De voordelen van de integrale methode met 4 behandelwijzen bij traumaverwerking en stresshantering. Terug naar je ware zelf. Worden, die je bedoeld was te zijn.

Onze integratieve werkwijze is gebaseerd op de vier, ook op zichzelf staande, behandelmethodes, die hieronder staan vermeld.

Deze heb ik hier samenvat onder de vier H’s:

  • Hamer, Dr. med. Ryke Geerd (1935-2017) was regulier arts kankergeneeskunde en chef de kliniek; grondlegger Nieuwe Germaanse Geneeskunde (NGG of kort, de Germaanse) met zijn 5 biologische wetten. “La Medicina Sagrada“, de Heilige Geneeskunde. Zijn geniale onderzoek dat tijdens zijn leven enorm is tegengewerkt, leverde toch vele Duitse en Belgische practitioners in de Nieuwe Germaanse Geneeskunde op). In Nederland is het nu ook bekender geworden. Luuc Christiaanse is pas in 2020 in aanraking gekomen met zijn werk en geniale inzichten. Hierin verdiept hij zich nog dagelijks.

Er zijn puristen op het gebeid van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde, die Systemisch werk onnodig achten bij de begeleiding van hulpvragenden.. Ze beroepen zich op uitspraken van dr Hamer, dat de Germaanse een compleet systeem is. Hoewel ik zelf de genialiteit van dr Hamer bewonder, pas ik wel systemisch werk en hypnotherapie toe. Immers, het feit dat de werkwijze van dr Hamer genoegzaam bewezen werd, heeft hij geen antwoord gegeven op het feit dat vooraf niet te voorspellen is hoe mensen een emotionele ‘inslag’ zullen ervaren. Ik heb ervaren dat bij mensen met een opbouw van vele life-events (opgestapelde stress), vooraf aan de emotionele onverwachte schok (de inslag) een heftiger impact heeft dan bij mensen zonder vooraf opgebouwde stress. De systemische belasting, maar ook de vooraf opgestapelde stress, die mensen onbewust, zonder klachten te hebben ervaren, dragen vanuit het familiesysteem, verzwakt mensen om adequaat te reageren op momentane onverwachte schokken. Vandaar dat ik zowel intrapsychische basisstress adv hypnotherapie behandel als de symbiosestress via de moeder en de systemische belasting via sterk belaste families met systemische begeleiding.

Zie verder bij Hellinger, hieronder.

  • Hahnemann, Christian Friedrich Samuel (1755–1843) was grondlegger van de klassieke homeopathie. Luuc Christiaanse werkt al sinds 1988 met Bachremedies en klassiek homeopatische oplossingen, met name bij acute stress en fysieke klachten, die voortkomen uit chronische stress..
  • Hellinger, Bert (1925-2019) was grondlegger van het systemisch werk mbt familieverstrikkingen door onverwerkte rouw en buitensluitingen. Luuc Christiaanse kwam in 1997 in contact met het werk van Bert Hellinger en heeft veel nascholingen gedaan en met zijn partner Marja Christiaanse ontelbare opstellingsdagen georganiseerd. Van prof Franz Rupert leerden we dat systeem-trauma’s, symbiose-trauma’s (via de moeder) en geboortetrauma’s extra basisstress opleveren. En dat die stress kan worden verlicht door die verstrikkingen aan het licht te brengen. vervolgens heeft Luuc ook de tafelopstellingen verder ontwikkeld met intrapsychische opstellingen (werken met delen om te komen tot zelfoptimalisatie).
  • Hypnotherapie zoals dr Milton Erikson, (1901-1980) dat toepaste en hoe dat werd beschreven door NLP grondleggers Bandler en Grinder (in o.a. de structuur van de magie). Luuc Christiaanse heeft sinds 1990 ervaring als hypnotherapeut en is sinds 2000 Europees geregistreerd bij de EAP en vanaf 2010 bij de WCP in Wenen. Hierdoor is hij bevoegd overal ter wereld te werken als psychotherapist met specialisatie hypnotherapie. Luuc ontwikkelde vanaf 1998 tot 2007 de Kernfusietraining, waar hij later de MIR, EMDR en EFT in integreerde. 

Het is inmiddels algemeen aanvaard dat  onverwachte ernstige shocks die men kan oplopen, tot ernstige stress kan leiden. Dr Hamer baseerde zijn Nieuwe Germaanse geneeskunde op de 5 biologische wetten. Hij noemt elke reactie op stress geen ziekte, maar een Zinvolle Biologisch Speciaalprogramma (ZBS). Zie verderop voor een presentatie op video.

De twee essentieel verschillende fasen in het proces die hij onderscheidt zijn:

  • Conflctactieve fase door een onverwachte, zeer acute en isolerend trauma / inslag, die gelijktijdig optreedt in de psyche, de hersenen en in het bijbehorende orgaan.
  • Genezingsfase / helingsfase 

Zie verder

Scroll naar boven