Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars

Psychotherapeutische behandelingen waaronder hypnotherapie (let op hypnotherapie valt sinds 2014 weer onder alternatieve zorg en dus niet onder de verplichte eigen bijdrage) Veelal wordt een deel van de behandelingen vergoed, afhankelijk welke aanvullende polis u heeft afgesloten.

Dit overzicht kent 3 groepen m.b.t. vergoedingen van NVPA therapeuten:

Hypnotherapie wordt tegenwoordig onder alternatieve geneeswijzen vergoed, (psychosociale zorg) zie https://nvpa.org/verzekeringen/public

a. Vergoedingen vanuit de Basisverzekering 1e lijn: Psychologische Zorg (Niet meer mogelijk vanaf 2014)
b. Vergoedingen vanuit de Basisverzekering 2e lijn: Ambulante GGZ (Niet meer mogelijk sinds juni 2012)
c. Vergoedingen vanuit de Aanvullende Verzekeringen (weer vanaf 2014, net als voor 2007)

A. VERGOEDINGEN VANUIT DE BASISVERZEKERING VOOR DE EERSTE LIJN

(Afhankelijk van de verzekeraar en de polis: eventueel gevolgd door een aantal sessies vanuit de Aanvullende Verzekeringen) Bovendien valt deze vergoeding onder het verplicht eigen risico van € 385,-

B. VERGOEDINGEN VANUIT DE BASISVERZEKERING VOOR DE TWEEDE LIJN

De Mee-denkers bieden wel psychotherapeutische behandelingen aan. Deze worden echter sinds 2012 niet meer binnen de 2e lijn zorg vergoed. Bovendien valt deze vergoeding onder het verplicht eigen risico van € 385,- (Peil 2021)

C. VERGOEDINGEN VANUIT DE AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Wat is een erkende (hypno)therapeut?
Erkende therapeuten zijn lid van de beroepsverenigingen NBVH NVPA en RBCZ. Vanaf 1 januari 2017 is er een A-register en een B-register voor erkende therapeuten. Erkende therapeuten in het A-register van de NVPA zijn hoger opgeleid (minimaal HBO+ met medische kennis) dan erkende therapeuten uit het B-register. Binnen de NVPA zijn ECP houders met en zonder een post HBO psbk diploma de hoogst geschoolde hypnotherapeuten binnen Nederland
Vanaf 1 januari 2017 worden alleen nog erkende A-register therapeuten en ECP-houders door de zorgverzekeraars vergoed.
Zijn er nog andere keurmerken?
Er bestaan nog andere vaak zeer gewichtig klinkende (internationale) keurmerken en certificeringen, die meestal in het leven zijn geroepen door hypnotiseurs, die zichzelf therapeut noemen. Deze keurmerken voor opleidingen van 2 dagen tot enkele weken worden bedacht door dubieuze opleiders. Iedereen kan helaas deze keurmerken bedenken en vastleggen; dit gebeurt vaak in de USA voor gebruik elders in de wereld. Al deze ‘hypnotherapeuten’ met dergelijke keurmerken worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
U kunt er van uitgaan dat een therapeut die vergoed wordt door de zorgverzekeraars goed gekwalificeerd is en zich aan de beroepscode dient te houden, Hypnotiseurs, of zeer laag opgeleide zich zelf ‘therapeut’ noemende beoefenaren worden niet erkend ebn hun behandelingen worden derhalve niet vergoed door de zorgverzekeraars, Zij volgen géén jaarlijks verplichte / gecertificeerde bijscholing, géén intervisie en vallen niet onder het Klacht- & Tuchtrecht SCAG.

Meer info: zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie en https://nvpa.org/verzekeringen/public

Bovengenoemde vergoedingen alternatieve zorg staan geheel buiten het verplicht eigen risico van 385 euro per persoon per jaar, waar sprake van is binnen de basisverzekering. (Ieder nadeel heeft zijn voordeel; ook in dit geval dus)

Scroll naar top