Therapie bij de Mee-denkers valt vanaf 1 januari 2022 onder onverzekerde zorg

Psychotherapeutische behandelingen waaronder hypnotherapie (let op hypnotherapie valt sinds 2014 weer onder alternatieve zorg en dus niet onder de verplichte eigen bijdrage van 385 euro.) Veelal wordt slechts 40 euro per behandeling vergoed. Van 1 januari 2022 heb ik besloten niet langer te werken aan het alternatieve vergoedingssysteem.

In plaats daarvan bied ik een korting aan tov het tarief dat ik sinds 2012 ongewijzigd berekende.

Dit overzicht kent 3 groepen m.b.t. vergoedingen van NVPA therapeuten:

Hypnotherapie wordt tegenwoordig onder alternatieve geneeswijzen vergoed, (psychosociale zorg) zie https://nvpa.org/verzekeringen/public

a. Vergoedingen vanuit de Basisverzekering 1e lijn: Psychologische Zorg (Niet meer mogelijk vanaf 2014).
b. Vergoedingen vanuit de Basisverzekering 2e lijn: Ambulante GGZ (Niet meer mogelijk sinds juni 2012)
c. Vergoedingen vanuit de Aanvullende Verzekeringen (weer vanaf 2014, net als voor 2007 en bij de Mee-denkers niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2022)

A. VERGOEDINGEN VANUIT DE BASISVERZEKERING VOOR DE EERSTE LIJN

(Afhankelijk van de verzekeraar en de polis: eventueel gevolgd door een aantal sessies vanuit de Aanvullende Verzekeringen) Bovendien valt deze vergoeding onder het verplicht eigen risico van € 385,-

B. VERGOEDINGEN VANUIT DE BASISVERZEKERING VOOR DE TWEEDE LIJN

De Mee-denkers bieden wel psychotherapeutische behandelingen aan. Deze werden echter sinds 2012 al niet meer binnen de 2e lijn zorg vergoed. Bovendien valt vergoeding binnen de GGZ behandelingen verplicht eigen risico van € 385,- (Peil 2022)

C. VERGOEDINGEN VANUIT DE AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Wat is een erkende (hypno)therapeut?
In Nederland erkende hypnotherapeuten zijn lid van de beroepsverenigingen NBVH, NVPA en staan geregistreerd bij de RBCZ.

Voor het jaar 2022 heb ik er zelf voor gekozen om voor de Nederlandse registratie een sabbatical op het lidmaatschap te nemen. Tot 1 januari 2022 stond ik geregistreerd als Erkende therapeut in het A-register van de NVPA (hoger opgeleid; minimaal HBO+ met medische basiskennis).

Ook Marja Christiaanse is weer beschikbaar voor met name oudercoaching bij moeilijke periodes en bij het vermoeden van systemische verstrikkingen.

Binnen het NVPA zijn ECP houders, met en zonder een post HBO psbk diploma de hoogst geschoolde hypnotherapeuten binnen Nederland, ECP houders staan immers geregistreerd bij de EAP in Wenen. Marja en Luuc staan sinds 2000 geregistreerd bij de EAP (Europese associatie voor psychotherapie) en sinds 2010 bij de WCP (world counsel for psychotherapy) beide in Wenen.

Scroll naar boven