HET STANDAARD BEHANDELPLAN EN DOEL VAN DIT THERAPIETRAJECT

BIJ HET STANDAARD BEHANDELPLAN VAN DIT TRAJECT OM TE KOMEN TOT HERVERBINDING IN CONTACT MET JE ZELF, GAAN WE ER VAN UIT DAT LICHAMELIJKE KLACHTEN GEEN MEDISCHE OORZAAK HEBBEN.

DE CLIENT HEEFT DAT REEDS VOOR HEM/HAAR (OF HET KIND ONDER 18 JAAR) EERST UITGESLOTEN BIJ DE HUISARTS.

BIJ HET KERNFUSIE VERKLARINGS-EN BEHANDELMODEL GAAN WE ER VAN UIT DAT WE SLECHTS KLACHTEN KUNNEN VERHELPEN DIE VOORTKOMEN UIT HET ONDERDRUKKEN VAN EMOTIES EN BEHOEFTEN OF HET HEBBEN VAN GEHEIMEN, DAN WEL HET NOG (ONBEWUST) AANWEZIG ZIJN VAN FAMILIEGEHEIMEN EN BUITENSLUITINGEN EN ONVERWERKTE SYSTEMISCHE ROUW.

WE ONDERSCHEIDEN HIERBIJ DRIE SOORTEN TRAUMA’S:

PERSOONLIJKE TRAUMA’S

SYMBIOSETRAUMA’S

SYSTEEMTRAUMA’S

ALLE TRAUMA’S HEBBEN VANUIT DIT PERSPECTIEF MEER OF MINDER EEN VORM VAN COMPENSATIEGEDRAG TOT GEVOLG OM TE KUNNEN OMGAAN MET DEZE DISBALANS. DENK BIJVOORBEELD AAN LICHT PLEASEGEDRAG TOT OBSESSIEVE COMPULSIEVE STOORNISSEN AAN TOE.

MENSEN KIEZEN ONBEWUST VOOR EEN OVERLEVINGSSTRATEGIE DIE KAN SAMENHANGEN MET VECHTEN, BEVRIEZEN OF VLUCHTEN

BEHANDELDOEL

ALLE DE TER MIJN BESCHIKKING STAANDE COGNITIEVE EN THERAPEUTISCHE INTERVENTIES HEBBEN TOT DOEL OM, OP INVOELENDE WIJZE, DE CLIENT ZELF WEER DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID TE HELPEN NEMEN OVER DE AFGESPLITSTE GEVOELENS EN BEHOEFTEN, ZONDER EEN ANDER TE SCHADEN. HIERDOOR KAN HET OVERLEVINGSGEDRAG OVERBODIG WORDEN EN ALDUS MAKKELIJKER WORDEN ONTMANTELD.

HET KERNFUSIEMODEL IN ORKESTMETAFOOR

Afbeelding Kernfusiemodel®
Kernfusiemodel®

DE DIRIGENT ZAL IN EERSTE INSTANTIE GEHOLPEN DOOR ZIJN ZELF GEKOZEN COACH, ZELF WEER DE LEIDING OVER HET GEHELE EIGEN ORKEST NEMEN, IPV DAT OVER TE LATEN AAN DE EERSTE VIOLIST EN ALDUS IN VOLLE PASSIE ZIJN OF HAAR MISSIE HET EIGEN LEVEN KUNNEN VIEREN.

CONTRA-INDICATIES

Sterk getraumatiseerde personen met borderline-trekken

Mensen zonder empatisch vermogen of het ontberen van een geweten

Sterk getraumatiseerde personen met borderline-trekken of een borderlinestoornis, vaak gecombineerd met narcistische stoornis of psychopathie.

Scroll naar boven