1e lijns psychologische zorg

In het basispakket wordt vanaf 2014 de door ons gegeven psychologische zorg niet langer vergoed in de basispolissen. In 2017 wordt het onder alternatieve geneeswijzen vergoed

Sinds 2013 wordt hypnotherapie ECP helaas alleen vergoed in het alternatieve pakket van uw aanvullende verzekeringen onder het kopje psychosociale zorg. Vanaf 2017 worden de behandelingen vergoed onder het kopje alternatieve geneeswijzen of psychosociale zorg. We staan sinds de opheffing van het NGVH geregistreerd per 1 januari 2017 bij de NVPA, RBCZ, SCAG, EAP, WCP, NVNLP.

Controleer uw vergoedingsmogelijkheden bij korte behandelingen van 25 minuten:

Kijk op https://nvpa.org/verzekeringen/public

Gegeven het feit dat sommige zorgverzekeraars (Menzis, Anderszorg en Azivo) contracten met ons hebben afgesloten vanaf 2008 toont aan dat dit ook wettelijk en mogelijk was. Ook VGZ groep vergoedde onze behandeling als 1st lijns psychologie sinds 2012 tot 2014 Kennelijk heeft dit met ‘bezuinigingen’ te maken.

Bovendien heeft het ministerie van VWS de zorgverzekeraars in 2008 geadviseerd in de kosten van onze behandelingen minimaal gelijk af te handelen als dat met 1st lijns psychologische zorg is, ongeacht of de behandelaar BIG geregistreerd is of aangesloten bij de NIP. Volgens de Nederlandse zorgautoriteit mochten zorgverzekeraars de 1st lijns psychologische zorg van een ECP geregistreerde therapeut wel degelijk vergoeden. Wel is het zo dat zorgverzekeraars hun eigen normen mogen hanteren voor de vergoeding uit het basispakket. Als dit van toepassing is vergoeden dergelijke verzekeraars ons tegenwoordig vaak wel in het aanvullend pakket onder hypnotherapie of psychosociale zorg (lid NVPA en geregistreerd bij de RBCZ, EAP en WCP).

Hypnotherapie is een specialisatie binnen de Psychotherapie, waarvoor we ons hebben geregistreerd bij de EAP en WCP.

Scroll naar top