl/Hypnose.html

Omschrijving van uw werk:

We werken met een integratieve vorm van kortdurende therapie, die we Kernfusietraining® hebben genoemd.
We streven er naar om maximaal zeven individuele Kernfusietraining sessies te plannen, die elk met een interval van 2 weken 1½ uur per keer in beslag nemen. In tegenstelling tot gedragstherapie en pillenkuren wordt de cliënt gezien en benaderd als een uit meerdere bewustzijnsniveaus bestaand organisme, die minimaal bestaat uit één Kernfusietriade. Bij Kernfusietraining wordt het aangemeten masker of het ‘Overlevings-Ik’ zeker niet een nog slimmer trucje geleerd om het onderdrukte gevoel verder weg te stoppen. Waar de interventies wel op zijn gericht is bewustwording van het ‘Volwassen- IK’, ten einde een nieuwe  verantwoordelijkheidspositie in te nemen t.a.v. het afbouwen van het oude en inadequaat werkende, ooit onbewust aangemeten, masker, als ook het verantwoordelijkheid nemen van het onderdrukte gevoel. In onze visie gaat daarom gedragstherapie uit van een heel beperkt model, dat alleen op korte termijn resultaten boekt.

Op langere termijn zal het steeds verder weggedrukte gevoel meer en andere klachten genereren. In de tweemaandelijks bijeenkomsten wordt er steeds gericht gewerkt aan het oplossen van het onbewuste intra-psychische conflict. Thuis kan men in de tussenliggende periode dagelijks in een ontspannen toestand naar de -bij de Mee-denkers aangeschafte – zelfhulp-cd’s luisteren. Deze vier cd’s beslaan elk een specifiek gebied van de Kernfusie-triade, waarbij op metaforische wijze voedende suggesties worden aangeboden. Indien geïndiceerd wordt de cliënt uitgenodigd aan een groepstraining deel te nemen in de vorm van een workshop Systemische oplossingen van 3 dagdelen, waarvan een planning op de website staat. De groepstraining is niet perse noodzakelijk. Deze kan echter wel veel toevoegen, daar, waar familieverstrikkingen de emotionele ontwikkeling hebben verstoort, en daar waar een kind ooit uit blinde loyaliteit de onbewust uitgezonden ladingen van één of beide ouders heeft gedragen.

In zo’n geval kan bij het kind met deze voor zijn leeftijd te zware last de eigen emotionele ontwikkeling gestagneerd geraakt zijn. Door in de groep een familieconstellatie neer te zetten kan op fenomenologische wijze de verstrikking zichtbaar worden en verschuivingen plaatsvinden, waardoor de verstrikking wordt opgelost en de – inmiddels in leeftijd volwassen – deelnemer ook een dito gevoelsleven aan kan nemen.

Dergelijke familieconstellatie trainingen hebben vaak een enorm positieve en diepe impact op het gevoelsleven van de deelnemers en hun naasten.

Kunnen mensen met burnout en spanningen ook bij u terecht?

Overlevingsgedrag, of een inadequate coping en het daardoor onbewust werkende conflict kan vroeg of laat leiden tot klachten en zelfs tot een burnout. Veel mensen willen daar niet aan en doen er lacherig over. Maar al te vaak echter horen we van onze burnout cliënten dat zij voorheen ook tot de ‘stoere lachers’ of ‘die hards’ behoorden (dit gedrag is op zich een overlevingsstrategie of een aangemeten masker van mensen om in de harde omgeving waarin ze verkeren te kunnen overleven. Om dit onbewust innerlijk conflict op te lossen is het niet perse nodig om in het verleden te gaan zitten wroeten. Deze belasting kan onder andere symbolisch  ritueel worden teruggelegd of via intrapsychische interventies worden opgelost, zodat evenwicht ontstaat.

Welke methode(n) gebruikt u voor deze mensen?

Kernfusietraining® is een integratieve vorm van coachen waarbij de werkwijze van verschillende succesvolle, effectieve psychologen/therapeuten en diverse filosofische inzichten zijn verenigd. (Ericksoniaanse hypnotherapie, Adleriaanse psychotherapie, psychodynamische therapieën, transactionele analyse, NLP, systemisch werken, energetisch werk, kynesiologie).Deze zijn gebundeld tot deze wijze van coachen/therapie, die uitstijgt boven de som der delen.
Aan de hand van het kennismakingsgesprek en een schriftelijke intakeprocedure wordt een behandelplan besproken. De sociale -en familieomgeving wordt ook betrokken in deze werkwijze.

