De voordelen van de integrale methode met 4 behandelwijzen bij traumaverwerking en stresshantering. Terug naar je ware zelf. Worden, die je bedoeld was te zijn.

Onze integratieve werkwijze is gebaseerd op de vier, ook op zichzelf staande, behandelmethodes, die hieronder staan vermeld.

Deze heb ik hier samenvat onder de vier H’s:

  • Hamer, Dr. med. Ryke Geerd (1935-2017) was theoloog, natuurkundige, internist in de kankergeneeskunde en chef de kliniek en grondlegger van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (NGG of kort, de Germaanse) met zijn 5 biologische wetten. “La Medicina Sagrada“, de Heilige Geneeskunde. Zijn geniale onderzoek dat tijdens zijn leven enorm is tegengewerkt, leverde toch vele Duitse en Belgische practitioners in de Nieuwe Germaanse Geneeskunde op). In Nederland is het nu ook bekender geworden. Luuc Christiaanse is pas in 2020 in aanraking gekomen met zijn werk en geniale inzichten. Hierin verdiept hij zich nog dagelijks.
  • Er zijn puristen op het gebeid van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde, die Systemisch werk onnodig achten bij de begeleiding van hulpvragenden.. Ze beroepen zich op uitspraken van dr Hamer, dat de Germaanse een compleet systeem is. Hoewel ik zelf de genialiteit van dr Hamer bewonder, pas ik wel systemisch werk en hypnotherapie toe. Immers, het feit dat de werkwijze van dr Hamer genoegzaam bewezen werd, heeft hij geen antwoord gegeven op het feit dat vooraf niet te voorspellen is hoe mensen een emotionele ‘inslag’ zullen ervaren. Ik heb ervaren dat bij mensen met een opbouw van vele life-events (opgestapelde stress), vooraf aan de emotionele onverwachte schok (de inslag) een heftiger impact heeft dan bij mensen zonder vooraf opgebouwde stress. De systemische belasting, maar ook de vooraf opgestapelde stress, die mensen onbewust, zonder klachten te hebben ervaren, dragen vanuit het familiesysteem, verzwakt mensen om adequaat te reageren op momentane onverwachte schokken. Vandaar dat ik zowel intrapsychische basisstress adv hypnotherapie behandel als de symbiosestress via de moeder en de systemische belasting via sterk belaste families met systemische begeleiding.

Zie verder bij de 3e H: Hellinger

  • Hahnemann, Christian Friedrich Samuel (1755–1843) was grondlegger van de klassieke homeopathie. Luuc Christiaanse werkt al sinds 1988 met Bachremedies en klassiek homeopatische oplossingen, met name bij acute stress en fysieke klachten, die voortkomen uit chronische stress..

  • Hellinger, Bert (1925-2019) was grondlegger van het systemisch werk mbt familieverstrikkingen door onverwerkte rouw en buitensluitingen. Luuc Christiaanse kwam in 1997 in contact met het werk van Bert Hellinger en heeft veel nascholingen gedaan en met zijn partner Marja Christiaanse ontelbare opstellingsdagen georganiseerd. Van prof Franz Rupert leerden we dat systeem-trauma’s, symbiose-trauma’s (via de moeder) en geboortetrauma’s extra basisstress opleveren. En dat die stress kan worden verlicht door die verstrikkingen aan het licht te brengen. Vervolgens heeft Luuc ook de tafelopstellingen verder ontwikkeld met intrapsychische opstellingen (werken met delen om te komen tot zelfoptimalisatie).
  • Hypnotherapie zoals dr Milton Erikson, (1901-1980) dat toepaste en hoe dat werd beschreven door NLP grondleggers Bandler en Grinder (in o.a. de structuur van de magie). Luuc Christiaanse heeft sinds 1990 ervaring als hypnotherapeut en is sinds 2000 Europees geregistreerd bij de EAP en vanaf 2010 bij de WCP in Wenen. Hierdoor is hij bevoegd overal ter wereld te werken als psychotherapist met specialisatie hypnotherapie. Luuc ontwikkelde vanaf 1998 tot 2007 de Kernfusietraining, waar hij later de MIR, EMDR en EFT in integreerde.

Het is inmiddels algemeen aanvaard dat  onverwachte ernstige shocks die men kan oplopen, tot ernstige stress kan leiden. Dr Hamer baseerde zijn Nieuwe Germaanse geneeskunde op de 5 biologische wetten. Hij noemt elke reactie op stress geen ziekte, maar een Zinvolle Biologisch Speciaalprogramma (ZBS). Zie verderop voor een presentatie op video.

De twee essentieel verschillende fasen in het proces die hij onderscheidt zijn:

  • Conflictactieve fase door een onverwachte, zeer acute en isolerend trauma / inslag, die gelijktijdig optreedt in de psyche, de hersenen en in het bijbehorende orgaan.
  • Genezingsfase / helingsfase 

Hieronder de afbeelding van het kompas van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde; afgekort ‘De Germaanse’

Vaak wordt men adhv de optredende symptomen pas bewust van het effect dat het organisme te verdragen heeft had door de shock. Toch kan het zijn dat dan juist de genezingsfase al ingetreden is. Hoe er dan behandeld wordt is essentieel voor de uiteindelijke genezing.

Hiervoor is het van wezenlijk belang dat begrepen wordt in welk stadium van het Zinvolle Biologisch Speciaalprogramma (SBS) de patiënt / cliënt hulp vraagt.

Voor een zeer duidelijke Nederlands ondertitelde presentatie kun je deze link aanclicken. 

Opstapeling van stressoren adv stressfull life events:

Ook een opstapeling van stress events, binnen een jaar vooraf aan het optreden van klachten, is al ruimschoots onderzocht door Holmes en Rahe 

Dit leidde tot de stress scorelist in relatie tot ontstane ziekten:

Met name de diagnoseshock, met name bij de diagnose ‘kanker’ met de daarbij optredende angstreflexen, kan een extra inslag geven, terwijl juist dan de natuurlijke genezingsfase al zou kunnen zijn ingezet.

Bij de Mee-denkers integreren we deze 4  vormen van effectieve Heilzame therapieën in de methode die we de kernfusietraining noemen. Alles met het doel om adhv jouw hulpvraag in een kortdurend traject tot zelfoptimalisatie te komen.

Natuurlijk word je ook begeleid om op de meest effectieve wijze gebruik te maken van de GRATIS zelfhulp-oefeningen die je van onze website hier kunt downloaden op mp3 formaat.

Je bent welkom voor een gratis telefonisch consult. Hiervoor kun je op de home pagina met de blauwe knop een whatsapp bericht sturen.

Ik bel je dan binnen een paar uur terug.

Welkom bij je zoektocht naar het oplossen van de oorspronkelijke shock /inslag die het Zinvolle Biologisch Speciaalprogramma (ZBS) deed opstarten.

We onderzoeken dan in een intake waar en hoe we je de juiste begeleiding kunnen bieden; in de actieve conflictfase, dan wel in helingsfase. 

Daarmee heb je dan een eerste stap gezet tot je zelfoptimalisatie. Terug naar je ware zelf. Worden, die je bedoeld was te zijn.

Scroll naar boven