Wat is het resultaat?

Door het bovenbeschrevene worden de onbewuste intra-psychische conflicten opgelost, waardoor de spanningen die daar het gevolg van waren, oplossen en de cliënt tot een evenwichtige persoonlijkheid kan groeien. Hierdoor komt ruimte vrij voor een eigen levensstijl, waarbij eigen behoeften ook aan bod komen.
Door deze kernfusietraining® wordt zelfvertrouwen versterkt en getraind om zelf effectief oplossingen aan te dragen.

Wat wilt u ter bemoediging doorgeven aan de lezers?

De spanning van familiegeheimen -en verdriet kunnen onbewust worden overgedragen via kinderen naar kleinkinderen tot ook aan achterkleinkinderen en nog verder. Deze spanning komt als een onbewuste lading aan bij een of meerdere kinderen, die degene die staat voor het geheim of weggedrukte verdriet, als het ware representeert. Deze lading is vaak zo zwaar voor een kind, dat het daardoor vaak geremd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Als we zo doorgaan met deze doorgeefacties, dan wel het verdriet nog verder wegdrukken, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst. Zij die de moed hebben om deze familieverstrikkingen zelf op te lossen, helpen dus niet alleen zich- zelf, maar indirect ook het systeem waarin ze zich bevinden, waaronder het eigen nageslacht. Ik heb in mijn zojuist geschreven boek ‘de Verlichting’ aanwijzingen gegeven hoe e.e.a. kan worden aangepakt via deze zelfhulpmethode. De zelfhulp-cd’s bij het boek maken het ‘aan-je-zelf-werken voor veel mensen toegankelijk.

Waar kunnen mensen bij u terecht om geholpen te worden?

We werken in Amstelveen in een eigen centrum Nieuwenhuijsenlaan 38 1185 DR Amstelveen. Men kan op onze website de routebeschrijving en meerdere ervaringsverslagen en testimonials nalezen.

Veel gestelde vragen naar aanleiding van dit interview:

Wat is volgens u een burnout?

Burnout is het effect van een te lang, niet herkend intern conflict, ten gevolge van een inadequate overlevingsstrategie, zoals obsessieve controle en overmatig doorgeslagen perfectionisme, gebrek aan assertiviteit, te sterke loyaliteiten, waardoor eigen behoeften, verlangens en emotionele uitwisseling niet aan bod komen in het sociale verkeer, zowel prive als zakelijk.

Welke conflicten kunnen leiden tot een burn out?

Op de keper beschouwd zijn het conflicten veroorzaakt door familieverstrikkingen, overmatige (onbewuste) loyaliteiten, gebrek aan assertiviteit en het niet volgen van de eigen levensmissie, waardoor ook niet met passie gewerkt wordt, maar meer vanuit gedrevenheid, waarderingzoekend gedrag en dadendrang.

Wat kunnen mensen met een burn out het beste vermijden en waarom?

Het beste kan men antidepressiva vermijden, ondanks dat men zich down kan voelen. Antidepressiva onderdrukken het gevoel wat men toch al lang heeft weggestopt nog meer, waardoor herstel en genezing wordt vertraagd. Ook koffie, alcohol, te veel suiker en tabak zijn energie en vitaminevreters.

Wat kunnen mensen met een burn out het beste wel doen om te herstellen en waarom?

Goed reageren op de signalen, die het lichaam geeft. Een regelmatig leven leiden met gezonde structuur in de dag. Gezonde voeding met veel groente en fruit. Ontspannen, rust nemen, langzaamaan weer bewegen, rustmomenten inbouwen zoals het beluisteren van zelfhulp-cd’s, wandelen, fietsen. praten met dierbaren en familie over onverwerkte en onuitgeprate conflicten, met het doel om weer met elkaar in harmonie te komen.

Kunt u voorbeelden geven van ooit onbewust aangemeten maskers waar vele mensen mee lopen?

Perfectionisme, controlefreaking, reflexmatig voor andere zorgen, reflexmatig ‘ja’ zeggen terwijl men ‘nee’ voelt, reflexmatig koppig reageren, aantrekken en afstoten, reflexmatig uit contact gaan etc.

Waarom kan een masker leiden tot een burnout?

Achter elk masker ligt een gevoel verborgen, dat wordt onderdrukt. deze twee komen met elkaar in conflict door het spagaat dat men onbewust heeft moeten maken. De vergelijking met een bal onder water drukken geeft een goed beeld van wat er gebeurt als we emoties of behoeften wegdrukken. De opwaartse druk wil de bal omhoog drukken en de arm moet spierkracht leveren om de bal onder te houden. Deze tegengestelde krachten kosten veel energie aan de spierkracht en uiteindelijk wint de opwaartse druk het van de spierkracht. De opwaarste druk kan men vergelijken met levenskracht, die het uiteindelijk ook wint van de overlevingskracht.

Wat verstaat u onder inadequate coping?

Alle gedrag dat reflexmatig is, waarbij men niet dat doet wat nodig is, niet doet wat het moment vraagt, omdat men door een angstreflex niet in staat is te handelen, is een overlevingsreactie. Soms kan men, als men niet weet wat te doen, hulp vragen aan een ander voor wie men respect heeft en waarvan men verwacht dat die ander wel een oplossing weet. Soms is het goed even te ontspannen en er een nachtje over te slapen. Maar als men te lang wacht en de oplossing voor een probleem laat op zich wachten, dan loopt de spanning op. Soms kan men bijvoorbeeld een probleem gaan delen met anderen, waarvan eigenlijk al vast staat dat die het probleem niet kunnen oplossen. Hier is het gevaar dat er geroddeld gaat worden. Dit maakt het probleem vaak erger.

Daarna gaat men zich vaak anders gedragen dan adequaat zou zijn om een probleem op te lossen. Hier worden dan vaak maskers aangemeten. Maskers zijn een middel om de onmacht te maskeren en die er uitzien als kracht. Macht is onmacht verkleed als kracht. Hierdoor wordt de onmacht geprojecteerd op anderen, die vaak ook weer met hun masker reageren. Het effect is een inadequate communicatie, waarbij er geen werkelijk contact meer is en mensen niet meer bezield door het leven gaan en elkaar niet meer ontmoeten.

Hoe kan men voorkomen dat men stress te lang laat doorduren, waardoor burnout niet aan de orde hoeft te zijn?

Als men de ratio en het gevoel in balans weet te houden, de juiste keuzes kan maken en in contact blijft met de eigen intuitie, is het mogelijk dat te doen waarvoor hij of zij hier is, een uniek wezen dat een waardevolle aanvulling is op deze schepping en daarbij zijn of haar eigen levensmissie in volle passie kan volgen. Hierbij is het van belang om de eigen interne conflicten en familieverstrikkingen op te lossen.

Wat is goede begeleiding?

Een goede begeleiding, therapie of coaching is die begeleiding waarbij de begeleider een volwassen contact aangaat met het sterke krachtige deel van de client, en de client helpt inzicht te krijgen in zijn of haar inadequate overlevingsstrategieen en de client helpt bij het verantwoordelijkheid nemen voor eigen behoeften, verlangens en onverwerkte emoties, zoals trauma’s en de cliënt inzicht geeft in de verstrikkingen die zijn voortgekomen uit buitensluitingen van familieleden, familiegeheimen en onverwerkt emoties, zoals onverwerkt verdriet en rouw.

Goede begeleiders geven de client positieve suggesties, geven zelf het goede voorbeeld en weten de client te motiveren en het geloof in eigen herstel te mobliliseren, door liefdevol en met humor en respect te coachen.

Dit door het zelfvertrouwen te herstellen en met de client op zoek te gaan naar blokkades, deze te helpen oplossen en het vinden van een juiste verhouding van innerlijk leiderschap, ik-sterkte, unieke talenten en vaardigheden, zodat met passie en daadkracht de eigen missie gevolgd kan worden en dat te doen wat het leven vraagt. Dit om met bezieling het leven en het werken in het leven weer te hervatten.

Scroll naar boven